Will Gompertz: Přemýšlej jako umělec ... a prožij kreativnější a plodnější život

 

přemýšlej jako umělec přebalBritský umělecký publicista předkládá anekdotický pohled na to, co si představujeme pod pojmem umělecká tvorba či tvůrčí způsob života. Kniha není návodem jak odhodit dosavadní rigidní a nudný způsob existence a napodobit slavné protagonisty umělecké bohémy. Spíše se zaměřuje na příběhy nebo tvůrčí akce, které mají doložit, že svět kreativní svobody nabízí nečekané postupy a boří některé myšlenkové bariéry. Text je doprovázen řadou ilustrací a hravých koláží, které mají Gompertzovo tvrzení podpořit.

 

 

Proč je pro některé lidi zdánlivě snadné přicházet s novými geniálními myšlenkami? A jak se jim daří proměnit je v něco hmatatelného, co stojí za to? Po letech, během nichž se osobně sblížil s některými nejvýznamnějšími světovými tvůrčími mysliteli, zjistil Will Gompertz, že tyto osobnosti mají některé společné rysy. Jde o základní postupy, které umožnily rozkvět jejich talentů a které si můžeme osvojit i my – bez ohledu na to, čím se zabýváme – a s jejich pomocí dosáhnout výjimečných věcí. Je načase začít přemýšlet jako umělec a… být hloubavě zvídavý (Caravaggiův objev optických čoček navždy proměnil svět umění), promýšlet celkový obraz i drobný detail (Turner přetvořil své mistrovské dílo drobnou kapkou červené barvy) a uvědomit si, že téměř vždy jde o plán B (Mondrian strávil roky malováním stromů, než se stal mistrem abstrakce).

Will Gompertz působí řadu let jako umělecký publicista (The Times, The Guardian). Nyní zastává důležitou pozici hlavního editora BBC se specializací na umění. Na internetových stránkách BBC najdete také jeho blog, věnovaný převážně výtvarnému umění – http://www.bbc.com/news/correspondents/willgompertz.

V českém překladu Ladislava Šenkyříka vydává knihu Nakladatelství Lidové noviny, které před časem vydalo i jiný autorův titul Na co se to vlastně díváme? S podtitulem 150 let moderního umění v cuku letu.

Ukázka z knihy:

Není náhoda, že slavná historická centra umění jako Benátky, Amsterdam a New York byla zároveň i velkými globálními středisky podnikání. Podnikavý umělec je přitahován penězi jako tvůrce graffiti prázdnou zdí. A bylo tomu tak odedávna.

Peter Paul Rubens (1577–1640) byl dobrý malíř a geniální obchodník. Zatímco v jeho ateliéru v Antverpách přeměněném na výrobní dílnu pracovali do pozdních nočních hodin jeho pomocníci, podnikavý Rubens objížděl nádherné aristokratické paláce a evropské královské dvory, kde jejich zazobané majitele informoval, že pokud chtějí držet krok s obdobně postavenými šlechtici, budou si muset pořídit některé z jeho obrovských, plnokrevných barokních pláten a pověsit si je do reprezentativního sálu svého sídla. Rubens tak zavedl do praxe umění podomního prodeje o několik století dřív, než přišel čas Avon Lady.

Umělci jsou podnikatelé. Ochotně všechno vsadí na příležitost samostatně pracovat a vytvořit dílo, k němuž se cítí být povoláni. Budou žebrat a půjčovat si, aby zaplatili nájem ateliéru, nakoupili nezbytný materiál a zajistili si během dlouhých měsíců práce něco k snědku. To všechno v naději, že své umění prodají za cenu, z níž jim po pokrytí nákladů zbude dostatečná částka (zisk), kterou budou moct investovat do dalšího díla. S trochou štěstí se může také prodat za trochu vyšší cenu. A potom, půjde-li všechno dobře, mohou si pronajmout větší a lepší ateliér, mohou si najmout pomocníky a vybudovat podnik.

Intelektuální a emocionální motivace neznamená zisk, ale jde o zásadní součást díla. Ziskem si kupují svobodu. Svoboda poskytuje čas. A čas představuje pro umělce tu nejcennější komoditu.

Dokonce i Vincent van Gogh (1853–1890), zřejmě nejslavnější romantický příklad bohémského umělce, byl ve skutečnosti důsledně odvážný podnikatel, který si uvědomoval komerční stránku své činnosti. Nebyl to strádající ubožák, jak ho vykresluje legenda, nýbrž startupový podnikatel, který založil společnost se svým mladším bratrem Theem, obchodníkem s uměním.

Theo se staral o peníze. Do staršího bratra mohutně investoval do té míry, že dychtivý Vincent měl obvykle po ruce drahá plátna i barvy (a kromě toho v případě potřeby rovněž ubytování, jídlo a ošacení).

Vincent spravoval tento životně důležitý zdroj svých příjmů s veškerou pečlivostí a pozorností, jak by člověk očekával od malého podnikatele jednajícího se svým bankovním poradcem. Posílal Theovi neustále dopisy, v nichž ho informoval o svých pokrocích. Často obsahovaly žádosti o další podporu a na oplátku dával malíř najevo, že přijímá veškeré své obchodní závazky. V jednom takovém dopise Vincent napsal: „Myslím, že mou svatou povinností je snažit se vydělávat si svou prací na živobytí.“

Byla to společná investice do komerčního podniku, který byste mohli nazvat „Vincent van Gogh, a. s.“ a který, jak Vincent Thea ujišťoval, „získá zpět veškeré peníze, které jsi mi tolik let půjčoval“. Rovněž chápal potřebu pružně se v podnikání přizpůsobovat, když v roce 1883 sliboval: „V žádném případě nebudu odmítat vážně míněnou objednávku, ať už bude jakákoli a ať už se mi bude zamlouvat, nebo ne, vynasnažím se ji splnit podle požadavků, případně ji předělat, když to bude nutné.“ V

incent předkládal bratrovi požadavek na investici v tom nejprostším podnikatelském žargonu: „Plátno, které pomaluji, má větší cenu než čistý kus plátna.“ Dokonce Theovi sepsal alternativní plán pro případ, že by umělecký podnik nevyšel: „Milý bratře, kdybych se byl nezničil a nezbláznil z toho zatraceného malířství, jak bych byl uměl prodávat impresionistické obrazy!“

To bylo poněkud optimistické. Vincent se už dříve jako obchodník s uměním o štěstí pokusil a ukázalo se, že je v tom naprosto beznadějný. Nicméně to demonstruje jeho neskrývaně obchodní povahu; kdyby mělo jít do tuhého, Vincent se podle svého názoru musel pokusit sám své dílo prodat.

Will Gompertz: Think Like an Artist… and Lead a More Creative, Productive Life

Copyright © Will Gompertz, 2015

Translation © Ladislav Šenkyřík, 2017

ISBN 978-80-7422-529-1

 

AddThis Social Bookmark Button

Předplatné Literárních novin můžete objednat zde.

Aktualizováno ( Úterý, 16 Květen 2017 09:39 )  

banner Pidivadlo

Partneři

FOK
Logo Pismo black WEB