Literatura

Jevtušenko: Básník, kterému všichni dobře rozuměli

Jevtušenko: Básník, kterému všichni dobře rozuměli

Neděle, 02 Duben 2017 11:57 Mirko Raduševič

„V pátek se mu zdravotní stav zhoršil“ říká o smrti svého otce Jevgenije Alexandroviče Jevtušenka jeho syn.

Ben Kane: Orlové ve válce

Ben Kane: Orlové ve válce

Sobota, 01 Duben 2017 07:41 Výběr - red / CTENARKNIH.BLOGSPOT.COM

Bitva v Teutoburském lese, která se odehrála v roce 9 n. l. mezi spojenými germánskými kmeny a třemi římskými legiemi, vedenými guvernérem Germánie Quinctiliem Varem, byla pro Římany zdrcující a z této porážky se nikdy úplně nevzpamatovali.

Jarmila Bednaříková: Stěhování národů a sever Evropy

Jarmila Bednaříková: Stěhování národů a sever Evropy

Pátek, 31 Březen 2017 08:27 Výběr - red / CTENARKNIH.BLOGSPOT.COM

 

Význam pojmu „Vikingové“ bývá někdy vykládán jako „obyvatelé fjordů“. Nicméně nemálo pramenů užívá tohoto pojmu ve smyslu „bojovníci, nájezdníci, námořní lupiči“. Jací ve skutečnosti byli oni „divocí kořistníci a barbaři“, o nichž mnozí historikové té doby tvrdili, že žijí jako zvířata? Publikace zkušené české historičky Jarmily Bednaříkové podává plastický obraz života a myšlení dětí polárních nocí.

Po-lin. Tisíc let spolu a vedle sebe

Po-lin. Tisíc let spolu a vedle sebe

Pátek, 31 Březen 2017 08:19 Lucie Zakopalová, Maciej Ruczaj

 

Židovská kultura se po staletí mísila s polskou, uchovala si ale zároveň svou odlišnost – přitažlivou i dráždivou. Dnes, kdy už je společný svět dávnou minulostí, desítky let po druhé světové válce, která radikálně a tragicky ukončila soužití těchto dvou národů, se hmotné i duchovní dědictví židovské obraznosti, spirituality a „jinakosti“ stává zdrojem inspirace pro současné umělce.

Andrzej Bart: Továrna na mucholapky

Andrzej Bart: Továrna na mucholapky

Pátek, 31 Březen 2017 07:30 Výběr-red

Továrna na mucholapky je metaforou světa, v němž má lidský život menší cenu než život hmyzu. Děj románu nás zavádí do soudní síně, kde probíhá fiktivní proces, v němž mrtví soudí někdejšího pána nad jejich osudy, předsedu Judenratu lodžského ghetta Chaima Rumkowského.

Adam Chromý: Rekviem za Pluto

Čtvrtek, 30 Březen 2017 08:53 Výběr-red / ctenarknih.blogspot.com

Knihu vydává nakladatelství Plus.

DeLillova adorace Psycha

Středa, 29 Březen 2017 09:12 Ivo Fencl

 

To, že přítomnost literárního díla v mnohé poličce známého řetězce Levné knihy není ostuda a nesvědčí ani vzdáleně o případné nekvalitě díla, je dnes už samozřejmostí.

Rozhovor: I diva s bulvárním předobrazem může fandit literatuře

Středa, 29 Březen 2017 06:30 Vladimír Franta

Reklama s pohlednou blondýnkou nabízející kosmetiku a za ní knihovna. Bylo to v jednom televizním pořadu a bylo možné zahlédnout domácí knihovnu. Bylo by osvěžující v této věci, kdyby se i čtenáři Literárek seznámili s tím, co čte moderátorka a tvář mnoha časopisů Kateřina Kristelová. 

Noc s Andersenem po sedmnácté v roce 2017

Úterý, 28 Březen 2017 09:18 Martin Patřičný / red

 

Každý rok se koná pro děti společné nocování v knihovnách, školách, ústavech sociální péče a domech dětí spojené s četbou knih pro děti nazvané Noc s Andersenem. Koná se 31. března.

strana 9 z 151

banner Pidivadlo

Partneři

 Divadlo v Dlouhe logo  logo Českých center

VOŠH logo v barvě
www.vosherecka.cz