Literární toulky Olomoucí

Jednou ze složek populárně naučné literatury jsou různolomouc-literarni-3 přebalé literární místopisy a průvodce. Ze starších publikací je nejznámější – vedle Malého literárního místopisu Československa (1972) Jaroslava Nečase a Libora Knězka – triptych Vladimíra Kováříka Literární toulky po Čechách (1977), Literární toulky Moravou (1978) a Literární toulky Prahou (1980). V posledních letech na tyto práce navazují knihy Petra Kovaříka a Blanky Frajerové (Putování s knihou. Místopis české prózy, 2013), Kateřiny a Karla Pioreckých (Praha avantgardní. Literární průvodce metropolí v letech 1918-1938, 2014) či Josefa Kráma (Čtení o Poláčkově Rychnovu nad Kněžnou, 2013).

 

 

Této literatuře se věnuje také olomoucký literární vědec, beletrista a překladatel František Všetička (1932). Kromě svazků Morava a Slezsko literární (2008) a Rakousko literární (2010) vydal soubory Olomouc literární (2002) a Olomouc literární 2 (2014), k nimž nyní přidal publikaci Olomouc literární 3, doplněnou řadou vlastních fotografií evokovaných osobností a místy. Kapitoly „o literárních tvůrcích spjatých s Olomoucí“ – jak zní podtitul této knihy – seřadil abecedně podle jejich příjmení; takto zkoncipoval i oba předchozí svazky.

V prvním z nich se v osmašedesáti kapitolách zaměřil jak na významné spisovatele (například na Karla Sabinu, Karla Matěje Čapka Choda, Boženu Benešovou, Jaroslava Durycha či na Jaromíra Johna), tak na literáty regionálního významu, obecně málo známé nebo zapomenuté. Podobný charakter má též jednapadesát kapitol druhé publikace, v níž Všetička píše třeba o Jaroslavu Vrchlickém, Vilému Mrštíkovi či o Ludvíku Kunderovi, který třináct let přednášel na Palackého univerzitě. Mezi ostatními tvůrci jsou básníci Miroslav Kapinus, Josef Kořenek nebo Alois Volkman, prozaikové Otakar Bystřina, Jan Žáček či Franta Župan, ale i sekretářka Petra Bezruče Zdenka Tomášková, autorka vzpomínkové knížky Ortel samoty (2003). 

Jednapadesát kapitol tvoří rovněž svazek Olomouc literární 3. Všetička v něm přibližuje představitele kultury národního obrození a 19. století (například Antonína Bočka, J. P. Cerroniho, J. H. A. Gallaše, J. M. Hurbana nebo J. S. Presla), několik olomouckých dominikánů (S. M. Braita, Reginalda Dacíka, Metoděje Habáně) a ve větším počtu osobnosti tvořící ve 20. století a namnoze dosud žijící. Do této velké skupiny patří spisovatelé (Jiří Wolker, Václav Renč, Helena Lisická, Bohumil Pavlok či Lenka Procházková), literární vědci (Mojmír Grygar, Hana Jechová Voisine, Drahomír Šajtar), kunsthistorik František Dvořák, teatrolog Zdeněk Hořínek a mnozí jiní, kteří nejsou obecně známí.

František Všetička všemi třemi olomouckými průvodci významně dotváří obraz kultury v Olomouci ve značném časovém rozpětí, čímž doplňuje publikaci Lukáše Motyčky a Veroniky Opletalové Literární procházky německou Olomoucí (2012). Oživuje tak – jak zdůrazňuje i autor doslovu nazvaného Oživování odkazu Pavel Marek – naši kulturní paměť. Soustředěním na životní osudy a tvorbu zařazených osobností, jejichž sepětí s Olomoucí bylo někdy jen krátkodobé, přesahuje svět olomoucké kultury a obohacuje naše poznání kulturní historie. Jakkoli těží z četných pramenů, současně často uplatňuje subjektivní postoje a vlastní zážitky, neboť své texty pojímá jako fejetony.  

 

František Všetička: Olomouc literární 3. Nakladatelství Václav Lukeš – Poznání. Olomouc 2016, 168 stran, ISBN 978-80-87419-57-1.

 

AddThis Social Bookmark Button

Předplatné Literárních novin můžete objednat zde.

Aktualizováno ( Pátek, 09 Prosinec 2016 12:48 )  

banner Pidivadlo

Partneři

FOK
Logo Pismo black WEB