Reinhold Busch: Přežili jsme Stalingrad


Bush výřez přebalRudá armáda prolomila v listopadu 1942 drtivým protiútokem z vnějšku města linie německé armády a jejích italských, rumunských a maďarských spojenců a ve Stalingradu obklíčila asi 290 000 vojáků 6. armády. V té době mohla německá armáda obklíčení ještě prolomit, ale za cenu ústupu od Stalingradu. Pro Hitlera bylo dobytí tohoto města prestižní záležitostí, a proto vydal rozkaz město neopouštět. Záchrana 6. armády maršála Pauluse byla založena na nereálném Göringově slibu, že ji dokáže letecky zásobovat.

 

 

Němečtí vojáci zde přežívali téměř tři měsíce v otřesných podmínkách nejdrsnějšího období ruské zimy. V krutém mrazu, závislí na ztenčujících se zásobách potravin shazovaných z letounů luftwaffe, jich tisíce zemřely vyhladověním, nemocemi, umrznutím, pokud ne v důsledku samotných bojů. Kromě nedostatku potravin a zdravotnického materiálu jim došlo prakticky zcela střelivo, takže bojovali doslova do posledního náboje. Řada vojáků řešila dilema, zda se Sovětům vzdát, nebo si vzít život. Mnohokrát totiž našli po úspěšném protiútoku své spolubojovníky, které Sověti předtím zajali, ubité a Bush přebalstrašným způsobem zohavené. Věděli, že je v zajetí nečeká nic pěkného, ale realita se nakonec ukázala horší, než si představovali. Z devadesáti tisíc německých zajatců od Stalingradu se jich ze Sovětského svazu vrátilo jen asi šest tisíc a někteří z nich po více než deseti letech.

 

Toto důležité dílo poprvé uceleně rekonstruuje strašný osud 6. armády na základě málo známých příběhů z bojišť, polních nemocnic a obvazišť. Autor prošel stovky dosud nezveřejněných zpráv, rozhovorů, deníků a novinových článků, aby čtenářům zprostředkoval zážitky vojáků všech možných hodností a druhů zbraní. Kniha obsahuje vyprávění vojáků, kteří byli zraněni nebo onemocněli a letecky je z obklíčení evakuovali, a také vojáků, kteří bojovali až do trpkého konce a padli do sovětského zajetí. Odrážejí urputnost bojů a odhalují pomalu mizející naděje obklíčených na přežití. Všechny tyto příběhy dohromady podávají poučný a tragický obraz děsivých událostí u Stalingradu. 

 

 

Ukázka z knihy:

MICHAEL DEIML

POSLEDNÍ PŘISTÁNÍ V KOTLI

 

Michael Deiml absolvoval výcvik bojového pilota a podílel se na zásobovacích akcích pro obklíčenou 6. armádu.

 

Po výcviku na palubního střelce a pak na palubního mechanika jsem byl od 30. září 1940 do 1. dubna 1940 přidělen k 55. bojové eskadře. Se svou první osádkou jsem absolvoval dvacet bojových letů proti Francouzům a devět proti Britům. Tato osádka s pilotem poručíkem Müllerem byla na začátku roku 1941 při nasazení proti Anglii sestřelena a zřítila se do Lamanšského průlivu. Protože jsem byl v té době hospitalizovaný kvůli zánětu středního ucha v lazaretu luftwaffe v Mnichově, nahradil mě rotmistr Simon, který tak zahynul místo mne.

 

Po uzdravení u doléčovací roty v Quedlinburgu jsem se 1. října 1941 vrátil k 55. bojové eskadře nasazené v Rusku. Přidělili mě k 3. skupině, 7. letce a dostal jsem se do nové osádky. S ní jsem pak 7. října 1941 zahájil svým 30. bojovým letem z letiště Kirovograd své nasazení v Rusku. Vzhledem k mým 387 bojovým letům už je nemohu jednotlivě popisovat, ovšem chtěl bych trochu vysvětlit svou účast jako letce v bojích o Stalingrad.

