Knižní veletrh v Lipsku: Všechno začalo v Drážďanech


Po čtyřiadvaceti letech se Česká republika vrací na Mezinárodní knižní veletrh v Lipsku jako hlavní host. Současně v tomto saském městě od podzimu loňského roku probíhá Český rok kultury v Lipsku, jehož cílem je trvalé prohloubení kulturního česko-německého styku a zpřístupnění českých uměleckých děl německojazyčnému prostoru.  To se odrazilo v počtu spisovatelů i knih, které s sebou Česká republika přiveze. Pětapadesát jmen a téměř sedmdesát titulů– to je bilance, jakou Lipsko u českých autorů nepamatuje.

Knižní festival v Lipsku ještě bez veřejnosti. Foto: Eliška Dubcová

 

Ač samotný veletrh přivítá první z očekávaných 3400 účastníků ve čtvrtek 21. března, kdy sem také dorazí většina českých autorů, část z nich se účastní již programů předfestivalových, ve kterých se literáti mohou představit publiku v prostředí o něco neformálnějším.

Předvojem českého týmu se v úterý 19. března stalo několik autorů (Fridrich, Grus, Mašek, Procházková, Richterová, Toman, Topol, Tučková, Vopěnka), kteří se do Lipska vypravili vlakem s mezizastávkou v Drážďanech, kde byli bezprostředně po výstupu z vlaku přivítáni saským premiérem Michaelem Kretschmerem, starostou města Dirkem Hilbertem a generální konzulkou Markétou Meissnerovou.

Před samotnou cestou se autoři společně s organizátory sešli ve Fantově kavárně Hlavního nádraží. Atmosféra byla družná a většina přítomných byla očividně v dobré míře, která vydržela až do Drážďan. Program krátce představili koordinátor projektu Martin Krafl a ředitel Moravské zemské knihovny a vedoucí projektu Tomáš Kubíček.

Akci na hlavním nádraží v Drážďanech s účastí německých a českých spisovatelů Zwischenstopp Dresden, které byla hlavním důvodem plánovaného výstupu, předcházel především projev Konrada Felbera, poslance první svobodně zvolené Lidové sněmovny tehdejší Německé demokratické republiky. Vzpomněl na některé konkrétní okamžiky vlakové mezizastávky v Drážďanech a toho, co jí předcházelo – v září a listopadu tohoto roku si budeme připomínat třicetileté výročí osudu východoněmeckých uprchlíků v roce 1989, kteří přes půdu spolkového velvyslanectví v Praze „uprchli“ zpět do vlasti.

První vlaky vypravené z Prahy, které vezly obyvatele NDR do bavorského Hofu, ještě zastavovaly v Drážďanech, mnozí obyvatelé Drážďan se však takové situace snažili využít a třem z nich se podařilo naskočit na vlak. Vláda přirozeně neodkladně provedla opatření a vlaky mířící na Západ východoněmeckými nádražími nadále už jen pomalu projížděly.

Felber vyzdvihl roli pražské strany a vyslovil jí svůj velký dík. Na jedenadvaceti tabulích v obou jazykových mutacích budou tyto události k vidění až do 10. června v rámci výstavy Die Botschaftsflüchtlinge auf Ihrer Fahrt von Prag nach Hof.

Ač se větší část české delegace po výstavě vypravila do Lipska, v Drážďanech program zdaleka nekončil – v 18 hodin se uskutečnilo čtení a moderovaná diskuse dvou českých a dvou německých autorů: Radky Denemarkové a Jáchyma Topola a Julie Schochové s Martinem Beckerem. Tématem jejich rozprav byla generace 89 a literatura ve výjimečné situaci.

Avšak nejen literaturou živ je člověk – jazzový klub Tonne večer přivítal sedmičlenný rudišovsko-švejdíkovský projekt Kafka Band s novým zhudebněným kafkovským počinem, Amerikou. Německá kniha Jaroslava Rudiše Winterbergs letzte Reise (Luchterhand 2019) je navíc jednou z pěti knih nominovaných na letošní cenu veletrhu.

AddThis Social Bookmark Button

Předplatné Literárních novin můžete objednat zde.

 

Zaujalo vás

plakat

banner Pidivadlo

Partneři

FOK
Logo Pismo black WEB