Recenze

Rozvíření vln českého jazykového sexismu

Rozvíření vln českého jazykového sexismu

Pátek, 03 Srpen 2018 06:31 Vít Kolek

Výzkum genderu se prozatím netěší příliš velkému zájmu české lingvistické obce. O to větší pozornost si proto zaslouží monografie Jany Valdrové (vlevo na snímku), která se výzkumem genderu v jazyce zabývá ustavičně od 90. let a publikovala k tomuto tématu mnoho publikací, nazvaná Reprezentace ženství z perspektivy lingvistiky genderových a sexuálních identit. Kniha je rozdělena do šesti částí, které jsou dále rozděleny do 23 kapitol. Svazek uzavírá pět příloh, kde je mimo jiné vůbec poprvé v českém jazyce představena queerlingvistika. Co se názvu knihy týče, lze ho považovat za zcela novátorský. Autorka sama považuje termín lingvistika genderových a sexuálních identit za zastřešující název pro feministickou lingvistiku, genderovou lingvistiku a queerlingvistiku.

Slamění psi

Slamění psi

Čtvrtek, 02 Srpen 2018 08:21 Petr Žantovský

Dnešní svět a dění v něm obvykle nezavdává mnoho důvodů k optimismu. Věci se zdají měnit všeobecně k horšímu. Před třiceti lety zdánlivě skončila jedna studená válka, aby nedlouho na to začala další.

Obrana demokracie před liberální demokracií

Obrana demokracie před liberální demokracií

Středa, 01 Srpen 2018 07:08 Petr Žantovský

 

Jestliže v recenzi knihy G. K. Chestertona (ZDE) jsem se spolu s autorem ptal: „Co je špatného na světě?“, následující kniha je jednou z nejpřesnějších odpovědí na tuto otázku optikou dneška, nedávného včerejška a blízkého budoucna.

G. K. Chesterton – Co je špatného na světě

G. K. Chesterton – Co je špatného na světě

Čtvrtek, 26 Červenec 2018 07:35 Petr Žantovský

 

Kniha je výletem do minulého – a vlastně zčásti i předminulého století. Autor, žijící v obou řečených věcech, si v ní klade podstatné otázky, které si kladlo lidstvo sice odjakživa, ale v době vrcholící průmyslové revoluce s nečekanou brizancí a novým ideologickým vyfutrováním.

Dějiny umění Latinské Ameriky

Dějiny umění Latinské Ameriky

Středa, 25 Červenec 2018 06:01 Eva Čapková

 

Převážná většina knih o dějinách umění se soustředí na naše evropská témata, podle období pak převládá fokus na Itálii, Francii a samozřejmě na domácí uměleckou scénu. A pak je tu Amerika a její velká jména jako Jackson Pollock, Mark Tobey, Mark Rothko, Barnett Newman, Robert Rauschenberg a další. Světoznámých umělců by se dala vyjmenovat celá řada. Kdo však už dokáže zasvěceně hovořit například o umělcích polských, bulharských nebo litevských? Dějiny umění nemilují všechny země stejně, a proto vítám vydání knihy Dějiny umění Latinské Ameriky v nakladatelství Karolinum.

Kniha o ideové struktuře, v jejímž jménu jsme ochotní leccos tolerovat

Kniha o ideové struktuře, v jejímž jménu jsme ochotní leccos tolerovat

Pondělí, 23 Červenec 2018 07:48 Petr Žantovský

 

Recenzovaná kniha je možná jedním z nejosvícenějších obrazů naší nedávné minulosti, žhavé současnosti, a bojím se, též bezprostřední budoucnosti. Známý britský novinář Anthony Browne se ve svém eseji, výstižně nazvaném Úprk rozumu, zabývá jedním z klíčových fenoménů současného veřejného života - politickou korektností.

Jiří Suchý nejen o pánu Bohu

Jiří Suchý nejen o pánu Bohu

Úterý, 17 Červenec 2018 05:06 Ivo Fencl

 

V sedmatřiceti kratších i delších kapitolách (včetně hrstky úvodů a závěrů) vypráví klasik české poezie a génius písňového textu Jiří Suchý o zkušenostech s objevováním nápadů, přístupu k češtině i těch momentech, kdy se literární dílo začne přímo pod rukama tvůrcovýma pojednou psát „samo“ (a lze se ptát, kdo vlastně hýbá píšící rukou a odkud).

Vypalováním bolestivých ran k podstatě ruské duše

Vypalováním bolestivých ran k podstatě ruské duše

Pondělí, 16 Červenec 2018 08:09 Šárka Kadavá

Spisovatel Viktor Jerofejev (*1947) je doma v Rusku vnímám především jako bystrý glosátor současného dění, v cizině pak coby jeden z aktuálně nejpřekládanějších ruských autorů. Pravděpodobně největšího úspěchu dosáhl s románem Ruská krasavice (1990). V případě Encyklopedie ruské duše (1999), která letos vyšla v nakladatelství Academia v brilantním překladu Libora Dvořáka, se v něm glosátor s romanopiscem snoubí, aby společně našli pravou esenci ruského člověka, kterému dnes téměř nikdo nerozumí.

 

Neptat se, nemyslet!

Neptat se, nemyslet!

Úterý, 03 Červenec 2018 07:53 Petr Žantovský

Heslo z titulku jsem si vypůjčil z jedné repliky amerického filmu Alf. Tento chlupatý mimozemšťan se táže svých (vojenských) průvodců oním pro něj tak často nepochopitelným labyrintem světa, co přesně ve vojenské řeči znamená povel „Neptat se, nemyslet!“

strana 4 z 37

banner Pidivadlo

Partneři

FOK
Logo Pismo black WEB