Zdeněk Matěj Kuděj a ti druzí


 

Všetička výřez přebalOlomoucký literární teoretik a historik, ale i básník, prozaik a překladatel František Všetička (* 1932) píše též biografické prózy. Vydal již romány o Jakubu Arbesovi (Před branami Omegy, 1995), Viktoru Dykovi (Daleký dům, 2001), bratrech Langerových (Léta legionů, 2012) a postavách národního obrození v Olomouci (Otevírání oken, 2015). K těmto dílům nedávno přidal román s opětovným aliteračním názvem Kuděj aneb Krása kuráže, který vydalo olomoucké nakladatelství Václava Lukeše Poznání (2017) s doslovem Vladimíra Stanzela a ilustracemi Aleny Crhonkové.

 

 

V podtitulu specifikuje jeho charakter jako vyprávění „o Zdeňku Matěji Kudějovi a lidech kolem něho“. Ztvárnil v něm Kudějovy životní zážitky z USA, Kanady či z Ukrajiny, které už zpracoval sám Kuděj (viz třeba Bídné dny a jiné povídky, 1913), a současně se inspiroval jeho vzpomínkovými knihami (Hostem u baťušky Všetička přebalcara, 1914; Ve dvou se to lépe táhne, 1923–1924; Když táhne silná čtyřka, 1930).

 

Jakkoli Z. M. Kuděj (1881–1955), známý jako jeden z blízkých přátel Jaroslava Haška, prožil četná dobrodružství, Všetička v uvedeném románu notně popustil uzdu své fantazii a hře. V jeho první části vyšel ze skutečnosti, že Kuděj při cestě do Ruska v roce 1912 strávil půl roku ve vyšetřovací vazbě v Kyjevě a pak byl ze země vypovězen. Všetička tuto epizodu pojal tak, že v řadě krátkých kapitol nechal vyprávět různé příběhy a historky jednak Kuděje a jednak jeho spoluvězně s roztodivnými jmény (Očumelov, Aplombov, Gulačkin, Blinčikov, Pičugin). Vesměs běží o humorné záležitosti, přičemž autorovi jde hlavně o samotné vyprávění dekameronového rázu a o družné vězeňské debaty.

 

V druhé části románu Všetička nejprve přibližuje Kudějův život po návratu z Kyjeva a uvedené memoárové knihy, což působí jako žánrově nesourodá vsuvka. Poté opět vstupuje na pole fikce. Dějištěm svého vyprávění učinil posázavské Radostovice a zasadil ho do roku 1952. V místním hostinci se objevuje nejenom Kuděj, nýbrž i mnoho dalších postav. Většinu kapitol tvoří Kudějovo vzpomínání na Haška, ale slovo dostávají rovněž další osoby z haškovského kruhu – Jaroslav Panuška nebo Kliment Štěpánek. Někteří aktéři těchto historek vyprávějí o Kudějovi, který mluví i o svých knížkách. Dále zde figuruje například autor rodokapsových próz Bob Hurikán, ba dokonce i proslulý polárník Jan Welzl! Do rozmarné hospodské atmosféry však proniká brutalita soudobé reality (zmiňuje se třeba soudní proces s takzvanou Zelenou internacionálou), a tak román končí zásahem příslušníků Sboru národní bezpečnosti.

 

Autor doslovu nazvaného Tepání tvaru Vladimír Stanzel akcentuje – v souladu s  názvem svého textu – Všetičkovo odborné zaměření na problematiku kompozice literárních děl a aplikaci této problematiky v jeho novém románu. Hovoří o třech kompozičních principech a také o různých literárních aluzích, mimoto klade důraz na akt zábavného vyprávění (Vladimír Novotný v recenzi otištěné v prvním letošním čísle Tvaru právem mluví o „pestré narativní všehochuti“).

 

Je nasnadě, že Všetička ve svém kudějovském románu uplatnil svoji značnou literárněhistorickou erudici a zálibu ve hře. Čtenáře maně vybízí k odhalování literárních narážek a porovnávání řečeného díla s Kudějovými knihami, čímž je vrací do čtenářského povědomí. Nelze pominout, že relativně brzy po Ireně Douskové (Medvědí tanec, 2014) v beletrii oživil Jaroslava Haška. Ač nenapsal standardní životopisný román, je otázka, jak by uspěl u F. X. Šaldy, který nebyl tímto žánrem „zrovna nadšen“, neboť ho pokládal za „umělecký polotovar“ (viz „Dva české romány životopisné“ v Šaldově zápisníku 7/1933–1934). Osobně si myslím, že Šalda by knihu Kuděj aneb Krása kuráže přijal s výhradami: více by ocenil třeba zmíněný román o Viktoru Dykovi, byť Dyka neměl rád.

 

P. S.

O Zdeňku Matěji Kudějovi nově píše nejenom František Všetička, ale – jak informoval Radek Laudin 16. dubna v deníku Mladá fronta DNES – i Eva Nováková Plevová, která o něm vydala brožuru s názvem Věčný tulák. Za zmínku též stojí, že v Litomyšli, kde je Kuděj pochován, se počátkem května (4. až 6. 5.) bude konat víkendová akce nazvaná Kuděj, voni nás nenuděj!

 

 

Nakladatel: Poznání

Rok vydání: 2017 (1. vydání)

Počet stran: 256

Vazba knihy: vázaná

ISBN: 978-80-87419-68-7

 

 

 

AddThis Social Bookmark Button

Předplatné Literárních novin můžete objednat zde.

 

banner Pidivadlo

Partneři

FOK
Logo Pismo black WEB