Ota Halama: Amica sponsa mater
Sedmnáct vědeckých pracovníků se při příležitosti jubilea posledního vydání kral
Henri Michaux: Tvář se ztracenými ústy
Henri Michaux (1899-1984) je jedním z největších básníků dvacátého století. Jeho
Dagmar Čížová: Od lásky k Lásce
Od lásky k lásce- téměř dvě stě básní ze setkání s Múzou, osmá lyrická sbírka bo