Kultura

Hledání klíče k někdejší hostině

Hledání klíče k někdejší hostině

Středa, 09 Prosinec 2009 14:11 Josef Brož

Co můžeme za svých životů stihnout? Film Tomáše Mašína 3 sezóny v pekle, který neaspiruje pouze na film roku, ale celého dvacetiletí, je výpovědí o posledním tažení jednoho prokletého básníka. Mohl jím být legendární Egon Bondy, vznikl ostatně podle jeho vzpomínek. Co se k tomu dá ještě říci? Snad jen: neodhánějme krásu, prosím...

Zachovat cosi z mýtického šera

Zachovat cosi z mýtického šera

Středa, 09 Prosinec 2009 00:00 Vojtěch Probst

O životě, poezii i o současné Evropě s básníkem a esejistou Gustavem Erhartem.

Pocházíte ze starého rodu s dlouhou kulturní tradicí. Jak tato skutečnost ovlivnila od dětství Vaše směřování?

Moji předkové z otcovy strany pocházeli původně z hornobavorské gentry, ale už roku 1677, za císaře Leopolda I., získali tzv. Boehmische Ritterstand a usadili se v Čechách. Historik Jan Evangelista Kosina vzpomíná ve svých Pamětech na jednoho z nich - právníka z poroty, která soudila Václava Babinského. Byl prý ze všech přísedících k tomuto loupežníkovi nejshovívavější...

strana 530 z 530