Kartotéka světa a podhoubí tvorby Bohumily Grögerové


 

Grögerová výřez přebalČtyři roky po smrti básnířky, autorky a překladatelky Bohumily Grögerové vychází v červenokosteleckém Nakladatelství Pavel Mervart (v rámci Edice současné české poezie) tenký svazek nazvaný příznačně Lístky. Jeho obsah je zdánlivě prostý - jde o abecedně řazená hesla s poznámkami, glosami a výpisky z četby, která si Grögerová po dobu (dle odhadu její dcery, překladatelky Michaely Jacobsenové) 30 let postupně budovala v krabici na svém pracovním stole. Ačkoliv každý celek je víc než součet jednotlivých částí, pro Lístky to platí obzvlášť – neposkytují čtenáři jen široký záběr myšlenek a citátů hodnotných ve své jednotlivosti, ale představují kořeny i plody mentální krajiny této právem oceňované autorky a experimentátorky české literatury.

 

 

Tematicky jsou Lístky rozkročené od (zásadně nedatovaných) hesel o incestu po Dalího, odkazují se ke Koránu, tibetské Knize mrtvých, citují Freuda, Platóna i „popového” šamana Carlose Castañedu, přesto jsou ale ve svém celkovém vyznění jednotné – stojí za nimi zvědavost, úcta k myšlení a snaha pochopit svět okolo nás ve všech jeho odstínech. I přes to, že Grögerové pozornosti a zájmu zjevně nebylo cizí nic dostatečně podnětného, pohybuje se těžiště témat jednotlivých hesel v trojúhelníku mezi člověkem (a lidstvím), tvorbou a ontologií. Jedno je nerozlučně spjato s druhým a vychází ze sebe navzájem. Člověk poháněný k tvorbě touhou po poznání života a vesmíru, pokoušející se nalézt nějaký smír mezi vlastním strachem přesahujícího neznáma a vlastní smrtelnosti aGrögerová přebal malosti, na druhé straně jazyk člověku podřízený, podílející se zásadně na formování světa.

 

Stejně jako u dobrého překladu zůstává překladatel v pozadí, ale přesto jasně patrný, Grögerová převážně cituje, vybírá a zaznamenává, ale přesto jsou její rukopis a metoda (přijmeme-li tezi, že i Lístky jsou přirozeným pokračováním linie Grögerové experimentální tvorby) zřetelné nejen výběrem zaznamenaných materiálů, ale především v poznámkách a glosách, které nevycházejí z četby, ale z autorčiny vlastní zkušenosti a poznání. Ač se ani v nich prakticky neobjevují žádné hodnotící nebo emočně zabarvené komentáře a vše zůstává na úrovni stručného glosáře, je zřetelný autorky postoj k jazyku, životu i tvorbě. Paradoxně nejosobnějšími jsou hesla, která popisují výtvarná díla, jež Grögerovou oslovila. Možná je tato tendence nevstupovat do popředí a neexhibovat (i přes to, že by si to vzhledem ke svému rozhledu a intelektu jistě mohla dovolit) symptomem „druhé po Hiršalovi“, který tvorbu Grögerové částečně pronásledoval. Za zmínku také stojí, že mezi inspirativními postavami, jejichž myšlenky se na lístcích objevují, je jediná žena – Margaret Thatcherová. Zvolený citát je ale o to sžíravější: „Chcete-li, aby bylo cokoli řečeno, požádejte muže, chcete-li, aby to bylo vykonáno, obraťte se na ženu.”  

 

Lístky nejsou ani převratnou sumou lidského vědění, ani autorskou kuchařkou nebo odřezky z tvorby, ale ve světě přehlceném informacemi představují příjemný výbor zajímavých postulátů a koncentrovaných tezí, ze kterých je při vstřícnosti čtenáře možno vytěžit mnohé. Pečlivě uspořádané a fyzicky existující dílo je pak možná jedním z posledních reliktů relativně přehledného, sice postmoderního, leč netekutého a nedigitálního světa.

 

Klíčem k celému svazku je, ať už dílem náhody dodávající experimentům jejich půvab, nebo záměrem editorů (již zmiňované Michaely Jacobsenové a Marka Staška), poslední heslo: „Životní perspektivy – Člověk se musí celý život snažit zvětšit si úhel životní perspektivy.” Je zřejmé, že to se Grögerové povedlo, a prostřednictvím Lístků se otevírá tato možnost i čtenáři.

 

 

Ukázka z knihy:

HERODOT

Nedělení vydání novin New York Times má 630 stran, prům. 3 500 slov à strana, asi 2,2 milionů slov. U Herodota je 9 slov na řádku, 37 řádků na stránce, celkem 210 456 slov.

 

Herodot na svém díle pracoval celý život, procestoval velký kus tehdy známého světa, byl spřátelen se Sofoklem a předčítal na jedné z olympiád.

 

Nedělní vydání NY Times má 10x víc slov než celé zachované Herodotovo dílo, které znamenalo souhrn vědomostí o světě, souhrn Herodotova života a zkoumání, souhrn kultury celé jedné epochy. NY Times (nedělní) váží 2 kg, vycházejí 52x do roka v milionových nákladech (za Herodotova života by vyšly cca 3000x); dnes není jednotlivec schopen zvládnout písemné zprávy o světě stejně tak, jak za Herodota jednotlivec nebyl s to zvládnout svět jako takový.

 

KNIHA

Na knihách je katastrofální, že se nedá číst víc, než jedna najednou, že knihu jednou přečtenou nelze už nikdy víc číst prvně.

(Jan Zábrana, Celý život)

 

LITERATURA

Úkolem literatury je říci to, co jazyk říci nedovede, ale o čem píšící předpokládá, že to má být schopen říci. Musí do jazyka vnést idiom, který tento jazyk dosud neznal, prodloužit linii tělesnosti v linii literárního výrazu.

 

MYTICKÉ MYŠLENÍ

Mytické myšlení se jeví jako určitá forma intelektuálního kutilství.

 

SEN

Sen o Fikarovi, že má rakovinu: „To nebude tak hrozný, dyť už jsi jednou umřel!”

 

 

Nakladatel: Pavel Mervart

Rok vydání: 2018 (1. vydání)

Počet stran: 108

Vazba knihy: brožovaná

ISBN: 978-80-7465-273-8

 

 

Ve čtvrtek 8. března uspořádalo Nakladatelství Pavel Mervart v pražské Literární kavárně Řetězová „první listování v knížce pracovních zápisků“ Bohumily Grögerové Lístky. Knihu uvedli její editoři Michaela Jacobsenová (překladatelka a dcera Bohumila Grögerové) a Marek Stašek, ukázky přečetla herečka Anita Krausová a z nahrávky opakovaně zazněl i hlas již zesnulé autorky (1921–2014) – významné české básnířky, prozaičky, překladatelky, autorky rozhlasových her a knih pro děti, celoživotní partnerky Josefa Hiršala. Na umělecky i lidsky vzácnou „Bohunku“ dále zavzpomínali někteří z přítomných hostů – její druhá dcera a překladatelka Bohumila Límová, básník a překladatel Václav Daněk, básník a esejista Miloslav Topinka či literární kritik, historik a editor Vladimír Karfík. (foto: Petr Nagy)

 

listky1listky2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

listky3listky4listky5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AddThis Social Bookmark Button

Předplatné Literárních novin můžete objednat zde.

Aktualizováno ( Pátek, 23 Březen 2018 08:59 )  

banner Pidivadlo

Partneři

FOK
Logo Pismo black WEB