Jakub S. Trojan: Rozkyvy duše
Další básnická sbírka evangelického faráře, disidenta, chartisty a posléze profe
Ota Halama: Amica sponsa mater
Sedmnáct vědeckých pracovníků se při příležitosti jubilea posledního vydání kral
Eva Kyselová, Andrea Slováková: Klauzury DAMU 2013-2014
Pozvání na klauzury přijalo 21 hostů, kteří v 25 textech přinesli různorodé refl