Recenze Literární noviny | měsíčník pro kritické myšlení. Literární noviny vychází poslední čtvrtek v měsíci. http://literarky.cz/literatura/recenze Sat, 22 Sep 2018 18:22:21 +0000 Joomla! 1.5 - Open Source Content Management cs-cz Láska ve svých nejodpornějších podobách http://literarky.cz/literatura/recenze/27010-laska-ve-svych-nejodpornjich-podobach http://literarky.cz/literatura/recenze/27010-laska-ve-svych-nejodpornjich-podobach

Wallace výřez přebalV americkém literárním prostoru je David Foster Wallace (1962–2008) považován za jednoho z nejvlivnějších spisovatelů posledních 20 let. Přestože je za jeho vrcholné dílo označován román Infinite Jest (Nekonečný žert) z roku 1996, nakladatelství Rubato nabídlo tuzemským čtenářům k prvnímu seznámení s autorem do češtiny dosud nepřekládaným jeho soubor povídek Krátké rozhovory s odpornými muži z roku 1999, přeložený Martinem Pokorným.

]]>
Šárka Kadavá Recenze Thu, 20 Sep 2018 05:21:08 +0000
Benjamin Kuras: Pohřbívání svobody http://literarky.cz/literatura/recenze/27002-benjamin-kuras-pohbivani-svobody http://literarky.cz/literatura/recenze/27002-benjamin-kuras-pohbivani-svobody Kuras výřez přebalBenjamin Kuras, publicista a spisovatel, vyvolává ve veřejnosti jen dva pocity – obdivný předklon, nebo naprosté zatracení. To se přicházívá obvykle lidem neobyčejným, kteří konají neobyčejné dílo, jež nenechává publikum chladným. Kurase jako autora a nositele svébytných myšlenek prostě nemůžete přehlédnout.

]]>
Petr Žantovský Recenze Tue, 18 Sep 2018 08:02:31 +0000
Doteky krásného umění http://literarky.cz/literatura/recenze/27000-doteky-krasneho-umni http://literarky.cz/literatura/recenze/27000-doteky-krasneho-umni  

Doteky-krásného-umění výřez obálkaUvědomujeme si, že umění osvobozuje a uvolňuje duši od lpění na věcech nižších, jemně domlouvá našemu srdci a ukazuje někam výš. Krása a pravda jsou spojené nádoby a my stojíme před velkým úkolem vnímání umění – niterně uchopit celistvost nekonečně složité stavby, která je v proměnných a zvratných stavech krásy jak objektem, tak zároveň subjektem a jejíž jméno je člověk. Svět může být lepší, neztratíme-li schopnost percepce krásy. Umění pomáhá k posilování tohoto vědomí. Slova Olgy Nytrové a Bohumila Ždichynce zaznívají v úvodu knihy Doteky krásného umění nazvaném Empatie krásy.

]]>
Alena Součková Recenze Tue, 18 Sep 2018 07:15:03 +0000
Jeruzalémské boží mlýny http://literarky.cz/literatura/recenze/26977-jeruzalemske-boi-mlyny http://literarky.cz/literatura/recenze/26977-jeruzalemske-boi-mlyny  

Hausner výřez přebalS politováníhodnou prolukou padesáti let po prvním, anglickém vydání obsáhlé reflexe jeruzalémského procesu s Adolfem Eichmannem vychází český překlad knihy Gideona Hausnera (1915–1990), hlavního žalobce architekta a metodika „konečného řešení", Spravedlnost v Jeruzalémě. Svědectví muže, který žaloval Eichmanna (nakl. Paseka). Může-li být taková prodleva něčím vyvážena, je to jistě nevídaná jazyková péče, které se český text těší (především díky překladu Martina Pokorného), a snad i skutečnost, že svědectví takového formátu ani dnes nepozbývá své palčivé aktuálnosti: připomeňme, že v srpnu tohoto roku Američané deportovali do Německa posledního nacistu pobývajícího na území USA.

]]>
Eliška Dubcová Recenze Fri, 14 Sep 2018 07:47:55 +0000
Moc a nemoc médií http://literarky.cz/literatura/recenze/26963-moc-a-nemoc-medii http://literarky.cz/literatura/recenze/26963-moc-a-nemoc-medii Zasępa výřez přebal „Lže jako když tiskne“. Úsloví máme ještě v živé paměti. To se proměnilo v lidové tvorbě listopadových demonstrantů na inovované znění „Televize lže, jako když Rudé Právo tiskne“. Pokoušíte-li se dobrat původu a kořenů tohoto rčení, dojdete na časové ose zpětným chodem až do hlubin národního obrození, až kamsi ke Karlu Havlíčkovi Borovskému.

