Čtení

Yakup Kadri Karaosmanoğlu: Cizinec

Yakup Kadri Karaosmanoğlu: Cizinec

Neděle, 17 Červen 2018 07:02 Host / Nagy

V rozvalinách po bitvě na turecké řece Sakaryi naleznou vojáci ohořelý tužkou psaný sešit. Jedná se o zápisky Ahmeta Celâla, který v bojích za tureckou nezávislost utrpěl zranění a léčí se v zapadlé anatolské vesnici. Vesničané přijímají svého istanbulského krajana s nedůvěrou, která časem přerůstá v otevřené nepřátelství. Inteligentní vlastenec, stoupenec Atatürkových snah o záchranu Turecka, naráží při každém pokusu o sblížení na nepochopení prostých lidí, udržovaných po staletí v nevědomosti a bídě hmotné i duchovní. Stává se cizincem ve vlastní zemi a znova a znova se vrací do bezvýchodného kruhu nevzdělanosti, zaostalosti, rozkladu národa a palčivých otázek o jeho budoucnosti.

Arthur Koestler: Neviditelné písmo. Druhý svazek autobiografie (1932–1940)

Arthur Koestler: Neviditelné písmo. Druhý svazek autobiografie (1932–1940)

Sobota, 16 Červen 2018 06:55 Academia / Nagy

 

Druhý díl pamětí Arthura Koestlera navazuje na díl první, nazvaný Šíp do nebe (Academia 2016), a zobrazuje především proces, v němž se autor odvrátil od komunismu. Jeho hledání, tápání a pochyby jsou pozoruhodné. Neméně důležité jsou ovšem dějiny, které se před očima tohoto bystrého pozorovatele odehrávaly – a jichž se autor snažil účastnit. Sledoval je v Sovětském svazu začátkem třicátých let pohledem komunisty, pak v západní Evropě pohledem hodně zviklaného komunisty, odsouzence k smrti ve Frankově vězení za španělské občanské války, poté v internaci v okupované Francii a konečně v Anglii, kam se mu nakonec podařilo šťastně uprchnout.

André Aciman: Dej mi své jméno

André Aciman: Dej mi své jméno

Pátek, 15 Červen 2018 07:43 #booklab / Nagy

 

Příběh nečekané a silné lásky mezi dospívajícím Eliem a o pár let starším Oliverem, odehrávající se ve vile na jednom útesu italské Riviéry. Ani jeden z nich není na následky vzájemné přitažlivosti připraven, oba proto nejdřív předstírají lhostejnost. Jenže v průběhu následujících neklidných letních dnů jejich vášeň nesená neúprosnými proudy posedlosti, strachu, fascinace a touhy vzrůstá a oba mladíci začínají opatrně prozkoumávat své pocity. V hloubi jejich duší se zrodí láska trvající šest týdnů a přinese jim zkušenost, která je poznamená na zbytek života. Ti dva totiž na Riviéře a během jednoho dusného večera v Římě objeví něco, co možná už nikdy znovu nenajdou: naprostou důvěrnost.

Åsne Seierstad: Dvě sestry

Åsne Seierstad: Dvě sestry

Čtvrtek, 14 Červen 2018 07:03 Absynt/Nagy

 

Uvěřily. A rozhodly se. Opustily rodinu i domov a odešly do Sýrie, aby bojovaly na straně ISIS za svého Boha a svou víru. Dvě sestry, Norky somálského původu – devatenáctiletá Ayan a šestnáctiletá Leila – žijí se svou rodinou v Oslu až do momentu, kdy zmizí v síti teroristické organizace.

David Foster Wallace: Krátké rozhovory s odpornými muži

David Foster Wallace: Krátké rozhovory s odpornými muži

Středa, 13 Červen 2018 06:06 RUBATO / Nagy

 

V Krátkých rozhovorech s odpornými muži (1999) podává David Foster Wallace zprávu o lidských bytostech zasažených úzkostí, nejistotou a osamoceností. Formálně rozmanitý soubor povídek je jakousi verbální anatomií vztahu mezi pohlavími, výpravou do světa myslí a těl „prozacového národa“.

Gabriel García Márquez: Devadesát dnů za železnou oponou

Gabriel García Márquez: Devadesát dnů za železnou oponou

Úterý, 12 Červen 2018 06:42 Odeon/Nagy

 

Málokdo ví, že se v 50. letech 20. století objevil García Márquez – tehdy nepříliš známý mladý novinář – v komunistickém Československu… Byl původně pozván do Sovětského svazu na Světový festival mládeže a studentstva, ale podařilo se mu tuhle „cestu na Východ“ rozšířit o návštěvu Německa, Polska, Maďarska a ČSSR.

Martin Zet: Tik ťak tiká bír. Sebrané posudky

Martin Zet: Tik ťak tiká bír. Sebrané posudky

Pondělí, 11 Červen 2018 07:31 ArtMap / Nagy

 

Jak má umělec hodnotit dílo jiného umělce? Dá se po letech učení, konzultací a rozebírání ještě udržet potřebný odstup?

Dita Táborská: Běsa

Dita Táborská: Běsa

Sobota, 09 Červen 2018 06:42 Host / Nagy

Román Běsa je mnohovrstevnaté existenciální drama, které volně souvisí s autorčinou románovou prvotinou Malinka.

Eugen Liška: Ospravedlnění

Eugen Liška: Ospravedlnění

Pátek, 08 Červen 2018 06:00 Cherm / Nagy

 

Román Ospravedlnění je ze všech děl Eugena Lišky nejsložitější a umělecky nejzajímavější. Pět hlavních dějových pásem obsahuje navzájem se prolínající příběhy od doby pobělohorské do 70. let 20. století.

strana 1 z 141

banner Pidivadlo

Partneři

FOK
Logo Pismo black WEB