Recenze

Ralf Dahrendorf : Hledání nového řádu

Ralf Dahrendorf : Hledání nového řádu

Pondělí, 22 Říjen 2018 10:13 Petr Žantovský

Ralf Dahrendorf se narodil v roce 1929 a zemřel v roce 2009 v Německu. To samo o sobě je do velké míry určující pro dobré pochopení jeho myšlenek, které jsou zachyceny mimo jiné i v sérii čtyř přednášek o politice svobody, které tvoří obsah knihy Hledání nového řádu.

Nevyřešené případy P. D. Jamesové

Nevyřešené případy P. D. Jamesové

Pátek, 12 Říjen 2018 06:04 Viktorie Schödelbauerová

Poprvé česky (v překladu Petry Diestlerové) vychází soubor šesti povídek P. D. Jamesové (1920–2014) nazvaný Holčička, která milovala hřbitovy a jiné povídky. Jeho autorku, proslulou britskou spisovatelku detektivních příběhů, již proslavila hlavně série románů s inspektorem-básníkem Adamem Dalglieshem, zřejmě není třeba dlouze představovat.

Bernard Goldberg: Dělají zpravodajství pro své liberální kamarády

Bernard Goldberg: Dělají zpravodajství pro své liberální kamarády

Úterý, 02 Říjen 2018 08:01 Petr Žantovský

Bernarda Goldberga je dlouholetý reportér jedné z největších amerických televizních stanic, CBS. V článku psaném pro Wall Street Journal, v němž se zabýval jevem nazývaným BIAS, neboli novinářská předpojatost, si podepsal ortel profesní smrti. Prostředí liberálně -oportunistických mediálních stereotypů a hierarchií odmítlo pohled byť i do sebemenšího a sebelépe míněného zrcadla. Goldberg zůstal se svou pravdou ve svých knihách, v nichž od té doby podává skutečný, nepřikrášlený obraz manipulací, jimiž se to (samozřejmě zdaleka nejen v americké žurnalistice) jen hemží.

Teorie masového šílenství (Příspěvky k psychologii politiky)

Teorie masového šílenství (Příspěvky k psychologii politiky)

Úterý, 25 Září 2018 08:46 Petr Žantovský

 

Kniha (sice na pozadí někdejších historických kulis, ale, jak se ukazuje, se stálou platností) detekuje sociopsychologické determinanty situace, kdy se „duše davu“ zmocní zručný manipulátor, co mu v tomto činění napomáhá objektivně a jakou vinu na tom nese mlčení či ochota zúčastněných, tedy nás samých.

Láska ve svých nejodpornějších podobách

Láska ve svých nejodpornějších podobách

Čtvrtek, 20 Září 2018 06:21 Šárka Kadavá

V americkém literárním prostoru je David Foster Wallace (1962–2008) považován za jednoho z nejvlivnějších spisovatelů posledních 20 let. Přestože je za jeho vrcholné dílo označován román Infinite Jest (Nekonečný žert) z roku 1996, nakladatelství Rubato nabídlo tuzemským čtenářům k prvnímu seznámení s autorem do češtiny dosud nepřekládaným jeho soubor povídek Krátké rozhovory s odpornými muži z roku 1999, přeložený Martinem Pokorným.

Benjamin Kuras: Pohřbívání svobody

Benjamin Kuras: Pohřbívání svobody

Úterý, 18 Září 2018 09:02 Petr Žantovský

Benjamin Kuras, publicista a spisovatel, vyvolává ve veřejnosti jen dva pocity – obdivný předklon, nebo naprosté zatracení. To se přicházívá obvykle lidem neobyčejným, kteří konají neobyčejné dílo, jež nenechává publikum chladným. Kurase jako autora a nositele svébytných myšlenek prostě nemůžete přehlédnout.

Doteky krásného umění

Doteky krásného umění

Úterý, 18 Září 2018 08:15 Alena Součková

 

Uvědomujeme si, že umění osvobozuje a uvolňuje duši od lpění na věcech nižších, jemně domlouvá našemu srdci a ukazuje někam výš. Krása a pravda jsou spojené nádoby a my stojíme před velkým úkolem vnímání umění – niterně uchopit celistvost nekonečně složité stavby, která je v proměnných a zvratných stavech krásy jak objektem, tak zároveň subjektem a jejíž jméno je člověk. Svět může být lepší, neztratíme-li schopnost percepce krásy. Umění pomáhá k posilování tohoto vědomí. Slova Olgy Nytrové a Bohumila Ždichynce zaznívají v úvodu knihy Doteky krásného umění nazvaném Empatie krásy.

Jeruzalémské boží mlýny

Jeruzalémské boží mlýny

Pátek, 14 Září 2018 08:47 Eliška Dubcová

 

S politováníhodnou prolukou padesáti let po prvním, anglickém vydání obsáhlé reflexe jeruzalémského procesu s Adolfem Eichmannem vychází český překlad knihy Gideona Hausnera (1915–1990), hlavního žalobce architekta a metodika „konečného řešení", Spravedlnost v Jeruzalémě. Svědectví muže, který žaloval Eichmanna (nakl. Paseka). Může-li být taková prodleva něčím vyvážena, je to jistě nevídaná jazyková péče, které se český text těší (především díky překladu Martina Pokorného), a snad i skutečnost, že svědectví takového formátu ani dnes nepozbývá své palčivé aktuálnosti: připomeňme, že v srpnu tohoto roku Američané deportovali do Německa posledního nacistu pobývajícího na území USA.

Moc a nemoc médií

Moc a nemoc médií

Čtvrtek, 13 Září 2018 06:07 Petr Žantovský

 „Lže jako když tiskne“. Úsloví máme ještě v živé paměti. To se proměnilo v lidové tvorbě listopadových demonstrantů na inovované znění „Televize lže, jako když Rudé Právo tiskne“. Pokoušíte-li se dobrat původu a kořenů tohoto rčení, dojdete na časové ose zpětným chodem až do hlubin národního obrození, až kamsi ke Karlu Havlíčkovi Borovskému.

strana 5 z 40

Zaujalo vás

banner Pidivadlo

Partneři

FOK
Logo Pismo black WEB