Ota Halama: Amica sponsa mater
Sedmnáct vědeckých pracovníků se při příležitosti jubilea posledního vydání kral
Jaroslav Vostrý, Zuzana Sílová: Městská divadla pražská v éře Oty Ornesta
Městská divadla pražská vznikla v roce 1950 spojením dvou malých divadel – Komor
Petr Šesták: Kočovná galerie
Kdo nikdy nesnil o tom vydat se na dlouhou a dalekou cestu jen tak, s blízkým čl