Čtení

Darmošlap

Darmošlap

Pátek, 22 Červen 2012 15:22 Janko Polić Kamov

Chorvatský spisovatel, bohém, rebel a tulák Janko Polić Kamov (1886–1910) je u nás prakticky neznámý. Změnit to chce povídkový svazek Darmošlap, kterým se o slovo hlásí zbrusu nové pražské nakladatelství Runa. To vedle jihoslovanských autorů slibuje také prózy jihoamerické. Povídky enfant terribla jihoslovanské moderny bez zábran a kompromisů obnažují hlubiny lidské duše, její rozpolcenost, temné vášně, animální instinkty a traumata podvědomí. Problematičnost společenských konvencí, složité rodinné vztahy, toposy kaváren a nevěstinců zaznamenávají rejstříkem smutné grotesky a zaměřují se na mezní situace, paradoxy, absurdity a rozkladné psychické procesy. Ne nadarmo je Kamov označován za předchůdce existencialismu. Do češtiny povídky přeložil Jan Doležal.

Jiří Hájíček: Rybí krev

Jiří Hájíček: Rybí krev

Pátek, 04 Květen 2012 14:31 Jiří Hájíček

Svým novým románem pokračuje Jiří Hájíček v linii venkovských próz (povídkový soubor Dřevěný nůž, romány Zloději zelených koní a Selský baroko). Čtenáře tentokrát zavádí na jihočeský venkov přelomu osmdesátých a devadesátých let dvacátého století.

Rozkl(r)ádání státu

Rozkl(r)ádání státu

Čtvrtek, 19 Duben 2012 09:09 Vladimíra Dvořáková

Známá česká politoložka hledá v knize odpověď na řadu otázek, které si veřejnost klade – co se v této zemi děje, proč se tomu tak děje a zda existuje nějaké východisko. V sérii krátkých textů pojmenovává nešvary bující ve společnosti, hledá jejich kořeny a podstatu. Podrobně se zabývá politickou kulturou a fungováním státu, do hloubky analyzuje kauzu plzeňských práv a ukazuje možná řešení. Text oživují četné příklady z poslední doby. Kniha, kterou vydává Universum/Euromedia Group, je určena širšímu publiku a měla by přispět k posílení kritického myšlení a zvýšení zájmu o věci veřejné (s malým v).

Svastika a Pentagon

Svastika a Pentagon

Čtvrtek, 12 Duben 2012 10:19 Pavel Pepperštejn

Dvojice příběhů současného ruského spisovatele (a ještě známějšího výtvarníka) nabízí pozoruhodný posmoderní mix – krásné dívky, Krym, moře, kokain, halucinogenní nápoje, volnou lásku v tajné sektě, vraždy a hrůzné předtuchy zarámované magickými geometrickými tvary z názvu knihy... – a také všudypřítomný pocit, že si tu autor ze čtenářů nonšalantě  a sofistikovaně dělá dobrý den. Oba příběhy spojuje postava penzionovaného detektiva Kurského, muže, v němž se snoubí racionalita Sherlocka Holmese a emocionalita ruských mystiků. Knihu vydává nakladatelství Argo v překladu Ondřeje Mrázka.

Beránek

Beránek

Sobota, 07 Duben 2012 08:47 Lenka Procházková

„Sundala jsem Ježíše z kříže, abych ho vrátila lidem," říká autorka příběhu o svobodě, lásce a odpovědnosti za svět náš vezdejší. Román o Ješuovi (Ježíšovi) z Nazareta, Miriam (Máří Magdaleně), Janu Křtiteli a učednících vypráví trochu jiný příběh než ten, který známe z evangelií. Ješua se s Janem Křtitelem seznámí během pobytu v komunitě vzdělaných Esejců, ke kterým vstoupil do učení. Záhy jsou však oba vyhoštěni pro své „revoluční" názory. Během křtů u řeky Jordán získávají první učedníky. Tamtéž se setkávají s mladou ženou jménem Miriam. Úsilí o náboženskou reformu však vzbudí nepřátelství židovských konzervativců i římských okupantů. Po smrti Jana Křtitele pokračuje v šíření učení Ješua sám a neváhá pro věc obětovat i vlastní život. Knihu vydává nakladatelství Novela bohemica jako první svazek edice Vlny. Průběžné ukázky z textu vybrala pro LtN autorka.

Veřejný prostor jako tržiště

Veřejný prostor jako tržiště

Středa, 04 Duben 2012 14:37 Michal Komárek

Máme šanci napravit to, co jsme dopustili v uplynulých třiceti letech? Že jsme vychovali generaci posedlou materiálním bohatstvím a víceméně lhostejnou k čemukoli jinému? Že jsme politiku redukovali na účetnictví a ztratili společnost založenou na důvěře a odstraňování křiklavé nerovnosti? A pomůže nám v tom nějaká „nová" levice?

Günter Grass: Was gesagt werden muss

Středa, 04 Duben 2012 07:38 Günter Grass

Univerzum věcí. K metafyzice spotřebních předmětů

Univerzum věcí. K metafyzice spotřebních předmětů

Středa, 28 Březen 2012 14:37 Konrad Paul Liessmann

Rakouský filozof Konrad Paul Liessmann proslul knihou Teorie nevzdělanosti. Omyly společnosti vědění, která vyvolala lavinu diskusí v evropských zemích. V Univerzu věcí předkládá k úvaze další originální postřehy o současné společnosti. Kniha je souborem dvanácti esejů, v nichž autor s výsostnou filozofickou erudicí zkoumá každodennost našeho života z úhlů, které otvírají nečekané pohledy a odhalují skryté souvislosti. Víme v době automatizace a globalizace, odkud se berou předměty, jež denně používáme? Jaká je nejvražednější droga světa? Jak zacházíme s hudbou? Jaké jsou objekty naší touhy? Mají peníze charakter? A podle čeho se pozná umění? K těmto a mnoha dalším otázkám dospívá autor, jenž své úvahy věnuje zdánlivě nevinným a všedním věcem, které nás běžně obklopují. V překladu Jany Zoubkové vydává knihu (stejně jako Teorii nevzdělanosti) nakladatelství Academia v edici 21. století.

Sám sobě cizincem českým

Sám sobě cizincem českým

Středa, 14 Březen 2012 12:20 Milena Oda

Češi mají zvláštní vlastnost, doma, tedy v Čechách se sdružují, jsou k sobě přátelští, muži pijí spolu pivo v hospodě, ženy večery tráví spolu buď u vína, piva či ve fitness studiu, celkově mám vždy pocit, když přijedu do Čech, že mi něco uniká, právě ta přátelskost, jakási lidská laskavost, přátelé se oslovují diminutivy, milými slovíčky a zase mám další pocit, že mezi všemi panuje nesmírně přátelská atmosféra, kterou v cizině, tedy většinou v Německu, kde jsem posledních deset let pobývala nejdéle, mi zcela chybí.

strana 97 z 101

banner Pidivadlo

Partneři

 Divadlo v Dlouhe logo  logo Českých center

VOŠH logo v barvě
www.vosherecka.cz