Academie: 50 let / 50 knih / rok po roce

 

knihy akademie ilustraceProcházím bibliografií nakladatelství Academia. Kolik skvělých knih za těch padesát let vyšlo – některé ovšem vyšly i zbytečně, ale to se stávalo a stává všem nakladatelům. Výběr padesát titulů, které by připomínaly padesát let nakladatelství, není nějakým „academickým“ kánonem, jen subjektivním výběrem – i když možná i inspirativním:

 

 

1966: KOSÍK, Karel. Dialektika konkrétního: studie o problematice člověka a světa. 3. vyd.

1967: KEJZLAR, Radko. Dějiny norské literatury 1814–1914.

1968: Dějiny českého divadla: od počátků do sklonku osmnáctého století. Díl 1. Editor František Černý.

1969: KOMENSKÝ, Jan Amos. Opera omnia: Epistula ad Montanum; Problemata miscelanea; Sylloge quaestionum controversarum; Theatrum universitatis rerum ; Amphitheatrum universitatis rerum; O vycházení a zapadání přednějších hvězd oblohy osmé; Mapa Moravy; Moudrost starých Čechů. Svazek 1. Editor Antonín Škarka.

1970: ABSOLON , Karel. Moravský kras. Díl 1.

1971: MERHAUTOVÁ, Anežka. Raně středověká architektura v Čechách.  

1972: HUSSERL, Edmund. Krize evropských věd a transcendentální fenomenologie: úvod do fenomenologické filosofie. Překlad Oldřich Kuba. 

1973: Encyklopedie antiky. Editor Ludvík Svoboda et al.

1974: Česko-čínský slovník. Díl I, A–E. Editor Robert Smetana.

1975: VOČADLO, Otakar. Anglické listy Karla Čapka.

1976: CÍLEK, Václav. The Development of Beach Mineral Deposits with Reference to Tanzanian Beaches.

1977: MOLDAN, Bedřich. Geochemie atmosféry.

1978: KUKAL, Zdeněk. Atlantis ve světle moderní vědy.

1979: NEUHÄUSEL, Robert a Zdeňka NEUHÄUSLOVÁ-NOVOTNÁ: Přirozená lesní vegetace Železných hor.

1980: ŽEMLIČKA, Josef. Vývoj osídlení dolního Poohří a Českého středohoří do 14. století.

1981: TŘEŠTÍK, Dušan. Počátky Přemyslovců.

1982: ZELENÝ, Václav. Kopretina bílá v Československu = Leucanthemum vulgare Lam. complex.

1983: ČERMÁK, František et al. Slovník české frazeologie a idiomatiky: přirovnání. Svazek 1.

1984: Zeměpisný lexikon ČSR: vodní toky a nádrže. Editoři Vladimír Vlček et al.

1985: POLÍVKOVÁ, Alena. Naše místní jména: a jak jich užívat.

1986: VAŠÁK, Pavel. Autor, text a společnost.

1987: KOPAL, Zdeněk. Vesmírní sousedé naší planety. Překlad Miloš Kopal.

1988: DUVIGNEAUD, Paul. Ekologická syntéza. Překlad Václav Mezřický.

1989: Divadelní revue. 1989. Editoři Štěpán Otčenášek, Josef Kainar a Vladimír Just.

1990: PATOČKA, Jan. Kacířské eseje o filosofii dějin.

1991: 100 let České akademie věd a umění.

1992: HEGEL, Georg Wilhelm Friedrich. Základy filosofie práva. Překlad Vladimír Špalek.

1993: Geografický místopisný slovník světa.

1994: BENEŠOVSKÁ, Klára et al. Katedrála sv. Víta v Praze: k 650. výročí založení. Editorka Anežka Merhautová.

1995: DRAŠNAR, Jiří. Hazardní hry: úvod do spekulace s cennými papíry.

1996: HALÍK, Pavel, Petr KRATOCHVÍL a Otakar NOVÝ. Architektura a město.

1997: Hospody a pivo v české společnosti. Editor Vladimír Novotný.

1998: BACHMANNOVÁ, Jarmila. Podkrkonošský slovník.

1999: PEKAŘ, Josef. O smyslu českých dějin.

2000: Dějiny českého výtvarného umění: 1890/1938 [CD-ROM].

2001: KRAUS, Ivo. Dějiny evropských objevů a vynálezů: od Homéra k Einsteinovi.

2002: TRESMONTANT, Claude. Dějiny vesmíru a smysl stvoření. Překlad Josef Mlejnek.

2003: BRANALD, Adolf. Převleky mého města.

2004: BARTLOVÁ, Milena. Mistr Týnské kalvárie: český sochař doby husitské.

2005: Co by bylo, kdyby? Představy vojenských historiků o tom, co se mohlo stát. Editor Robert Cowley. Překlad Petruška Šustrová.

2006: DUNGEL, Jan. Jak se maluje prales.

2007: KOMÁREK, Stanislav. Ptáci v Čechách v letech 1360–1890 aneb Tajemství rytíře von

Sacher-Masocha.

2008: LIESSMANN, Konrad Paul. Teorie nevzdělanosti: omyly společnosti vědění. Překlad

Jana Zoubková.

2009: DAWKINS, Richard. Boží blud: přináší náboženství útěchu, nebo bolest? Překlad Zuzana Gabajová.

2010: Mácha redivivus (1810–2010): sborník ke dvoustému výročí narození Karla Hynka Máchy.

Editoři Aleš Haman a Radim Kopáč.

2011: SARRAZIN, Thilo. Německo páchá sebevraždu: jak dáváme svou zemi všanc. Překlad František Štícha.

2012: SARTRE, Jean-Paul. Sešity z podivné války: září 1939 – březen 1940. Překlad Michal Novotný.

2013: PADEVĚT, Jiří. Průvodce protektorátní Prahou: místa – události – lidé.

2014: PIORECKÁ, Kateřina a Karel PIORECKÝ. Praha avantgardní: literární průvodce metropolí v letech 1918–1938.

2015: VYBÍRAL, Jindřich. Leopold Bauer – heretik moderní architektury

 

AddThis Social Bookmark Button

Předplatné Literárních novin můžete objednat zde.

Aktualizováno ( Středa, 17 Únor 2016 09:35 )  

banner Pidivadlo

Partneři

FOK
Logo Pismo black WEB