Po Královské cestě slavnostní i každodenní

 

Královská cesta přebalPo věhlasné pražské Královské cestě se ve stejnojmenné knize s podtitulem „všední i sváteční život v proměnách času“ vydala historička umění a antropoložka Barbora Půtová (*1985) z Ústavu etnologie FF UK v Praze, mj. autorka první české monografie Féliciena Ropse a staroměstská rodačka aktivní v oblasti pražské památkové péče.

 

 

Čtěte rozhovor: Barbora Půtová: Královská cesta je Potěmkinovou vesnicí pro turisty

 

Historickou trasu vedoucí napříč srdcem české metropole, kterou se v minulosti ubíraly korunovační průvody na Pražský hrad, nahlíží mladá badatelka ze všech možných úhlů. S využitím bohatých textových i obrazových pramenů líčí jak slavnostní okamžiky, tak všednodenní život v lokalitách ležících na této někdejší významné tepně pražského politického, společenského a obchodního dění. Právě ojedinělé spojení pohledu architektonicko-urbanistického a historicko-antropologického činí z knihy Barbory Půtové nadmíru zajímavého průvodce nejen po Královské cestě, ale i po staré Praze vůbec. 

Ostatně cesta budoucích českých králů a královen vedla hned přes několik významných čtvrtí, původně vlastně samostatných měst (až do roku 1784) – Královská cesta foto publikaceStaré Město, Malou Stranu a Hradčany. Kromě toho propojovala dva nemálo rozdílné světy, lišící se z hlediska demografického, sociálního i architektonického a oddělené symbolicky Vltavou a Karlovým mostem. Autorka skládá překvapivě celistvý, byť mozaikovitý a proměnlivý obraz pomyslného putování po Královské cestě, vycházejíc z dostupných faktů o konkrétních korunovačních průvodech v dějinách Prahy. Ve čtyřech kapitolách přehledně a zasvěceně osvětluje vznik a význam Královské cesty, líčí proměnu její architektonické struktury, mapuje hmotné škody spáchané ve jménu asanace na přelomu 19. a 20. století a zdárně oživuje dobový kolorit vybraných pražských ulic a náměstí.

Navzdory autorčině nesporné erudovanosti není její výklad určen pouze odborné veřejnosti a řadu zajímavých i poučných informací si z četby odnese i naprostý laik. Věděli jste třeba, že Staroměstská mostecká věž svého času sloužila i jako činžovní dům pro nepříliš bohaté měšťany? Úctyhodné množství shromážděné faktografie se sice mírně podepsalo na čtivosti výsledného textu, přecházejícího místy ve výčty jednotlivých budov, obchodů apod., na druhou stranu však mezi pojednanými reáliemi nalezneme mnohé výmluvné doklady dobové atmosféry i neměnného lidského naturelu. Cenné svědectví a vítané zpestření představují citace z pramenů literárních, ať už povahy beletristické či memoárové, jimž vévodí texty mistrného kreslíře staropražských obrázků Ignáta Herrmanna. Právě jeho době, tedy přelomu 19. a 20. století, je ve vyprávění klenoucím se přes několik staletí věnováno nejvíce prostoru, a to jak z důvodů historických (období největších proměn Prahy, spjatých s jejím růstem a modernizací), tak ryze praktických (dostupnost písemných a především fotografických archivních materiálů).

Královská cesta podle Půtové ilustruje kontinuální vývoj historického jádra Prahy od románského období přes baroko a klasicismus až do současnosti. Jak ovšem dokládají autorčiny aktivity (např. uspořádání konference „Královská cesta na scestí“ v říjnu 2014) i její vlastní slova („turistická Potěmkinova vesnice“), současný stav Královské cesty vnímá jako neuspokojivý, ba přímo alarmující, čtenářům své knihy postrádajícími jakýkoliv závěr se však se svými obavami nesvěřila. To nic nemění na faktu, že se práce Barbory Půtové řadí mezi nejzasvěcenější a nejkomplexnější pojednání o dané problematice – z dalších jmenujme alespoň Královskou cestu (1988) od Jiřího Peška a Bohdana Zilynského (s fotografiemi Jiřího Všetečky), titul Po Královské cestě: zastavení s Františkem Dvořákem (2004) nebo ezotericky zaměřeného průvodce Martina Stejskala Praga hermetica (2003) – a svým atraktivním tématem i kvalitní formou zpracování jistě nezapadne ani v dnešním přílivu pragensií jako takových.

 

AddThis Social Bookmark Button

Předplatné Literárních novin můžete objednat zde.

Aktualizováno ( Středa, 09 Listopad 2016 14:50 )  

banner Pidivadlo

Partneři

FOK
Logo Pismo black WEB