]]>
Petr Žantovský Recenze Thu, 13 Sep 2018 05:07:38 +0000
Bezpečí a bezpečnost dnes a zítra http://literarky.cz/literatura/recenze/26886-bezpei-a-bezpenost-dnes-a-zitra http://literarky.cz/literatura/recenze/26886-bezpei-a-bezpenost-dnes-a-zitra Sak výřez přebalSociolog Petr Sak (nar. 1945) se dlouhodobě a soustavně zabývá proměnami hodnotových vzorců a sociálních dimenzí života naší mládeže. Publikoval na to téma řadu studií a monografií, mj. Proměny české mládeže (2000), Mládež na křižovatce (2004). S tím pochopitelně úzce souvisí i problematika obsažená v další Sakově knize – Člověk a vzdělání v informační společnosti (2007). Nejnovější kniha Petra Saka má ambiciózní název Úvod do teorie bezpečnosti.

]]>
Petr Žantovský Recenze Mon, 03 Sep 2018 05:51:47 +0000
Ĺubomír Huďo: Presstitúti verzus konšpirátori http://literarky.cz/literatura/recenze/26846-ubomir-huo-presstituti-verzus-konpiratori http://literarky.cz/literatura/recenze/26846-ubomir-huo-presstituti-verzus-konpiratori  

Hudo výřez přebalPsal jsem již o knize slovenského publicisty a mediálního kritika Ĺubomíra Huďa Držte hubu a krok. Tento autor u slovenského mediálního mainstreamu rozhodně nemá na růžích ustláno, a dokonce i čeští třídní bojovníci za jedinou správnou pravdu už v něm odhalili nepřátelského exponenta, jehož nebezpečnost tkví v tom, že si dovoluje mít vlastní názor a někdy i pěkně peprně a nahlas jej vyslovovat.

]]>
Petr Žantovský Recenze Tue, 28 Aug 2018 05:50:23 +0000
Ignacio Ramonet: Tyranie médií http://literarky.cz/literatura/recenze/26841-ignacio-ramonet-tyranie-medii http://literarky.cz/literatura/recenze/26841-ignacio-ramonet-tyranie-medii Ramonet výřez přebalKniha sama vznikala počátkem nového milénia a zachycovala proměny mediálního světa zejména v období po první „televizní“ válce v Zálivu, o níž se tradovalo, že vůbec poprvé proběhla „online“, čili v přímém televizním přenosu. Ať už to odpovídá do detailu skutečnosti, nebo byla ta válka do značné míry režírovaná ve střižnách světových televizních (potažmo politických) megafirem, fakt je, že impulsy takto vzniklé velmi ovlivnily podobu a smysl mediálního šíření informací. A tyto impulsy platí dodnes, spíše se jen posilují a stávají nebezpečnějšími.

]]>
Petr Žantovský Recenze Mon, 27 Aug 2018 06:23:43 +0000
Dědictví války v Jugoslávii http://literarky.cz/literatura/recenze/26742-ddictvi-valky-v-jugoslavii http://literarky.cz/literatura/recenze/26742-ddictvi-valky-v-jugoslavii  

Kordić výřez přebalRomán Hypofýza v exilu spojuje dvě na první pohled nesouvisející témata – válku v Jugoslávii a snahu o početí dítěte. Brzy se nicméně ukáže, že dotyčná témata k sobě mají blíže, než by se na první pohled mohlo zdát: „Moje hypofýza přestala komunikovat s vaječníky. Vypověděla poslušnost. Možná právě od toho dne, kdy jsem jela rozkodrcaným bělehradským autobusem. Den po útěku z rodného kraje.“

]]>
Markéta Glanzová Recenze Wed, 08 Aug 2018 05:36:36 +0000
Rozvíření vln českého jazykového sexismu http://literarky.cz/literatura/recenze/26718-rozvieni-vln-eskeho-jazykoveho-sexismu http://literarky.cz/literatura/recenze/26718-rozvieni-vln-eskeho-jazykoveho-sexismu

Valdrová Jana foto JVVýzkum genderu se prozatím netěší příliš velkému zájmu české lingvistické obce. O to větší pozornost si proto zaslouží monografie Jany Valdrové (vlevo na snímku), která se výzkumem genderu v jazyce zabývá ustavičně od 90. let a publikovala k tomuto tématu mnoho publikací, nazvaná Reprezentace ženství z perspektivy lingvistiky genderových a sexuálních identit. Kniha je rozdělena do šesti částí, které jsou dále rozděleny do 23 kapitol. Svazek uzavírá pět příloh, kde je mimo jiné vůbec poprvé v českém jazyce představena queerlingvistika. Co se názvu knihy týče, lze ho považovat za zcela novátorský. Autorka sama považuje termín lingvistika genderových a sexuálních identit za zastřešující název pro feministickou lingvistiku, genderovou lingvistiku a queerlingvistiku.

]]>
Vít Kolek Recenze Fri, 03 Aug 2018 05:31:21 +0000