Čtení

Jerzy Pilch: Nenávratně ztracené leváctví

Jerzy Pilch: Nenávratně ztracené leváctví

Pondělí, 27 Srpen 2018 13:47 Plus / Nagy

Nenávratně ztracené leváctví je pečlivě komponovaným souborem Pilchových humoristických a vzpomínkových fejetonů, které v sobě kombinují časovost tohoto žánru a nadčasovost autorových originálních myšlenek a postřehů. Místy připomínají spíše krátké povídky na věčná témata, jako je život a smrt, bolest a láska nebo co a kdo jsme vlastně zač. Pilch však píše také o Visle, Krakově, náboženství, alkoholismu, polských spisovatelích, svém dědovi nebo kočce přivezené z Francie. Celá kniha je prošpikována notnou dávkou ironie a sarkasmu, odkazů na literární, umělecká a filmová díla, ale i hlubokým pochopením pro to, co nazýváme lidským údělem.

Martin Buber: Příběhy rabiho Nachmana

Martin Buber: Příběhy rabiho Nachmana

Neděle, 26 Srpen 2018 06:01 Malvern / Nagy

Kniha proslulého židovského filosofa Martina Bubera (1878–1965) Příběhy rabiho Nachmana vyšla poprvé v r. 1906. Jde o výběr výroků a tvůrčí převyprávění části příběhů z původní textové sbírky Sipurej ma‘asijot, tradující výroky, příběhy a pohádky rabiho Nachmana z Braclavi (1772–1810), zakladatele jedné z předních chasidských škol.

Delphine de Vigan: Pouta

Delphine de Vigan: Pouta

Sobota, 25 Srpen 2018 05:57 Odeon/Nagy

Nové prozaické dílo u nás již dobře známé spisovatelky Delphine de Vigan nenechá nikoho v klidu, každý z nás si v něm najde strunu, kterou už slyšel znít nebo která v něm stále zvučí temnou ozvěnou. Tato silná, intenzivní, pochmurná kniha se světýlkem naděje, jejímiž hrdiny jsou naši současníci, je svědectvím o tom, že příčinou zla a tragických osudů nebývají jen války, přírodní katastrofy, nemoci a jiné, většinou těžko ovlivnitelné zásahy „shora“, ale působí si je lidé sami navzájem svou lhostejností, leností, sobectvím, slabostí či nepochopením. Je také psychologicky věrohodným svědectvím o traumatech dospívajících, která nevznikají bez příčin, nýbrž v přímé souvislosti se stavem domácího zázemí, s vlastnostmi a životní energií a odolností rodičů. Hlavními aktéry dramatu jsou spolužáci Théo a Mathis, jejich rodiče a učitelé – všichni „postižení“ svými traumaty, nespokojeností, neschopností, vykolejeností z hlavní dráhy svých malých životů.

Alain Mabanckou: Paměti dikobraza

Alain Mabanckou: Paměti dikobraza

Pátek, 24 Srpen 2018 06:37 Dauphin / Nagy

Kibandi se nemilosrdně zbavuje každého, kdo se mu znelíbí, prostřednictvím svého zvířecího dvojníka – dikobraza. Neustále filozofující, chvílemi fanfarónský tvoreček, vyzbrojený nesmiřitelnými bodlinami se poslušně podvoluje děsivým rozkazům svého pána. Zabijácké dvojici neunikne žádná oběť, dokud se cílem útoku nemá stát dítě… dikobraz dosud bezpodmínečně plnící své osudové poslání, začíná o svých činech pochybovat...

