Literatura

Z obsahu zářijového Biblia, přílohy Literárních novin 9/2018:

Z obsahu zářijového Biblia, přílohy Literárních novin 9/2018:

Pátek, 24 Srpen 2018 13:23 Správce

... Když se bohemistka a spisovatelka Zuzana Říhová loni vrátila z Oxfordu, kde několik let vedla katedru bohemistiky, přivezla s sebou i rozpracovaný rukopis své novely Evička, která nyní vyšla v nakladatelství Dauphin. Na první pohled nevinný rodinný příběh usvědčuje z rafinované přetvářky již samotný fakt, že se odehrává v Československu mezi lety 1936 a 1940.

RECENZE / Než potkala mě
... Anglický spisovatel Julian Barnes (*1946) je českému čtenáři dobře znám. Překlady jeho nových próz se u nás v posledních letech objevují nedlouho po britském vydání a pravidelně se řadí k literárním
událostem. Titul Než potkala mě (1982), vydaný nedávno v překladu Jiřího Hanuše nakladatelstvím Odeon, je druhým autorovým románem a jeho ústřední téma představuje žárlivost.

ANKETA / Jiří Josek (1950–2018)
... Po těžké nemoci zemřel 10. srpna překladatel, režisér a nakladatel Jiří Josek. Bylo mu 68 let. Jeden z nejvýznamnějších českých překladatelů z angličtiny a laureát Ceny Josefa Jungmanna přeložil nejen takřka celé dílo Williama Shakespeara, ale i Kerouacův román Na cestě, Saroyanovu prózu Tracyho tygr či básně Allena Ginsberga. Dlouholetý redaktor nakladatelství Odeon (1975–1991), později působící v Ústavu translatologie na FF UK (1991–2007), také dvacet let provozoval vlastní nakladatelství Romeo. Na zesnulého kolegu a přítele vzpomínají Kateřina Klabanová, Zuzana Šťastná, Marie Zábranová, Jiří Pelán, Jan Zelenka, Miroslav Jindra, Ivo Železný a Zdeněk Janál.

 

 

 

 

online verze (příloha Literárních novin)

Viktor Horváth: Ve vazalství je každý dítětem

Viktor Horváth: Ve vazalství je každý dítětem

Pátek, 24 Srpen 2018 07:34 Simona Kolmanová

 

Když se letos konala pražská Noc literatury, přijel nejen maďarský spisovatel Viktor Horváth (vlevo na snímku), ale i jeho tank, totiž Můj tank, nejnovější román autora, který nyní vyšel i v českém překladu.

Alain Mabanckou: Paměti dikobraza

Alain Mabanckou: Paměti dikobraza

Pátek, 24 Srpen 2018 06:37 Dauphin / Nagy

Kibandi se nemilosrdně zbavuje každého, kdo se mu znelíbí, prostřednictvím svého zvířecího dvojníka – dikobraza. Neustále filozofující, chvílemi fanfarónský tvoreček, vyzbrojený nesmiřitelnými bodlinami se poslušně podvoluje děsivým rozkazům svého pána. Zabijácké dvojici neunikne žádná oběť, dokud se cílem útoku nemá stát dítě… dikobraz dosud bezpodmínečně plnící své osudové poslání, začíná o svých činech pochybovat...

Kaspar Colling Nielsen: Mount Kodaň

Kaspar Colling Nielsen: Mount Kodaň

Čtvrtek, 23 Srpen 2018 06:59 Kniha Zlín / Nagy

Dánská vláda se rozhodne nad hlavním městem – jedním z nejplacatějších míst světa – vztyčit tří a půltisícovou velehoru. Po obvodu dosahuje přes pětapadesát kilometrů a její povrch odpovídá zhruba 118 000 fotbalových hřišť. Hora nese název Mount Kodaň. Dánsko díky ní získá několik dalších klimatických zón, od tropické až po polární, jež utvoří živnou půdu pro bezpočet nových exotických druhů, které až neuvěřitelně obohatí původní dánskou faunu a flóru.

