Renáta Fučíková: Obrazy z Nového zákona

Fučíková přebalBohatě ilustrované Obrazy z Nového zákona vypráví o životě a učení Ježíše Krista. Obrazy z Nového zákona přímo navazují na knihu Obrazy ze Starého zákona. Bohatě ilustrovaná publikace vypráví o životě a učení Ježíše Krista a o osudech apoštolů Petra a Pavla. Evropská kultura, jejíž jsme součástí, je neoddělitelně spjata s myšlenkami křesťanství. V průběhu staletí si je však přivlastnili mnozí – panovníci, dobyvatelé, reformátoři i politici – a pokřivili je. Kniha, kterou si autorka sama ilustrovala,  vznikla proto, aby dnešní děti mohly lépe pochopit původní poselství Nového zákona.

 

 

Vydává Albatros.

 

Ukázka z knihy:

Tři hvězdopravci

Ve vzdáleném Babylonu žili tři učení muži. Pozorovali hvězdy na obloze a z jejich postavení dovedli vyčíst budoucnost. Jednoho dne se všem třem hvězdopravcům ukázal stejný výsledek: V Betlémě se narodil nový král, který všechny panovníky zastíní.

Učenci se seběhli v knihovně a ukázali si svoje záznamy. Neuvěřitelně se shodovaly. Usoudili tedy, že tak mimořádnou událost je třeba osobně prozkoumat. Nasedli na velbloudy a vypravili se přes poušť na západ. A protože se k budoucímu panovníkovi nesluší přijít s prázdnou, vezli s sebou dary hodny krále: zlato, vonné kadidlo a vzácnou mast z myrhy.

Dorazili do Jeruzaléma a začali se vyptávat po malém králi. Příjezd vzácných cizinců se neutajil, a tak se o hvězdářích brzy dozvěděl i král Herodes. Vylekal se, že by ho jejich návštěva mohla ohrozit.

Zavolal si svoje zvědy a přikázal jim, aby babylonské učence našli.

„Proč přicházíte do mé země?“ zeptal se Herodes hvězdářů, když mu je přivedli do paláce.

„Hvězdy nám řekly, že se v Betlémě narodil největší z králů. Chceme ho poznat,“ odpověděli učenci.

To tak, aby mě z trůnu svrhlo nějaké dítě, vyděsil se Herodes, ale nedal na sobě nic znát. Hvězdáře pohostil a propustil je s prosbou: „Až toho malého krále najdete, oznamte mi, kde žije, abych mu i já mohl poslat nějaký dárek.“ Z Jeruzaléma do Betléma není daleko a nebe nad chlévem svou září dosud ukazovalo všem lidem, kde najdou malého krále. Učenci před chlévem sesedli z velbloudů a vstoupili. Uviděli krásné dítě v náručí matky. Usmívalo se na ně a natahovalo k nim ruce.

Všichni tři mudrcové padli na kolena a s radostí a s úctou předali Josefovi svoje dary. Zaznamenali do svých tabulek a svitků, že našli krále, jak jim hvězdy předpověděly.

Když se chtěli vydat zpátky do Jeruzaléma, zastoupil jim cestu anděl: „Jeďte rovnou do Babylonu, nesmíte Herodovi ani nikomu jinému prozradit, co jste tu viděli.“

Hvězdáři uposlechli, a tak jejich návštěva a dary zůstaly tajemstvím Marie a Josefa.

Anděl se pak ukázal i Josefovi: „Utečte ze země, ty, Marie i dítě. Král Herodes mu usiluje o život. Až nastane v zemi klid, zavolám vás zpátky.“

Josef vyvedl z chléva oslíka, Marii s Ježíšem v náručí posadil na jeho hřbet a ještě té noci vyrazili na jih. Putovali dlouho, až došli na území, které patřilo do správy Egypta. Tady byli před Herodem v bezpečí.

Herodes byl král Izraelců a měl dodržovat Boží zákony. Jedním z nich je přikázání: Nezabiješ.

Ale Herodes se ve svém strachu o trůn choval stejně krutě jako kdysi egyptský faraon. Nechal povraždit všechny nově narozené chlapce. Marně jejich matky plakaly, marně natahovaly ruce po svých dětech. Vojáci nemilosrdně povraždili nemluvňata, která se v tu dobu v kraji narodila.

Bůh Heroda potrestal a seslal na něj smrt. Josef a jeho rodina se pak mohli pokojně vrátit, sám anděl je přivedl až do jejich domu v Nazaretu.

AddThis Social Bookmark Button

Předplatné Literárních novin můžete objednat zde.

 

banner Pidivadlo

Partneři

FOK
Logo Pismo black WEB