Ladislav Novák: Básník, výtvarník, překladatel

 

Novák knihyGalerie Ladislava Nováka v Třebíči pořádá výstavu nazvanou Přátelé. Mimo Novákových obrazů, básní - koláží ,takzvané veronáže, a další kombinované techniky jsou zde vystaveny tzv. roláže českého proslulého výtvarníka rovněž básníka, autora experimentální a vizuální poezie Jiřího Koláře. (vlevo obálky některých knížek Ladislava Nováka).

 

 

 

U příležitosti výstavy je níže text k průkopníkovi české vizuální poezie Ladislavovi Novákovi, který ke své práci mimo jiné uvádí: „Cílem mé práce je nalézání zázračna, píšu-li, kreslím-li, tedy jen proto, abych mohl nad výsledkem, pokud se mi podaří, žasnout. Žiju pro několik minut zázračna…“.

 

Novák Ladislav báseň Eva web ladislavnovak

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Od poloviny padesátých let tvořil Ladislav Novák své první onomatopoické básně, které byly tvořené pouze jednotkami zvukové stavby, fonémy.

Za protektorátu přispíval do ilegálního cyklostylovaného časopisu Vítr (Třebíč, 1944-1945) a v tamní edici Vysočina pravděpodobně vydal sbírku Zpívající tulák (1944).

První básně publikoval již roku 1943 v Lidových novinách a později v roce 1946 v Akordu.

Angažoval se také jako herec ochotnického divadla Sokolská scéna v Třebíči. V roce 1957 se díky tomuto spolku dostal do Vídně, kde se seznámil s výtvarnými díly Jacksona Pollocka, která jej v jeho další umělecké tvorbě významným způsobem ovlivnila.

Od roku 1958 do konce 60. let Ladislav Novák tiskl básně a překlady poezie ve Světové literatuře, později mj. i v Hostu do domu, Tváři, Sešitech pro mladou literaturu, Výtvarné práci, Literárních novinách, Orientaci, též v třebíčském Kulturním zpravodaji a v katalozích vlastních výstav.

Aktivně se podílel na činnosti mezinárodního sdružení básníků a malířů Phases, přispíval do jeho stejnojmenných ročenek a v roce 1964 se podílel na velké skupinové výstavě v Bruselu. V témže roce uveřejnil několik ukázek z jeho textů brazilský časopis Invencao (Sao Paulo), přispěl i do rakouského časopisu Manuskripte (Štýrský Hradec).

Po roce 1970 nesměl publikovat (v nakladatelství Blok se ztratil jediný strojopis sbírky veršů Ortodoxní hereze).

V samizdatu byly zveřejněny knihy Z Receptáře (1976, básně z let 1964-1967) a Receptář (1988, básně z období 1964-1973). Přispěl rovněž do samizdatových sborníků Pozdravy Jaroslavu Seifertovi (1971), Zima (Brno 1973), Pohledy 1 (Petlice 1976, ed. Václav Havel), Na střepech volnosti (Česká expedice 1987, ed. Zdeněk Hrubý) a do antologií Básníci a samotáři (1984, ed. Ondřej Fibich a Jiří Brixi) a Almanach 1988 (1988).

Od roku 1990 uveřejňoval své texty mj. v Analogonu, Souvislostech a též v periodikách Naším krajem a Šlépěje kultury západní Moravy (obojí v Třebíči).

Více na webu Ladislava Nováka

 

 

AddThis Social Bookmark Button

Předplatné Literárních novin můžete objednat zde.

Aktualizováno ( Pátek, 28 Duben 2017 11:08 )  

banner Pidivadlo

Partneři

FOK
Logo Pismo black WEB