Ivan Fíla: Muž, který stál v cestě

Ivan Fíla: Muž, který stál v cestě

Středa, 22 Srpen 2018 06:45 Universum / Nagy

 

Strhující příběh o Františku Krieglovi, který v srpnu 1968 jako jediný nepodepsal moskevskou kapitulaci.

Martin Schuzle Wessel: Pražské jaro. Průlom do nového světa

Úterý, 21 Srpen 2018 06:06 Argo / Nagy

Rok 1968 patří v českých dějinách ke zlomovým okamžikům. Na jedné straně představuje pokus o revizi politické a ekonomické situace Československa, na straně druhé vykročení směrem k pluralitní demokracii. Česká historiografie se tomuto tématu začala intenzivně věnovat záhy po listopadu 89. Dodnes však nedospěla k ucelené, synteticky pojaté interpretaci. V jubilejním roce s ní naopak přichází německý bohemista a rusista Martin Schulze Wessel. Ten ve své monografii, nazvané Pražské jaro. Průlom do nového světa, nazírá celospolečenské změny roku 1968 prizmatem postupného tání totalitního režimu, který erodoval jednak kvůli československým reakcím na odhalení Stalinova kultu osobnosti (revize politických procesů), jednak v důsledku ekonomické krize, do níž se plánovaná ekonomika na přelomu 50. a 60. let dostala.

Poznávám krásu Vašich krajin. Vzájemná korespondence Jakuba Demla a Otokara Březiny

Pondělí, 20 Srpen 2018 07:59 Ústav pro českou literaturu / Nagy

 

Inspirace poezií Otokara Březiny (1868–1929) byla pro básníka Jakuba Demla (1878–1961) a jeho dílo určující. Přátelství s Březinou bylo jedním z jeho nejtrvalejších vztahů – přes veškerou odlišnost jejich povah, společenského postavení i životních osudů mezi nimi patrně nikdy nedošlo k otevřené roztržce. Březinovy a vlastní listy vydal sám Deml již počátkem třicátých let 20. století ve dvou knihách, teprve nyní však vycházejí formou vzájemné korespondence, jež bez výraznějších předělů zachycuje téměř tři desetiletí a kterou k vydání připravily editorky Eliška Davidová, Šárka Kořínková, Iva Mrázková, Daniela Iwashita a Barbora Podaná.

Lubomír Doležel: Heterocosmica III. Fikční světy protomoderní české prózy

Neděle, 19 Srpen 2018 06:40 Karolinum / Nagy

 

V roce 1998 vydal v americkém Baltimore žák profesora Havránka, soudobý pokračovatel českého strukturalismu Lubomír Doležel, dílo formulující zásady narativní sémantiky a uvádějící do teorie fikčních světů Heterocosmica. Fiction and Possible Worlds. Pro českého čtenáře je převedl do rodného jazyka pod názvem Heterocosmica. Fikce a možné světy (Karolinum 2003). O desetiletí později pokračoval – již bez anglického „mezistupně“ – knihou Heterocosmica II. Fikční světy postmoderní české prózy (Karolinum 2014), v níž rozvinul své teorie na materiálu současné české beletrie.

Alexandr Brummer, Michal Konečný: Brno okupované. Průvodce městem v letech 1968–1969

Sobota, 18 Srpen 2018 06:06 Host / Nagy

Brno okupované z pera dvojice historiků Alexandra Brummera a Michala Konečného navazuje na předchozí tři úspěšné historické průvodce jihomoravskou metropolí: Brno nacistické (1939–1945), Brno stalinistické (1948–1953) a Brno účtující (1945–1946). U příležitosti padesátého výročí srpnové okupace připomene místa a fenomény spojené s demokratizačním procesem, příchodem a pobytem sovětských vojáků a v neposlední řadě i s plíživým nástupem normalizace. Čtenáře tak zavede například do míst, kde v srpnu 1968 a 1969 umírali nevinní lidé, kde se na protest proti celospolečenské rezignaci demonstrovalo nebo kde se rozhodovalo o dalším směřování města. Graficky atraktivním způsobem zpracovaná publikace obsahuje přehlednou mapu a také řadu dobových fotografií z pohnutých let 1968–1969.

strana 7 z 222

banner Pidivadlo

Partneři

FOK
Logo Pismo black WEB