 

Po bojích na Kavkaze a kolem Černého moře jsem svým 139. bojovým letem zahájil své nasazení v oblasti Stalingradu. 21. srpna 1942 jsme podnikli hned dva útoky z letiště Kramatorskaja na sovětské jednotky v prostoru Stalingradu. Po několika letech denně jsme se přemístili na letiště Morozovskaja. 24. srpna 1942 jsme zahájili soustředěné bombardování Stalingradu. Podnikli jsme tři lety s útoky z výšky na město, zejména na nádraží. Jako obvykle jsme narazili na silnou protiletadlovou obranu. Se svou osádkou s velitelem nadrotmistrem Dietrichem jsem až do 3. října létal téměř denně do prostoru města. Za šest týdnů to bylo celkem 58 bojových letů, při kterých jsme byli vždy dvě až čtyři a půl hodiny ve vzduchu. Naším úkolem bylo shazovat pumy na cílové oblasti. V tamní kalmycké stepi bylo mnoho soutěsek – na jednu zvlášť velkou, které jsme říkali „Údolí Gratschi“ jsme museli útočit opakovaně, abychom zničili sovětské jednotky a také jejich výchozí postavení a zásobovací základnu. V tomto údolí byla Sovětů spousta. Velmi často, zpravidla za dne, nás přivolávali k podpoře pozemních jednotek. Na ostatní cíle ve městě, jako nádraží, průmyslová zařízení a letiště, také východně od Volhy, jsme útočili ve dne i v noci. Opakovaně nás ostřelovalo protiletadlové dělostřelectvo i stíhači a dostali jsme několik zásahů. Naštěstí nebyl nikdo z osádky při tom zraněn.

 

Chtěl bych se zmínit zvláště o posledním bojovém letu mé druhé osádky (Dietrich). Vzlétli jsme večer 2. října 1942 z letiště Kramatorskaja s naším letounem He 111. Kolem jedenácté hodiny večer jsme zaútočili na letiště východně od Stalingradu po obou stranách Volhy. Sověti nás zachytili světlomety a ostřelovali z protiletadlových kanónů, ale netrefili nás. Kvůli poruše radiostanice nefungoval přijímač a neznali jsme svou polohu. Naše základna nás ale slyšela, protože obě vysílačky ještě fungovaly. Jak jsme se později dověděli, prolétali jsme blízko naší oblasti nasazení a nyní bez možnosti orientace do noci. Nakonec jsme se rozhodli letět na jih, abychom se dostali k Azovskému moři, protože se v noci dala rozeznat voda od pevniny a mohli bychom se tak orientovat podle pobřeží. Ale protože jsme nevěděli, kde se nacházíme, obávali jsme se také, že bychom se mohli dostat na Sověty obsazené území. Pozorovatel poručík Winkler proto několikrát volal pilotovi Dietrichovi: „Willi, leť na západ, jinak se dostaneme k Ivanovi!“ Sověti byli tehdy všeobecně obávaní. Ale po určitém váhání jsme se přesto drželi kurzu na jih, neboť nám docházelo palivo. Kolem půl páté ráno jsme přiletěli k pobřeží Azovského moře. Když jsme se v ještě potemnělém svítání zorientovali, nemohli jsme už kvůli nedostatku paliva doletět na nejbližší letiště Nikolajev a Mariupol. Museli jsme proto bezodkladně nouzově přistát, a to na břicho na poli patnáct kilometrů od Berdiansku. Měli jsme už vysunutý podvozek, ale zase jsme ho zatáhli. Při plánovaném přistání na hlavní podvozková kola bychom v rychlosti 150 km/h najeli do níže položené a shora nepostřehnutelné polní cesty a při převrácení stroje a dalších následcích havárie bychom přistání nepřežili. Pak jsme šli pěšky po etapách na naše letiště, kam jsme dorazili po několika dnech.

 

V říjnu převeleli našeho pilota nadrotmistra Dietriecha do funkce pilotního instruktora a moji dosud druhou osádku rozpustili. Přeložili nás k jiným osádkám, protože stále přicházeli jednotliví kamarádi o život. Po dovolené v prosinci 1942 jsem se zatím stále bez osádky vrátil ke své letce do Ruska. Naše bojová skupina teď měla základnu na letišti Novočerkask. Jako náhradník jsem letěl 18. ledna 1943 s osádkou rotného Püschela a z malé výšky jsme útočili na jednotky na jižním Donu východně od Novočerkasku.

