Nominace autorů a děl literární Ceny Josefa Škvoreckého


Skvorecky JosefV šestém ročníku Ceny Josefa Škvoreckého bylo nominováno čtrnáct českých spisovatelů. Jsou mezi nimi Petr Šabach, Jiří Gruša, Marek Šindelka či Michal Ajvaz. Šindelka a Ajvaz soutěží s knihami, s nimiž letos bodovali také v soutěži Magnesia Litera, Ajvaz se svojí Lucemburskou zahradou vyhrál hlavní cenu.

Dále letos mezi nominovanými autory figurují René Benda, Petr Čichoň, Vladimír Mikeš, Jakub Šofar, Jan Štolba, Kateřina Tučková, Petr Vacek, René Vaněk, Vlastimil Vondruška a David Zábranský.

Z těchto spisovatelů bude porotou Společnosti Josefa Škvoreckého vybráno v srpnu pět finalistů pro ročník 2012. Díla byla nominována dle podmínky soutěže, že jde o beletrii vydanou od června 2011 do května 2012. Vítěze pak porota zvolí v listopadu. Porotci rozhodují individuálně a na základě vlastního uvážení dávají pěti podle jejich názoru nejlepším dílům 1-5 bodů, teprve nakonec se body sečtou. V případě stejného počtu bodů o vítězi rozhodne předseda poroty.

Soutěž o cenu vyhlašuje Společnost Josefa Škvoreckého a její součástí je i je studentská část (kategorie poezie, próza).

V minulém roce zvítězil román Vrač Martina Ryšavého, který ve finále porazil i takové autory jakými jsou Balabán nebo Rudyš.

Porota vítězství komentovala: „Titul Vrač výrazně vedl již po prvním kole hlasování. Ve druhém kole mu minimálně jeden bod udělilo patnáct ze sedmnácti porotců, kteří vybírali z nejnovějších titulů Jana Balabána, Jaroslava Kovandy, Jaroslava Rudiše, Martina Ryšavého a Ivo Tretery."

V porotě pro rok 2011 zasedli: PhDr. Vladimír Karfík (předseda poroty), Emil Hakl (vítěz 2010), Petra Hůlová (vítězka 2008), Mgr. Vlastimil Ježek, Silvie Krejsková, PhDr. Jan Lukeš, Jan Novák (vítěz 2007), Jiří Padevět, PhDr. Zdenko Pavelka, Doc. PhDr. Martin Pilař, CSc., PhDr. Michal Přibáň, Ph.D., Jiří Seidl, Mgr. Marie Sobotková, Petr Šrůta, Radana Šatánková, Doc., Milan Uhde, Tomáš Zmeškal (vítěz 2009), Mgr. Václav Krištof, tajemník poroty (nehlasuje).

Laureáti

2011

Martin Ryšavý 1967-Vrač. Revolver Revue, 2010

2010

Emil Hakl 1958-Pravidla směšného chování. Argo, 2010

2009

Tomáš Zmeškal 1966-Milostný dopis klínovým písmem. Torst, 2008

2008

Petra Hůlová 1979 -Stanice Tajga

2007

Jan Novák 1953-Děda. Jiří Krechler-Bookman, 2007

Společnost Josefa Škvoreckého byla založena v roce 1989. Prošla vývojem z hlediska počtu členů, od pěti set na začátku 90. let až k současnému počtu 23. Společnost vydala za dobu své existence 35 publikací, navíc vydává občasník či ročenku Danny. Uspořádala tři výstavy o nakladatelství 68 Publishers, podílela se na vydání CD ROMu Josef Škvorecký: Život a dílo (1999), na konferenci věnované Josefu Škvoreckému v Náchodě (2004) a na dokumentech věnovaných Josefu a Zdeně Škvoreckým. Společnost vydala mj. Bibliografii Josefa Škvoreckého a podílela se na jejím novém vydání. Spolupracuje také na vydávání Spisů Josefa Škvoreckého. Letos pořádá již šestý ročník literární Ceny Josefa Škvoreckého, která si klade za cíl ocenit a podpořit nejlepší české spisovatele.

AddThis Social Bookmark Button

Předplatné Literárních novin můžete objednat zde.

 

Zaujalo vás

banner Pidivadlo

Partneři

FOK
Logo Pismo black WEB