Kaspar Colling Nielsen: Mount Kodaň

Kaspar Colling Nielsen: Mount Kodaň

Čtvrtek, 23 Srpen 2018 06:59 Kniha Zlín / Nagy

Dánská vláda se rozhodne nad hlavním městem – jedním z nejplacatějších míst světa – vztyčit tří a půltisícovou velehoru. Po obvodu dosahuje přes pětapadesát kilometrů a její povrch odpovídá zhruba 118 000 fotbalových hřišť. Hora nese název Mount Kodaň. Dánsko díky ní získá několik dalších klimatických zón, od tropické až po polární, jež utvoří živnou půdu pro bezpočet nových exotických druhů, které až neuvěřitelně obohatí původní dánskou faunu a flóru.

Ivan Fíla: Muž, který stál v cestě

Ivan Fíla: Muž, který stál v cestě

Středa, 22 Srpen 2018 06:45 Universum / Nagy

 

Strhující příběh o Františku Krieglovi, který v srpnu 1968 jako jediný nepodepsal moskevskou kapitulaci.

Martin Schuzle Wessel: Pražské jaro. Průlom do nového světa

Martin Schuzle Wessel: Pražské jaro. Průlom do nového světa

Úterý, 21 Srpen 2018 06:06 Argo / Nagy

Rok 1968 patří v českých dějinách ke zlomovým okamžikům. Na jedné straně představuje pokus o revizi politické a ekonomické situace Československa, na straně druhé vykročení směrem k pluralitní demokracii. Česká historiografie se tomuto tématu začala intenzivně věnovat záhy po listopadu 89. Dodnes však nedospěla k ucelené, synteticky pojaté interpretaci. V jubilejním roce s ní naopak přichází německý bohemista a rusista Martin Schulze Wessel. Ten ve své monografii, nazvané Pražské jaro. Průlom do nového světa, nazírá celospolečenské změny roku 1968 prizmatem postupného tání totalitního režimu, který erodoval jednak kvůli československým reakcím na odhalení Stalinova kultu osobnosti (revize politických procesů), jednak v důsledku ekonomické krize, do níž se plánovaná ekonomika na přelomu 50. a 60. let dostala.

Poznávám krásu Vašich krajin. Vzájemná korespondence Jakuba Demla a Otokara Březiny

Poznávám krásu Vašich krajin. Vzájemná korespondence Jakuba Demla a Otokara Březiny

Pondělí, 20 Srpen 2018 07:59 Ústav pro českou literaturu / Nagy

 

Inspirace poezií Otokara Březiny (1868–1929) byla pro básníka Jakuba Demla (1878–1961) a jeho dílo určující. Přátelství s Březinou bylo jedním z jeho nejtrvalejších vztahů – přes veškerou odlišnost jejich povah, společenského postavení i životních osudů mezi nimi patrně nikdy nedošlo k otevřené roztržce. Březinovy a vlastní listy vydal sám Deml již počátkem třicátých let 20. století ve dvou knihách, teprve nyní však vycházejí formou vzájemné korespondence, jež bez výraznějších předělů zachycuje téměř tři desetiletí a kterou k vydání připravily editorky Eliška Davidová, Šárka Kořínková, Iva Mrázková, Daniela Iwashita a Barbora Podaná.

Lubomír Doležel: Heterocosmica III. Fikční světy protomoderní české prózy

Lubomír Doležel: Heterocosmica III. Fikční světy protomoderní české prózy

Neděle, 19 Srpen 2018 06:40 Karolinum / Nagy

 

V roce 1998 vydal v americkém Baltimore žák profesora Havránka, soudobý pokračovatel českého strukturalismu Lubomír Doležel, dílo formulující zásady narativní sémantiky a uvádějící do teorie fikčních světů Heterocosmica. Fiction and Possible Worlds. Pro českého čtenáře je převedl do rodného jazyka pod názvem Heterocosmica. Fikce a možné světy (Karolinum 2003). O desetiletí později pokračoval – již bez anglického „mezistupně“ – knihou Heterocosmica II. Fikční světy postmoderní české prózy (Karolinum 2014), v níž rozvinul své teorie na materiálu současné české beletrie.

strana 10 z 156

banner Pidivadlo

Partneři

FOK
Logo Pismo black WEB