U knihovny s Petrem Bílkem č.16


U knihovny 16 2017Jáchym Topol: Citlivý člověk (Torst 2017)

 


Text se od autora (1962) oddělil jako kus tkáně při biopsii. Páteřním tokem a jediným zřetelnějším organizačním prvkem je tu řeka Sázava, nad jejími mokřady a pobřežními bahny se rojí hejna hmyzu a lidské výjevy sebou škubou jako nervy v odtržených žabích stehýnkách. Kniha sbírá dech travellerskou odyseou po Evropě a nepostřehnutelně přesedlá na sázavský pacifik. Jeho zastávky jsou mnohdy k nepřežití, i když si krátí chvíli petkami plnými alkoholu. Věty povznesené mysli pak spékají minulost se současností, domov se světem, život se smrtí. Lidské mordování si často dává repete a spolu se zlomyslností přírody škrtí každou představu štěstí jako falešnou. Existenciální rauš a politická groteska v chaotickém chumlu.

 

 

Tomáš Jacko: Zítra už bude všechno v pořádku (Aleš Prstek 2017)
Další z tisíců Čechů, kteří si ulevují v poezii. Když zná básník, jako v tomto případě, řemeslo, vyhne se uzlíkům bezděčné komiky a trapnosti. Nápady míváme všichni, jenže trefná přirovnání a metafory si obvykle nepoznamenáváme, Jackovi to ale stojí za to. Nalezené kamínky pak vybrušuje do lesklých plošek a obnažuje skryté tvary letmých chvil a nálad. Spoléhá jednak na lyrické pointy svých básní, jednak si oblíbil refrény, takže se blíží písňovým textům. Skepticky scanuje banalitu všednosti a záchytný přístav hledá v situační ironii, falešným exaltacím nevěří. Svědčí o tom častý výskyt epigramů. „Realita. Zas a znova se nám skrývá./ Vždy nás pokoří./ Samá voda, přihořívá./ Ale nehoří." Inteligentní poklep srdce.

 

Guillaume Apollinaire: Kacíř a spol. (Odeon 1998/ překlad Věra Smetanová)
Když tento překlad vyšel před více než padesáti lety v Praze poprvé, natočila Československá televize podle jedné z povídek film Pražský chodec. Bludného žida Izáka Laquedema hrál Otomar Korbelář a vidím jej pod hodinami radnice židovského města, jak vysvětluje jejich zpětný chod. Významným místem židovské diaspory přestala být Praha už dávno. Ptám se často, jestli to s ní nedopadlo stejně, i pokud jde o diasporu tvůrčích duchů. Svou vyhaslou a neúrodnou půdu překrývá zatím město leskem neonů a reklam. Co tady zůstane, až dojde proud, až prázdnotu nepřehluší výklady průvodkyň? „Ve světle plynových lamp se procházely ženy, a když nás míjely, vyzývaly nás tichými českými slovy." Dnes vyzývají anglicky.

 

AddThis Social Bookmark Button

Předplatné Literárních novin můžete objednat zde.

 

plakat

banner Pidivadlo

Partneři

FOK
Logo Pismo black WEB