Literatura

Dědečku vyprávěj

Dědečku vyprávěj

Pondělí, 26 Prosinec 2016 07:35 Jan Vítek

Stařík u snídaně cítil jiskření a napětí, které vycházelo z jeho syna a snachy a přenášelo se i na oba vnuky. Nikdo moc nemluvil, ba i obrazovka zaplňující čelní stěnu pokoje mlčela, ačkoli na ní běžel titstainment, náplň života.

Zatracené hračky

Zatracené hračky

Sobota, 24 Prosinec 2016 09:41 Mirko Raduševič

 

    

Robert Musil a další očima Brna

Robert Musil a další očima Brna

Pátek, 23 Prosinec 2016 11:13 Petr Nagy

Již do třetího ročníku vstoupí zanedlouho kulturní cyklus s názvem Oči Brna, který pro své čtenáře připravuje od loňského března Moravská zemská knihovna v Brně. Návštěvníci druhé největší knihovny v České republice se zde mohou prostřednictvím řady rozmanitých akcí seznámit se slavnými i méně známými osobnostmi, jejichž život a dílo byly či stále ještě jsou významně propojeny s moravskou metropolí.

Čtěte: Robert Musil. Cizinec v Brně

Renáta Fučíková: Obrazy z Nového zákona

Renáta Fučíková: Obrazy z Nového zákona

Pátek, 23 Prosinec 2016 10:16 Výběr - red

Bohatě ilustrované Obrazy z Nového zákona vypráví o životě a učení Ježíše Krista. Obrazy z Nového zákona přímo navazují na knihu Obrazy ze Starého zákona. Bohatě ilustrovaná publikace vypráví o životě a učení Ježíše Krista a o osudech apoštolů Petra a Pavla. Evropská kultura, jejíž jsme součástí, je neoddělitelně spjata s myšlenkami křesťanství. V průběhu staletí si je však přivlastnili mnozí – panovníci, dobyvatelé, reformátoři i politici – a pokřivili je. Kniha, kterou si autorka sama ilustrovala,  vznikla proto, aby dnešní děti mohly lépe pochopit původní poselství Nového zákona.

Robert Musil. Cizinec v Brně

Robert Musil. Cizinec v Brně

Pátek, 23 Prosinec 2016 07:49 red

 

Praha má svého světového Franze Kafku, Brno má svého světového Roberta Musila (1880–1942). Praha o tom ví, Brno zatím nic netuší. Jednoho z největších romanopisců dvacátého století v Brně připomíná jednoduchá deska na Jaselské ulici. A to je všechno. Robert Musil se proto stal osobností pravidelného cyklu Oči Brna v období prosinec 2016 – leden 2017.

Orhan Pamuk je na Balkáně mezi svými

Čtvrtek, 22 Prosinec 2016 09:38 Mirko Raduševič

 

Když se běžný čtenář-laik přečte v odborné literatuře o stylu psaní tureckého nobelovce romanopisce Orhana Pamuka moudrý z toho nebude. Obvyklá nic-neříkají slova o postmodernismu, vymykání se realistické naraci, kdy Pamuk kombinuje způsob východního a západního vyprávění. Obvyklá zahraniční přirovnání mluví o tzv. montaignovském stylu psaní.

Gualdo Priorato: Historie života Albrechta z Valdštejna vévody frýdlantského

Čtvrtek, 22 Prosinec 2016 08:43 Výběr-red


Čtenářské vydání dosud knižně nepublikovaného životopisu slavného vojevůdce Albrechta z Valdštejna od neméně slavného italského barokního historika Gualda Priorata. Doplněno předmluvou Alessandra Catalana, ukázkami původního vydání a řadou dobových ilustrací.

Jaroslav Vrchlický: Epické básně

Středa, 21 Prosinec 2016 10:03 Výběr - red

Básnická tvorba Jaroslava Vrchlického (1853–1912) představuje úhelný kámen české literatury 19. století. Ve svých počátcích pomáhala překonávat předsudky tradiční, do sebe zahleděné vlastenecké poezie, s nástupem nových generací se však sama poněkud nespravedlivě stala symbolem ustrnulého a zmrtvělého parnasismu.

William Shakespeare: Marná lásky snaha

Úterý, 20 Prosinec 2016 10:52 Výběr - red

Komedie o lásce, která nemá tentokrát šťastný konec, si střílí z mužské ješitnosti a nabubřelé učenosti, ale přináší i některé z autorových nejpůsobivějších milostných veršů. V postavě Birona poznávají mnozí samotného Shakespeara v tom nejšťastnějším a nejrozvernějším období jeho života. Hra založená na jazykové komice těží ze smyslu v nesmyslu a patří k dílům, jimiž dramatik předběhl svou dobu.

strana 10 z 141

banner Pidivadlo

Partneři

 Divadlo v Dlouhe logo  logo Českých center

VOŠH logo v barvě
www.vosherecka.cz