Rudolf Krautschneider: Co přinesly vlny a odvál vítr

Krautschneider výřez přebal„Možná, že jsem se svými plachetnicemi celé ty dlouhé roky neplul, ale létal. Vždyť voda je jenom příliš mokrý vzduch.“

 

 

Mořeplavec Rudolf Krautschneider vypráví ve své nové knize Co přinesly vlny a odvál vítr o stavbě a části plavby plachetnice Victoria, repliky slavné historické lodě Fernãa de Magalhãese, která jako první v 16. století obeplula zeměkouli. Popisuje také výpravy do polárních moří. Nechybí ani příběhy výjimečných lidí, ať už jsou spjati  s mořem, či nikoli. Vydání v poloplátěné vazbě je doplněno fotografiemi, mapkami, citáty a kresbami. Volně navazuje na úspěšné tituly Lidé a oceán a Plachetnicí kolem světa pro pírko tučňáka.

Rudolf Krautschneider (*1943) se narodil ve Vídni a po válce se s matkou přestěhoval do Znojma. V 16 letech poprvé uviděl moře, které  se mu stalo osudným.Krautschneider přebal Plavit se na cizích lodích jej však nebavilo. Lodě začal stavět sám a svérázně se zapsal do historie námořního jachtingu. S první lodí Vela doplul v roce 1976 na Shetlandy. O tři roky později s novou jachtou Polka na Špicberky a v létech 1981–1983 na Falklandy. Další lodí byla Polárka, na které absolvoval spolu se dvěma kamarády plavbu kolem Antarktidy. Zatím poslední a jeho největší lodí je replika Magalhãesovy Victorie, pevná dřevěná plachetnice typu „karaka“ z počátku 16. století (v knize najdete malý kousek dřeva, který jako součást Victorie obeplul svět). V životě vystřídal mnoho zaměstnání a profesí. Živil se jako dřevorubec, pracoval v dolech. Vzdělání ukončil v sedmé třídě, přesto napsal desítku knih a natočil několik filmů. Některá jeho díla byla přeložena do polštiny, němčiny a angličtiny. Od roku 1994 začal vozit na „suché“ plavby lidi, kteří chtěli odvyknout závislosti na drogách. Zapojil se také do budování dětských domovů rodinného typu. Děti o prázdninách bere na plavby a jejich šťastný úsměv považuje za svůj největší životní úspěch.

 

Ukázka z knihy:

NÁVRAT

Je 21. srpna 2004, 9.00 hodin dopoledne. Victoria vplula po pětileté plavbě kolem světa do přístavu Svinoústí v Polsku. Jak loď vypadala, to jsem viděl na první pohled. Byla vybydlená asi jako Magalhãesova Victoria před pěti sty lety. Ale nepřivezla žádné koření, které by se dalo zpeněžit. To, co měla přivézt, je lidská kvalita. Námořníky zocelené v bouřích a bezvětří oceánu. Tvory, kteří přes vlastní strázně něco na světě pochopili. A teď to předají suchozemcům dřepícím doma. Těším se na knihy, které napíšou. Jsou čistí jako poutníci vracející se z Mekky. Bůh je věčný a stejně věčná je i síla lidského ducha, to jediné, co člověka snad přibližuje Bohu. Jen nemnohým je dáno sdělit světu něco moudrého.

                Ve Victorii byla zakleta energie stovek lidských rukou a mozků. Zkušenosti, poctivost a láska k  tvorbě. Všichni bez rozdílu, kteří přidali svůj kvádr k této lodní pyramidě, mají dnes svátek. Stejně jako při výstupu na osmitisícovku v Himalájích nelze přece zapomenout na šerpy, kteří nesli náklad výpravy bosí ve sněhu mnoho kilometrů vstříc vrcholu.

                Člověk žil miliony let v tlupách a tlupa někdy dokáže vykonat něco velkého, co může překročit i lidský stín. V dřívějších dobách bylo snadné sjednotit tlupu. Byla to podmínka přežití. Ale dnes, v čase extrémního rozvoje egoismu, je to těžké, až skoro nemožné. Dokáže to jenom síla myšlenky. Myšlenky čisté, opravdové nebo fanatické. Když její záře vyhasne, tlupa se rozpadá na jednotlivce odcházející za vlastním světlem do svého vysněného světa, z něhož budou opět hledat únik. To je osudem tvůrčího člověka, který vyměňuje jistotu za nejistotu, protože cítí, že jistota je předčasná smrt. Ale každá hořící pochodeň bude v tmách pozvednuta jako naděje na cestu do neznáma. Ta naše pochodeň se jmenuje Victoria a já už slyším kroky těch, kteří ji ponesou dál a dál.

 

Nakladatelství 65. pole, 2017

ISBN: 978-80-87506-95-0

AddThis Social Bookmark Button

Předplatné Literárních novin můžete objednat zde.

 

banner Pidivadlo

Partneři

FOK
Logo Pismo black WEB