 

Potom jsem se dostal ke své třetí osádce rotného Adriana. Byl jsem palubním mechanikem, rotný Deiters byl palubním střelcem, radistou četař Schubert a pozorovatelem-bombometčíkem četař König. Protože naše jednotky byly od 22. listopadu obklíčené, létali jsme teď jen zásobovací akce. Mimo jiné jsme shazovali pytle s potravinami a chlebem a při přistáních v kotli jsme evakuovali zraněné a občas také válečné zpravodaje a sestřelené letové osádky.

 

První bojový let se svou třetí osádkou jsem absolvoval 12. ledna 1943, při kterém jsme ráno vzlétli z letiště v Novočerkasku a přistáli na letišti Pitomnik. Nacházelo se tam mnoho zraněných německých vojáků a kromě toho lidé z Organizace Todt, skoro všichni poněkud starší muži. Byli oblečeni v lehkých olivově zelených uniformách. Na dotaz, proč byli obklíčeni v kotli, vysvětlili, že pracovali na opravě silnice z Kalače do Stalingradu. Nejprve jsme vysadili rotného jedné armádní jednotky, který měl přivézt z Německa náhradní díly pro přístroje své jednotky a nyní je vzal s sebou do kotle. Poté jsme začali s vykládkou potravinových zásob, při čemž nám pomáhali lidé z Organizace Todt.

 

Potom jsme vyložili z letounu asi dvacet pytlů s bochníky chleba a odevzdali jsme je tam. Po naložení osmi zraněných vojáků a jednoho válečného zpravodaje jsme pojížděli ke vzletové dráze. Náš letoun byl při cestě sem značně poškozený – kormidlo a zadní část stroje byly proděravělé asi padesáti střepinami protiletadlových granátů, ale přesto byl schopný letu! Protože to nebyl dopravní, ale bojový letoun s pumovnicí a přídavnými nádržemi uvnitř trupu, mohli jsme naložit jen osm vojáků. V 10.50 jsme vzlétli z Pitomniku a v 12.10 jsme přistáli v Novočerkasku.

 

Když Pitomnik obsadili 15. října 1943 Sověti, měli jsme k dispozici už jen letiště Gumrak. Jelikož přistání byla kvůli špatnému stavu plochy – díry po výbuších granátů, různě roztroušené letouny, části zbraní, apod. – spojena s velkým nebezpečím, uskutečňovala se jen jednotlivě a s velkými potížemi. Nasazené letové eskadry dostaly nyní od zvláštního pověřence Vůdce generála polního maršála Milcha rozkaz: „Musí se přistávat!“ V důsledku neustálých ztrát se naše bojová skupina mezitím výrazně zmenšila z 27 na 12 osádek.

 

K nasazení 18. ledna podle zmíněného rozkazu „Přistání v Gumraku“ byly připravené jen tři osádky; ostatní vypadli kvůli poškozeným letounům, nemocem, apod. Malým nákladním autem odvezli naše tři osádky poručíka Georga Leipolda, rotného Petera Adriana a četaře Heinze Danze z ubikace na letiště Novočerkask. Byla krutá zima – více než 20 stupňů pod nulou, ve výšce přes minus 40 stupňů. Cestou nám nadrotmistr Lochner ještě řekl, že má z této akce špatný pocit. Když jsme přijeli na letiště, pozemní personál nám již ohřál motory horkovzdušným agregátem.

