Adam Drda: Zvláštní zacházení
Šoa neboli nacistické vyhlazování Židů se v Čechách dosud pojímá jako cosi cizor
Miloš Anděra: Naši netopýři
Netopýři jsou trvalou součástí naší zvířeny. Ačkoli nemají nic špatného „na svěd
Jakub Feige: Budování nové epochy
Kniha se zabývá kolektivizací zemědělství v podhorské vsi Horská Kamenice (okres