Třídit slova. Literatura a koncepuální tendence 1949-2015

Email Tisk PDF

Ján MančuškaSledování nových forem je v umění potřeba. Občerstvují, ozvláštňují, zcitlivují, umožňují vnímat, co bychom už třeba jinak nevnímali.

 

 

Prolínání kategorií patří k hlavním rysům současného umění. Pokud vás zajímá progresivní nakládání s literaturou, je tato kniha pro vás to pravé. Jsou zde shromážděny vybrané odborné texty o vztazích, v nichž funguje současná literatura s konceptuálním a postkonceptuálním uměním. V sousedním Polsku dokonce mají pro tyto tendence termín „liberatura". Zavedl ho na konci dvacátého století polský spisovatel Zenon Fajfer. Liberaturu popisuje jako literární žánr, v němž se text a jeho vizuální podoba podílejí na vzniku významů rovnocenně. Termín se tímto dostává do blízkosti termínu „autorská kniha", dle Fajfera se liší tím, že se záměrně vymaňuje z kontextu vizuálního umění, do nějž pojem „autorská kniha" původně spíš patří. 

Na to, že se u nás tyto tendence dlouhodobě objevovaly spíš na literárním i výtvarném okraji mimo zájem většiny čtenářů i literátů, vzniklo takových děl dost a většina jich přináší překvapivě působivé výsledky, čehož je tato kniha důkazem. Její druhou část, odlišenou kvalitou a barvou papíru, tvoří konkrétní ukázky literárně-konceptuální tvorby, o níž se v knize píše. Jsou tu zastoupeni Ján Mančuška, Aleš Čermák, Jan Šerých, Jiří Kovanda, Jiří Kolář, Jiří Valoch, Josef Hiršal a Bohumila Grogerová, Patrik Ouředník, Milan Adamčiak či Stanisław Dróżdż.

Ambicí nebylo vytvořit katalog, který by pojal veškeré plochy, na nichž se konceptuální umění s literaturou prolíná, dokonce se ani autoři zatím nechtěli snažit o vymezení hranic, o shodu nad jednolitou podobou těchto tendencí. Cílem bylo zachytit způsoby, jimiž o této problematice autoři textů uvažují a všímat si, jakým způsobem se současná literatura pod těmito vlivy proměňuje. 

Editoři Markéta Magidová a Ondřej Buddeus sestavili knihu z textů svých vlastních, k nimž připojili text Astrid Winterové, Malgorzaty Dawidek Gryglické, Daniela Grúně, Evy Krátké, Václava Magida, Piotra Mareckého, Michala Rehúše, Karla Pioreckého, Tomáše Pospiszyla a Natálie Fedorové.

 

Markéta Magidová (1984 v Praze) je intermediální umělkyně, která se věnuje práci s filmem, tancem, performancí, instalací a literaturou. Ve svých dílech často reflektuje sociální hierarchie, rozložení sil ve společnosti, dominanci a submisivitu, vztah mezi ráciem a subjektivitou, virtualitou a realitou.

Ondřej Buddeus (1984 v Praze) je překladatel, básník a publicista. Překládá z němčiny a norštiny, je držitelem Ceny Jiřího Ortena za rok 2013, vyšla mu sbírka básní Rorýsy a spolu s Davidem Bohmem jsou autory dětské knihy Hlava v hlavě.

 

AddThis Social Bookmark Button

Předplatné Literárních novin můžete objednat zde.

Aktualizováno ( Pátek, 10 Červen 2016 13:01 )  

banner Pidivadlo

Partneři

FOK
Logo Pismo black WEB