 

S naším He 111 jsme v 20.40 vzlétli a kolem 22. hodiny jsme nasadili na přistání v Gumraku. Ale přistát jsme nemohli, protože se na dráze nacházely překážky. U třetí lampy dráhy stál pravděpodobně poškozený letoun a nehýbal se z místa. Tento postup jsme zopakovali osmkrát nebo desetkrát, přičemž jsme museli vždy znovu vysouvat a zatahovat podvozek. Přes rozkaz jsme tedy nemohli přistát, protože bychom do toho letounu narazili. Pak jsme ihned shodili balíky s potravinami, otevřeli jsme průlez na spodku trupu a do ledového proudícího vzduchu jsme vyhodili dvacet pytlů s chlebem. Blízko letící sovětské stíhačky nás neohrožovaly. Danzově osádce se vedlo stejně jako nám, takže ani ona nemohla přistát. Leipoldova osádka se ale z této akce nevrátila a je od té doby pohřešovaná. Není mi známo, jestli ji námi zpozorované sovětské stíhačky nesestřelily.

 

Podobné překážky se tam vyskytly při našem dalším nasazení 20. ledna 1943, také v noci. Vzlétli jsme v 1.30 s He 111 z Novočerkasku a asi půldruhé hodiny jsme kroužili nad letištěm Gumrak, aniž bychom mohli přistát. Znovu jsme shodili potraviny a po asi čtyřech a půl hodinách jsme zase přistáli v Novočerkasku. Protože jsme v rozporu s rozkazem nepřistáli, napsali jsme hlášení, na které jsme ovšem nedostali žádnou odpověď. Při denním letu do Gumraku bychom díky přehledu po celém letišti určitě našli nějakou možnost k přistání, ale ve dne jsme už do akcí nechodili!

 

Po ztrátě Pitomniku jsme podnikli od 17. do 21. ledna 1943 deset bojových letů ve dne i v noci, kdy jsme shodili potravinové zásoby a útočili jsme na sovětské jednotky, jejich zbraně a dělostřelecká postavení, mimo jiné v blízkosti našich letišť Novočerkask a východně od Rostova na Donu. Poté, co jsme 21. ledna přišli o poslední letiště Gumrak asi 10 kilometrů západně od Stalingradu, mohli jsme přistávat už jenom na nouzovém letišti Stalingradskij, které bylo zřízeno ještě blíže k hranici města. Tahle možnost existovala už jen 22. a 23. ledna, kdy Stalingradskij ještě nebyl obsazen Sověty. Vzlétli jsme 22. ledna v 9.05 z Novočerkasku s naším He 111 a v 10.45 jsme přistáli na určeném nouzovém letišti Stalingradskij. Po příletu se nám naskytl velmi smutný pohled. Při mrazivých teplotách více než minus 30 stupňů jsme tam našli naše vojáky jen lehce oblečené v tenkých uniformách, vyhladovělé, promrzlé a sotva schopné pohybu. Při přebírání balíků s potravinami a pytlů s chlebem mi tam jeden ještě aktivní kapitán protiletadlového dělostřelectva řekl, že poslednímu letounu předá svou závěť, kterou má u sebe v kapse kabátu. Následující den jsme tam při našem posledním přistání toho kapitána už neviděli. Během těchto pobytů na zemi jsme museli kvůli velké zimě nechat běžící motory s otáčejícími se vrtulemi, protože tam nebylo k dispozici zařízení na ohřívání studených motorů vzduchem. Kromě potravin jsme z našich nádrží vyčerpali benzín pro vozidla na letišti, která už neměla palivo. Z mnoha přítomných zraněných jsme mohli naložit a evakuovat jen několik; kromě toho jsme museli s sebou vzít pět mužů jedné letové osádky, která byla v kotli sestřelená. V 11.25 jsme vzlétli a v 12.55 jsme šťastně znovu přistáli v Novočerkasku.

 

Po tomto přistání jsme museli letět ještě tentýž den do Stalina, kde náš letoun naložili pěchotním střelivem uloženým v bednách od pum. Pak jsme odletěli do kotle a bedny se střelivem jsme shodili našim jednotkám. V 19.50 jsme byli zase zpátky v Novočerkasku.

