Kultura

Ty jdi ořezávat pastelky, řekl mi Nepil

Ty jdi ořezávat pastelky, řekl mi Nepil

Čtvrtek, 24 Prosinec 2009 11:20 Taťána Janušová

Byl jednou jeden kluk, který měl rád obrázky. A to mu zůstalo dodnes.

Monolog o Zemi beze slov

Monolog o Zemi beze slov

Čtvrtek, 17 Prosinec 2009 09:20 Kateřina Borecká

exkluzivně on-line Dea Loher patří k současné generaci vysoce ceněných německých autorů. Její hra Země beze slov je paradoxně založena pouze na slovním projevu jediné postavy dramatu. Drama, které se dá doslova prožít v industriálním prostoru pražské MeetFactory, možná ale nabízí daleko větší potenciál.

Do Chladné země a zpět

Do Chladné země a zpět

Středa, 16 Prosinec 2009 10:20 Max Ščur

Zdá se, že spisovatele Jáchyma Topola, autora knihy Chladnou zemí, až tak nezajímá Bělorusko, jako spíš odpověď na otázku, kde je ten pravý Východ. Existuje ale vůbec něco jako ten pravý Východ?

Jako jeden z mála běloruských čtenářů nové knihy Jáchyma Topola Chladnou zemí jsem byl příjemně překvapen, že je alespoň z poloviny věnována mé vlasti. Prvních 6 ze 13 kapitol Topolovy knihy se odehrává v Čechách (většinou v Terezíně), zbytek pak v Minsku, Chatyni (pro turisty v Bělorusku povinné místo, památník obětem nacistické genocidy) a okolních lesích. Spojuje je postava vypravěče a zároveň hlavního hrdiny, který utíká ze strachu před policejním pronásledováním do Běloruska, kde pozoruje a prožívá takřka stejné dobrodružství, jako v rodném Terezíně: snahu o vybudování památníku obětem dvacátého století, zejména druhé světové války, kterážto snaha v obou případech končí neúspěchem.

Labuť z Pesara rozepjala opět svá křídla

Labuť z Pesara rozepjala opět svá křídla

Úterý, 15 Prosinec 2009 10:53 Rudolf Rouček

Již po třicáté rozepjala svá křídla labuť z Pesara, jak byl poeticky přezdíván jeden z předních italských skladatelů 19. století - Gioachino Rossini, již po třicáté na pár týdnů tato labuť ožila a fascinovala všechny svým magickým kouzlem.

Náš nejskromnější Josef Čapek

Středa, 09 Prosinec 2009 15:16 Anděla Horová

Ukazuje se jasně, že dílo Josefa Čapka nebylo nikdy zapomenuto, neublížila mu ani historická ideologická manipulace a stále patří ke zvláštnímu fondu české kultury: jeho oblíbenost je přímo úměrná hodnotě a originalitě jeho práce.

Některé osobnosti jsou v dějinách české kultury zabydleny natolik samozřejmě, že ani dlouhá přestávka v prezentaci jejich díla nemůže, zdá se, fakticky mnoho změnit. V případě Josefa Čapka je průrva mezi poslední a současnou retrospektivní výstavou v Jízdárně Pražského hradu opravdu neuvěřitelných 30 let! Přestávka byla možná způsobena mj. tím, že Josef Čapek byl celkem akceptován i minulým režimem - i když dost nedobrovolně - ideologická indoktrinace pochopitelně kladla důraz na jeho „levicovost", která se snad víceméně vztahovala pouze na závěr jeho tvorby v protiválečných cyklech, navíc Čapkové (i když nepřípustní masarykovci) byli z dějin českého umění nevymazatelní a demiurgem totality uznávaní.

V polistopadové éře sice nepatřil Josef Čapek k těm, které by bylo třeba v první linii rehabilitovat, ale v obrazu dějin české kultury, po léta manipulovaném, si jisté „uvedení na pravou míru" zaslouží i on.

Hledání klíče k někdejší hostině

Středa, 09 Prosinec 2009 15:11 Josef Brož

Co můžeme za svých životů stihnout? Film Tomáše Mašína 3 sezóny v pekle, který neaspiruje pouze na film roku, ale celého dvacetiletí, je výpovědí o posledním tažení jednoho prokletého básníka. Mohl jím být legendární Egon Bondy, vznikl ostatně podle jeho vzpomínek. Co se k tomu dá ještě říci? Snad jen: neodhánějme krásu, prosím...

Zachovat cosi z mýtického šera

Středa, 09 Prosinec 2009 01:00 Vojtěch Probst

O životě, poezii i o současné Evropě s básníkem a esejistou Gustavem Erhartem.

Pocházíte ze starého rodu s dlouhou kulturní tradicí. Jak tato skutečnost ovlivnila od dětství Vaše směřování?

Moji předkové z otcovy strany pocházeli původně z hornobavorské gentry, ale už roku 1677, za císaře Leopolda I., získali tzv. Boehmische Ritterstand a usadili se v Čechách. Historik Jan Evangelista Kosina vzpomíná ve svých Pamětech na jednoho z nich - právníka z poroty, která soudila Václava Babinského. Byl prý ze všech přísedících k tomuto loupežníkovi nejshovívavější...

strana 588 z 588