Čtenářský vkus upadá 

rozzuřený čtenář ilustraceNakladatelství encyklopedické literatury LIBRI slaví letos 25 let své existence. Na jeho historii i současnost jsem se zeptala obou spolumajitelů Karla Žaloudka a Pavla Rajského.

 

 

Co pro vás bylo kdysi prvotním impulsem pro založení nakladatelství?
Původních zakladatelů Libri bylo pět. Všichni jsme měli rádi knihy, někteří pracovali jako redaktoři nebo grafici v nakladatelství nebo byli autory. Název Libri charakterizoval základní přístup k vydávaným knihám. Libri znamená nejen knihy, ale také váhy. Chtěli jsme dělat knihy, které budou na kvalitní odborné úrovni, ale také přístupné pro širší okruh čtenářů. Tomu jsme zůstali věrni po celou dobu existence nakladatelství.

 

Jaká byla původní vize a do jaké míry jste ji realizovali? Čím jste se chtěli lišit od konkurence? A kdo pro vás tou konkurencí byl?
Od počátku jsme se zaměřili na poměrně úzký segment původní encyklopedické a historické literatury. Žádná beletrie, žádné překlady. V době vzniku nakladatelství v tomto oboru téměř žádná konkurence nebyla. Postupně, jak stoupal počet ročně vydávaných titulů (od 5–8 v prvních letech až po více než 50), jsme trochu záběr rozšířili o archeologii, slovníky spisovatelů, památky atd. Stále se však jednalo o původní české tituly. Když začaly problémy s naplněním edičního plánu, chtěli někteří společníci začít vydávat také překladovou literaturu. Spory o zaměření nakladatelství vedly až k odchodu dvou společníků, kteří založili nové nakladatelství (Dokořán) s podstatně větším tematickým záběrem a zaměřením hlavně na překladovou literaturu.

 

Jak byste charakterizovali dnešní vaši práci a podle jakého klíče vyhledáváte nové tituly?
V současné době stále vydáváme hlavně historickou literaturu. V loňském roce jsme porušili tradiční zásadu a začali jsme vydávat také překladovou literaturu. Příliš jasné ediční zásady nemáme. Jednak máme již tradiční autory, kteří nám sami nabízejí nové tituly, v řadě edic je vyhledávání jednoduché, např. ve Stručné historii států se snažíme najít autory na významné země, které jsme ještě nevydali. A v posledních letech máme poměrně hodně nabídek, především z univerzit, na vydání textů, které jsou výstupem badatelských projektů nebo to jsou doktorské práce. Problémy nejsou ani tak s vyhledáváním titulů, jako s vyhledáváním autorů, kteří by napsali svazek, který chybí v určité ediční řadě, např. Encyklopedie pivovarů Čech, Moravy a Slezska se zastavila po dvou svazcích, protože na další nemáme autora.

 

Jaké jsou vaše nejúspěšnější knihy a proč uspěly?
Zřejmě nejúspěšnějším naším titulem jsou Města a městečka v Čechách, na Moravě a ve Slezsku Karla Kuči. Trvalo to téměř 20 let, než vyšlo 8 velkých, tisícistránkových svazků (letos by měl vyjít závěrečný svazek dodatků a bibliografie). Vedle nesporné kvality zpracování historie českých měst k úspěchu pomohlo také to, že žádná podobná publikace u nás nikdy nevyšla. Dalším titulem, který vzbudil velkou pozornost, je Encyklopedie knihy – Starší knihtisk a příbuzné obory mezi polovinou 15. a počátkem 19. století Petra Voita, která byla mj. ve finále soutěže Magnesia Litera. Pozoruhodný na ní je nejen rozměr a váha (přes 6 kilogramů), ale především kvalita textu a ilustrací.
Finančně úspěšné byly Encyklopedie českých hradů a Encyklopedie českých zámků, které vyšly v mnoha vydáních a dotiscích.

 

Jaký je (kam směřuje) podle vašich osobních zkušeností vývoj a trend čtenářského vkusu? Podbízíte se mu?
Domníváme se, že se stále rostoucím počtem vydávaných titulů a stále větší konkurencí televize a především internetu čtenářský vkus soustavně upadá. Nám to zase tak příliš nevadí, jsme zaměřeni na jiný segment trhu a myslíme si, že kvalitní knihy, především odborné resp. populárně odborné stále své čtenáře najdou.

 

Jaký je váš osobní návod k podnikatelskému úspěchu v nakladatelské profesi?
Žádný návod nemáme a myslíme, že kdo chce mít podnikatelský úspěch, měl by se poohlédnout po jiné profesi.

 

 

 

AddThis Social Bookmark Button

Předplatné Literárních novin můžete objednat zde.

Aktualizováno ( Pondělí, 22 Květen 2017 08:35 )  

banner Pidivadlo

Partneři

FOK
Logo Pismo black WEB