 

Se stejným strojem jsme 23. ledna vzlétli z Novočerkaska a přistáli ve Stalingradském. Při vykládání pytlů s chlebem začaly najednou kolem nás dopadat střely ze sovětských stíhaček. Ihned jsem vyskočil z letounu a začal jsem na ně střílet z kulometu MG 15. Naštěstí nikoho z naší osádky ani z okolních zraněných nezasáhli. Během našeho pobytu zde už podruhé nezaútočili. Spěšně jsme pokračovali ve vykládce pytlů. Náhle jsme zaslechli tupou ránu, a když jsme se podívali tím směrem, spatřili jsme, jak se vedle rotující vrtule levého motoru našeho letounu zhroutil nějaký voják bez hlavy. Z hlavy zbyla jen krev na levém podvozkovém kole. Mrtvého odnesli a identifikovali dva polní četnici. Přes rozrušení nás všech jsme museli co nejdříve vyložit zbytek, protože se dal předpokládat nový letecký útok Sovětů. Nyní jsme pojížděli s osmi zraněnými na vzletovou dráhu. Mnozí z nich, také ti, které jsme viděli včera, museli bohužel v kotli zůstat. Mezi nimi také zraněný s rukou v sádře, jenž se mi předchozí den zdál povědomý. Před vzletem mi řekl Adrian, že bych měl vystoupit a na zádi přihnout výškové kormidlo, aby se už nezasekávalo. Při přistávání se nárazem na asi 30 až 40 centimetrů vysokou hromadu zmrzlého sněhu poškodilo. Po otevření průlezu na spodku trupu jsem vylezl, šel jsem k zádi našeho letounu a ohnul jsem výškovku do správné polohy. Otevřeným průlezem mezitím vlezl do letounu jeden zraněný. Když jsem vstoupil za ním, rozrušeně na mne pohlédl, jako by bojoval o život, a žádal mě, abych ho nechal uvnitř. Nikdy na tenhle pohled nezapomenu. Ačkoliv jsme byli již plně naloženi, nechal jsem ho v letounu a rotnému Adrianovi, který seděl v kokpitu u řízení a byl také velitelem letounu, jsem o dodatečné přítomnosti tohoto zraněného neřekl. Na letišti jsme se zdrželi asi půl druhé hodiny a během té doby jsme tam neviděli žádný jiný německý letoun. Nevím, jestli tam po nás ještě nějaký přistál a kolik jich bylo. V každém případě jsme letiště Stalingradskij ten den ztratili a ze Stalingradu tak odletěl poslední německý letoun.

 

Mezi 24. a 29. lednem 1943 jsme absolvovali ještě šest letů s potravinovými zásobami, které jsme shodili v kotli; ty dva poslední byly 28. a 29. ledna v noci. Střed Stalingradu již obsadili Sověti a na severu zůstával ten malý kotel. Museli jsme sestoupit až do tří set metrů, aby ty zásoby dopadly skutečně k našim jednotkám. Poslední shoz nám z kotle ještě potvrdili rádiem.

 

Na bojích o Stalingrad jsem se podílel celkem 81 operačními lety. Z toho bylo 59 letů bojových a 22 zásobovacích s evakuací raněných z kotle. Při řadě svých letů jsem zažil životu nebezpečné situace. Moji třetí osádku pod velením Petera Adriana sestřelily 5. března 1943 sovětské stíhačky u Charkova a po nárazu na zem a požáru vraku zahynula. Na tomto letu jsem opět kvůli nemoci nebyl a nahradil mě nadrotmistr Ramsberger, který tak zemřel místo mne. Třetí ze zmíněných tří osádek, jíž velel četař Heinz Danz, se 10. srpna 1943 zřítila a při havárii zahynula. V mé čtvrté a poslední osádce, jíž velel kapitán Schmidt, sovětská stíhačka v srpnu 1943 zasáhla a smrtelně zranila radistu vedle mne a vážně zranila i pozorovatele-bombometčíka. Přes mnoho absolvovaných operačních letů jsem se po čtyřech letech bojového nasazení od roku 1940 do roku 1944 vrátil v pořádku domů.

 

Po skončení války pracoval Michael Deiml až do penze jako policista.

 

 

 

přeložil Vlastimil Dominik

nakladatelství Omnibooks, 2018

ISBN: 978-80-88274-01-8

 

 

AddThis Social Bookmark Button

Předplatné Literárních novin můžete objednat zde.

 

Zaujalo vás

banner Pidivadlo

Partneři

FOK
Logo Pismo black WEB