Opravdu „utěšená“ rodinka

Komorovská přebalNakladatelství VSSS v Bratislavě vydalo v pořadí čtvrtý román známé slovenské spisovatelky, překladatelky a toho času také tajemnice SC Pen klubu Vladimíry Komorovské.

 

 

Román nese ironický název Utešená família a popisuje čtyřgenerační dějiny jedné rozvětvené slovenské rodiny na pozadí dějinných zvratů posledních více než sta let. Román je členěn do monologů jednotlivých Komorovska Utesena familia 19-4příslušníků „famílie", kteří v nějaké krizové situaci (zpravidla ve stavu zdravotního kolapsu) účtují s tím, co prožili oni sami a jak viděli životy svých blízkých. Tak vzniká velice barvitá mozaika osudů propletených napříč, vzájemně se komentujících a doplňujících a tvořících originální průzor na slovenskou realitu té epochy.
To samo o sobě je sice dobrý „dramaturgický" tah, metoda v literatuře nikoli neznámá, ale co ji povyšuje o mnoho pater, je samotný styl vyprávění. Autorka přisuzuje každé postavě její osobitý akcent, svérázný vlastní dialekt, který je výslednicí (ne)vzdělání, historického a kulturního kontextu a konec konců především temperamentu. Tak se tu setkáváme, často s hořkým humorem, s postavami většinou nijak prvoplánově sympatickými, neskrývajícími své slabosti, hříchy, prohry, ale o to pochopitelnějšími a jaksi polidštěnými. Je to defilé osudových sinusoid, jak už to tak bývá ovlivňovaných okolním světem a dějinnými poryvy (dvě světové války, komunismus, osmašedesátý, devětaosmdesátý...), ale mnohem více personálními dispozicemi a sklony.
Autorka překvapí až zaskočí (a nejen asi jen českého) čtenáře opulentní jazykovou paletou, zahrnující kdejaké historizující germanismy, maďarismy, nářeční odkazy, ale i argotická a vulgární slova, vždy ale funkční a vyjadřující situaci a postavu v ní nějakým nenahraditelným, charakteristickým způsobem. Navíc je text členěn - až na drobné výjimky (flashbacky z minulosti, úryvky dětských říkanek odkazujících na časy dávné a snad i povahotvorné) – jako sled zdánlivě nekonečných souvětí připomínajících trochu Hrabalovy Taneční hodiny pro starší a pokročilé. Na rozdíl od Hrabala ale Komorovská neudržuje onen chladně intelektuální neosobní odstup, naopak, je emocionálně plně součástí těch zlomků příběhů, z nichž se skládal celý ten „malý velký" (též její?) život. Každou kapitolu uvozuje nějakým citátem. Pro knihu jako celek by se, myslím, dobře hodil tento: „Rozum káže milovať anjelov a vychádzať aj s čertami" (Miguel Ángel Asturias)
Není divu, že Komorovské román Utešená familia se nedávno stal laureátem Ceny Spolku slovenských spisovatelů. Kdo se do knihy začte, dojde k závěru, že ocenění bylo víc než na místě.

 

AddThis Social Bookmark Button

Předplatné Literárních novin můžete objednat zde.

Aktualizováno ( Úterý, 20 Září 2016 10:48 )  

banner Pidivadlo

Partneři

FOK
Logo Pismo black WEB