Čtení

David Jan Novotný: Soukromá historie Páté čtvrti a okolí

David Jan Novotný: Soukromá historie Páté čtvrti a okolí

Pondělí, 22 Leden 2018 09:11 Academia / Nagy

 

Koncem jednapadesátého roku 20. století se autor s rodiči přistěhoval do někdejší Páté čtvrti, tedy bývalého Josefova (Židovského města, dnes součásti Starého Města pražského), kde od té doby žije. Déle než pětašedesát let sleduje proměny této čtvrti, jíž procházely dějiny, nuceně či dobrovolně rozjásané průvody, politici, dvojí okupantská vojska, radosti i smutky. V sedmi kapitolách, mapujících jednotlivá desetiletí, autor vzpomíná na své dětství, na rodinu, spolužáky a kamarády, na dětské hry v ulicích, jež byly na rozdíl od dnešní doby tiché a klidné, na významné osobnosti, které zde žily, i na ty, kteří zmizeli nebo se v průběhu let přistěhovali. Čtenář se v těchto osobitých vzpomínkách dozví mnohé, o čem se v běžných knihách pojednávajících o Starém Městě nikdy nedočte.

Édouard Louis: Skoncovat s Eddym B.

Édouard Louis: Skoncovat s Eddym B.

Neděle, 21 Leden 2018 13:22 Paseka / Nagy

Románová senzace z Francie popisuje s mimořádnou otevřeností a syrovostí autorovo strastiplné dětství, poznamenané sociálně a kulturně omezeným prostředím chudého severofrancouzského venkova, ale také jeho postupně odhalovanou homosexualitou.

František Tichý: Výchova jako dobrodružství

František Tichý: Výchova jako dobrodružství

Sobota, 20 Leden 2018 09:40 GEUM / Nagy

František Tichý je výjimečný český pedagog. Gymnázium Přírodní škola, které založil po listopadu 1989 (ale na jehož konceptu pracoval od svých studií), se stalo na několik desítek let nejen pedagogickým domovem již několika generací studentů, ale i laboratoří unikátního pedagogického systému.

Eva Bendová: Pražská kavárna  /  minulost a současnost

Eva Bendová: Pražská kavárna / minulost a současnost

Pátek, 19 Leden 2018 06:54 Verzone / RED

 

Kniha Pražská kavárna – minulost a současnost odhaluje čtivou a poutavou formou nejen to, kde se v Praze poprvé vařila káva, ale i skutečnost, proč jsou kavárny neodmyslitelnou součástí našich životů. Unikátní vhled do kavárenské tradice a současnosti je dílem Evy Bendové, od autorky, která se tématu věnuje více než deset let. Kniha vyšla za podpory hl. m. Prahy.

Michal Bystrov (ed.): Neučesané vzpomínky Vladimíra Bystrova

Michal Bystrov (ed.): Neučesané vzpomínky Vladimíra Bystrova

Čtvrtek, 18 Leden 2018 08:27 Galén / Nagy

Neučesané vzpomínky Vladimíra Bystrova přinášejí shrnutí půlstoleté tvorby významného publicisty, filmového novináře, překladatele, spisovatele, pedagoga, politického komentátora a v neposlední řadě zakladatele výboru Oni byli první, shromažďujícího svědectví o osobách zavlečených po druhé světové válce z Československa do sovětských koncentračních táborů.

James Shapiro: 1599. Jeden rok v životě Williama Shakespeara

James Shapiro: 1599. Jeden rok v životě Williama Shakespeara

Středa, 17 Leden 2018 09:37 Argo / Nagy

Jak se z talentovaného dramatika a básníka stal jeden z největších autorů v dějinách literatury?

Egon Bondy: Gottschalk – Hatto

Egon Bondy: Gottschalk – Hatto

Úterý, 16 Leden 2018 09:44 Akropolis / Nagy

Próza Gottschalk (1988), která tvoří spolu s připojenými prózami Kratés a Jao Li volnou historicko-alegorickou trilogii, byla posledním beletristickým textem, který Bondy vydal samizdatově, zatímco „román v dopisech“ s prvky „road novel“ Hatto byl již napsán a vydán až po roce 1989.

Kateřina Šimová, Daniela Kolenovská, Milan Drápala (eds.): Cesty do utopie

Kateřina Šimová, Daniela Kolenovská, Milan Drápala (eds.): Cesty do utopie

Sobota, 13 Leden 2018 06:01 Prostor / Nagy

Vznik sovětského státu a jeho možné důsledky pro křehké poválečné uspořádání postavily evropskou veřejnost před množství otázek, na něž se jen obtížně hledaly jednoznačné odpovědi. Ty pak spíše odrážely světonázor svých nositelů, jejich očekávání, obavy i frustrace z poválečného vývoje. Pro levicové umělce a intelektuály sovětské Rusko představovalo pokus o naplnění velkolepých revolučních ideálů společensko-politické i umělecké transformace, tedy projekt komplexní proměny světa.

Jaap Robben: Birk

Jaap Robben: Birk

Pátek, 12 Leden 2018 09:15 Vyšehrad/Nagy

 

Devítiletý Mikael Hammermann žije se svými rodiči na malém, vzdáleném ostrově. Ostrovní idyla se však rychle rozplyne ve vlnách chladného moře, v nichž umírá otec rodiny Birk, když zachraňuje svého tonoucího syna. Ten se totiž navzdory všem zákazům rodičů vrhá za fotbalovým míčem. Mikael tyto okolnosti zatají a dospívá nejenom s pocitem viny, ale hlavně příliš rychle – jeho matka Dora totiž nedokáže ztrátu milovaného muže psychicky vstřebat. Po Mikaelově přiznání jako by svého syna, jenž se rok od roku více podobá Birkovi, zapřela. Izolace, která je po smrti manžela na opuštěném ostrově tak hmatatelná, ji vede ke společensky nepřijatelným krokům. Tísnivý začátek knihy a všednodenní lehkou tíhu tak vystřídají mnohem intenzivnější závěrečné pasáže.

strana 7 z 132

banner Pidivadlo

Partneři

FOK
Logo Pismo black WEB