Čtení

Gabriel García Márquez: Devadesát dnů za železnou oponou

Gabriel García Márquez: Devadesát dnů za železnou oponou

Úterý, 12 Červen 2018 06:42 Odeon/Nagy

 

Málokdo ví, že se v 50. letech 20. století objevil García Márquez – tehdy nepříliš známý mladý novinář – v komunistickém Československu… Byl původně pozván do Sovětského svazu na Světový festival mládeže a studentstva, ale podařilo se mu tuhle „cestu na Východ“ rozšířit o návštěvu Německa, Polska, Maďarska a ČSSR.

Martin Zet: Tik ťak tiká bír. Sebrané posudky

Martin Zet: Tik ťak tiká bír. Sebrané posudky

Pondělí, 11 Červen 2018 07:31 ArtMap / Nagy

 

Jak má umělec hodnotit dílo jiného umělce? Dá se po letech učení, konzultací a rozebírání ještě udržet potřebný odstup?

Dita Táborská: Běsa

Dita Táborská: Běsa

Sobota, 09 Červen 2018 06:42 Host / Nagy

Román Běsa je mnohovrstevnaté existenciální drama, které volně souvisí s autorčinou románovou prvotinou Malinka.

Eugen Liška: Ospravedlnění

Eugen Liška: Ospravedlnění

Pátek, 08 Červen 2018 06:00 Cherm / Nagy

 

Román Ospravedlnění je ze všech děl Eugena Lišky nejsložitější a umělecky nejzajímavější. Pět hlavních dějových pásem obsahuje navzájem se prolínající příběhy od doby pobělohorské do 70. let 20. století.

Hanif Kureishi: Vůbec nic

Hanif Kureishi: Vůbec nic

Čtvrtek, 07 Červen 2018 08:17 Slovart / Nagy

 

Waldo, slavný filmový režisér, je kvůli stáří a nemoci uvězněn ve svém londýnském bytě. Je slabý a frustrovaný, opečovávaný svou půvabnou, o hodně mladší manželkou Zee. Ale v okamžiku, kdy pojme podezření, že Zee si začíná milostný románek s Eddiem, který je jeho „víc než známý a méně než přítel už přes třicet let“, je Waldo přinucen jednat: rozhodne se pár odhalit. Nejprve se ale chce ujistit, že podezření není jen výplodem jeho fantazie, a pokud ne, přijde na řadu pomsta…

Lubomír Vejražka: Jizvy zůstávají. Dědictví zla stále živé

Lubomír Vejražka: Jizvy zůstávají. Dědictví zla stále živé

Středa, 06 Červen 2018 08:13 Baset / Nagy

 

Kniha Jizvy zůstávají. Dědictví zla stále živé zpracovává téma dětí politických vězňů a navazuje na knihu Nezhojené rány národa (2012), kde však toto téma bylo zmíněno jen okrajově. Protože životní pouť dětí nelze oddělit od rodičů, sleduje nová kniha stejně jako kniha předchozí též život žen, persekuci rodin. Neopomíjí situaci doma po propuštění, ani jak se nový stav promítal u dětí a jak se vyvíjel život a vztah rodičů; kniha je tedy spjata i s tématem muklovským. Časová linka zasahuje až do normalizace potažmo do dnešní doby.

Petr Čermáček: Vlnolam

Petr Čermáček: Vlnolam

Úterý, 05 Červen 2018 06:54 HeWer /Nagy

 

Odstoupit od sebe… z moravského pánevního dna na pláže ostrova Holdoya, vystavené jen vodním či nebeským norským živlům. Dosavadní Čermáčkova poezie tím nabyla nebývalého zprostornění, ne nehodného Robinsona Jefferse či Saint-John Perse.

Alena Vodáková: Stará paní ještě píše. Deník socioložky na odpočinku

Alena Vodáková: Stará paní ještě píše. Deník socioložky na odpočinku

Pondělí, 04 Červen 2018 06:16 Slon / Nagy

 

Je a není to „deník“. Ano proto, že jsou to denní zápisy inspirované aktuálními událostmi, ne proto, že jde často o úvahy na témata, která jsou mimočasová. Autorka reaguje na dění ve svém nejbližším i ve vzdálenějším okolí, nejen v Česku. Zážitky „socioložky na odpočinku“ se samozřejmě často váží na informace z médií. Jsou konfrontovány se vzpomínkami, které začínají už ve 40. letech minulého století.

Im Pang: Zápisky za hranicí uvěřitelného

Im Pang: Zápisky za hranicí uvěřitelného

Neděle, 03 Červen 2018 06:46 Togga / Nagy

Im Pangova sbírka patří do oblíbené kategorie „neuvěřitelných příběhů“, které potkáváme na dlouhé časové ose v Číně, Koreji i Japonsku. Jejich svět je otevřený, namíchaný z domácích i cizích myšlenkových proudů.

strana 10 z 150

banner Pidivadlo

Partneři

FOK
Logo Pismo black WEB