Henri Michaux: Tvář se ztracenými ústy
Henri Michaux (1899-1984) je jedním z největších básníků dvacátého století. Jeho
Miloš Anděra: Naši netopýři
Netopýři jsou trvalou součástí naší zvířeny. Ačkoli nemají nic špatného „na svěd
Jakub Feige: Budování nové epochy
Kniha se zabývá kolektivizací zemědělství v podhorské vsi Horská Kamenice (okres