Nejlepší galerijní web v ČR


moravska galerie logoObčanské sdružení ProCulture, které je výzkumným, informačním a vzdělávacím centrum pro kulturu uspořádalo vůbec poprvé soutěž o nejlepší internetové stránky pro umělecké galerie.

Cenu odborné poroty za nejlepší web sbírkotvorné galerie umění pro galerii výtvarného umění zřizované veřejnou či státní správou, nebo galerii, která spravuje sbírky podle zákona o sbírkách získala Moravská galerie, příspěvková organizace ministerstva kultury. Na druhém místě se umístila Galerie hlavního města Prahy, na třetím pak Galerie výtvarného umění ve Zlíně, zřizovaná krajem. Cenu veřejnosti, která vzešla z hlasování čtenářů lidovky.cz získala Buyfeel, galerie a portfolio uměleckých děl, které provozuje Andy Reiben, jako fyzická osoba.

Cenu odborné poroty za nejlepší web galerie umění pro výstavní síně, včetně těch, které provozují soukromé a neziskové organizace získala INI Gallery, provozovaná občanským sdružením INI Project. Na druhém místě se umístilo soukromé Centrum současného umění DOX, na třetím Ateliér Josefa Sudka provozovaný finanční a investiční skupinou PPF.

 Soutěž sdružení ProCulture uspořádalo ve spolupráci s Lidovými novinami, serverem lidovky.cz, kde hlasovalo 2748 čtenářů a rozhodovala devítičlenná odborná porota.

Vstup do soutěže byl otevřený, nominovat mohl každý prostřednictvím mailové adresy a nominovány mohly být webové stránky galerie výtvarného umění se sídlem v ČR, která během kalendářního roku pořádá alespoň 4 výstavy otevřené pro veřejnost. Soutěž pominula existenci webových galerií, které zprostředkovávají umění pouze virtuálně

Celkem soutěžilo 49 galerií, z toho 15 sbírkotvorných, 32 výstavních z různých částí České republiky. Dalších 7 nominací bylo vyřazeno pro nesplnění podmínek soutěže.

Oceněné galerie získaly týdenní kampaň na některou ze svých výstav na serveru lidovky.cz v sekci kultura v hodnotě 25 000,-Kč a neprodejné publikace Management umění, ed. Marta Smolíková a Cyklus, plánování pro dosažení úspěchu v umění autorů Michaela M. Kaisera a Bretta Egana, vydanou DeVosovým Institutem managementu umění při Kennedyho centru, v českém překladu.

Jak organizace Pro Culture uvádí byla jedním z impulsů k soutěži zpráva o Slovenské národní galerii, která za své webové stránky zaplatila 25 000 Eur (asi 625 000 korun). „Praktickým motivem pořadatelů soutěže pak je neblahá zkušenost novinářů, profesionálů i obyčejných zájemců o výtvarné umění při hledání informací o výstavách a umění vůbec. Cílem soutěže je přispět ke kultivaci galerijních webů v ČR," píše ve své zprávě ProCulture k soutěži.

Webové stránky galerií jsou dnes více a více první vstupní branou do těchto kulturních organizací. Pro řadu galerií je to nedílný nástroj pro plnění poslání.

 

AddThis Social Bookmark Button

Předplatné Literárních novin můžete objednat zde.

 

banner Pidivadlo

Partneři

FOK
Logo Pismo black WEB