Poezie

Nové verše Václava Touchy

Nové verše Václava Touchy

Pondělí, 30 Červenec 2018 05:32 Ivo Fencl

 

Jubilující spisovatel Václav Toucha (*2. 5. 1943 v Plzni), který na tomto blogu loni odpovídal na otázky (Verše Václava Touchy určené nejen pro surrealistu Petra Krále), věnoval novou svou knížku Jettatura manželce. Prvý díl Obrysy duše otevřel citací (značně důvěryhodného) tvrzení Alberto Caeira: Měsíční svit v korunách stromů je podle básníků něčím víc než měsíčním svitem v korunách stromů. Křepce a jindy s jakousi tíží následuje šestadvacet básní a vzápětí i část druhá alias (ta skutečná) Jettatura. Jettatura v podobě nákladu dalších třiceti básní uvedených jen kousíčkem dopisu Gustava Mahlera (Maxu Kalbeckovi): Přemístěte problém na který bod chcete – nakonec se přece dostane na místo, kde „vaše moudrost“ začne „snít“.

Ewald Murrer: Tma se mne dotýkala

Ewald Murrer: Tma se mne dotýkala

Pátek, 27 Červenec 2018 07:58 Argo / Nagy

 

Ewald Murrer publikuje střídmě, jeho básním je vlastní tlumená atmosféra a uměřenost ve výrazu. Jeho texty bez vazby na konkrétní čas a prostor jsou obrazy, v nichž se prolínají spatřené detaily a výjevy s vytříbenými představami stvořenými imaginací. Převládající náladou je melancholie a smutek, které se pojí s obrazy stínů a temnot; ale jako protiklad tohoto ladění se vrací sugestivní obraz slunce planoucího na noční obloze… (Sebe)obraz básníka, který v samotě jen „hledí z okna a píše báseň“ však narušuje ironický odstup, s nímž si autor vypůjčuje motivy a postupy dekadentní poezie. Působivé obrazy, přesná pojmenování, neobvyklé detaily si dokážou čtenáře podmanit, odvést od všedních událostí a přimět ho sledovat s autorem proměny krajiny, nebe i vlastní mysli.

Martin Šindelář: Totemy míst

Martin Šindelář: Totemy míst

Pátek, 20 Červenec 2018 07:28 JT’s / Nagy

Martin Šindelář přichází po šesti letech s novou sbírkou básní, ve které opět najdete několik ilustrací od známého výtvarníka Lukáše „Musy“ Musila.

Misařova starosvětská a bolestná poezie

Misařova starosvětská a bolestná poezie

Pondělí, 09 Červenec 2018 05:55 Adéla Rozbořilová

 

Na pohled útlá sbírka Aleše Misaře (*1984) Na dně rozednění (nakl. Kampe) v sobě skrývá velkou poezii. Jsou tu shromážděny verše z let 2011‒2016, rozdělené do pěti (tematicky odlišných) oddílů. 

Jan Těsnohlídek: Hranice a zdi

Pátek, 06 Červenec 2018 06:09 JT’s / Nagy

Kniha Hranice a zdi je již pátou sbírkou autora, jehož tvorba vzbudila nebývalý ohlas. Těsnohlídek se vrací k delším útvarům, které charakterizovaly především jeho debut Násilí bez předsudků, avšak nadále je hlavním rysem stručnost, důležitou roli hraje ticho.

Petr Hrbáč: Na okraji topologické propasti

Neděle, 01 Červenec 2018 06:52 Druhé město / Nagy

V knize reflektuje básník stárnutí a s vášnivým zaujetím také milovaný svět bylin i dřevin. Nelítostný posun životem je pro něj čím dál vyhrocenější svými mementy — skrytými v hávu metaforických kouzel a asociací. Hrbáč se však nevyhýbá ani silně poetizujícím sondám do dětských či jinošských let. Sbírku rámují scenérie typicky středoevropských ročních období.

Všední poezie neexistuje

Pondělí, 25 Červen 2018 14:44 Vít Ondrák

 

Básně Terezy Šustkové (*1991) jsou vnímavou a procítěnou poezií. Nyní jejich konvolut s názvem Skrýše vychází péčí brněnského nakladatelství Host jako 98. svazek edice Poesie Host.

Alan Spence: Nechte oči otevřené

Pondělí, 04 Červen 2018 06:32 Klára Plachá

 

Východní a západní civilizace s jejich odlišnými společenskými, kulturními a duchovními zvyklostmi nás vedou po dvou stranách stejné řeky života, přes kterou je zapotřebí budovat mosty úcty, naslouchání a porozumění. Jak se tyto dva světy mohou snoubit například v literární tvorbě? ALAN SPENCE (vlevo na snímku) je skotský básník, spisovatel, dramaturg, zakladatel literárního festivalu Word a nynější edinburský „Makar“, čestný titul, jenž mu propůjčil Edinburgh, první z kreativních měst literatury. Jedním z jeho nejoblíbenějších tvůrčích žánrů je však poezie ve formě japonských haiku. 

Irena Šťastná: Sen o třetí plíci

Pondělí, 28 Květen 2018 08:38 Protimluv / Nagy

 

Irena Šťastná prokázala svoje kvality předchozími čtyřmi básnickými sbírkami. O její kompaktní a soustavné tvorbě svědčí i nominace na cenu Magnesia Litera (2016) a Drážďanskou cenu lyriky (2012). Nemalou pozornost vyvolala poslední vydaná sbírka Žvýkání jader (2014). Sen o třetí plíci plynule rozvíjí autorčinu předchozí tvorbu, přibývá ale existenciálních a tíživých tónů. Mnohdy skoro surrealistické obrazy získávají podobu minipříběhů. Krutosti života se zhmotňují do skoro symbolické podoby dravců či šelem objevujících se v básních. Jejich konání zrcadlí vnitřní pohnutky a stavy duše, zároveň je však obrazem přírody lhostejné k běhu lidského osudu.

strana 2 z 11

banner Pidivadlo

Partneři

FOK
Logo Pismo black WEB