Daniela Tinková, Milena Lenerová, Vladan Hanulík: Tělo mezi medicínou a disciplínou
Každá společnost má své vidění světa, koncepci života a času, svůj obraz těla i
Hynek Alt, Aleksandra Vajd: My Left Hand
Téma publikace se nachází na neurčitém pomezí monografie, autorské publikace, ar
kol., Martina Cichá: Integrální antropologie
Tato odborná kniha předkládá zcela originální, dosud nepublikovanou koncepci int