Anketa: Literární noviny se zlepšily!


banner LtNV dubnu jsme naše čtenáře oslovili s žádostí o vyplnění ankety týkající se obsahu našich novin a slíbili, že o jejích výsledcích vás budeme informovat. Činíme tak nyní.

Vážené čtenářky, vážení čtenáři,

Potěšilo nás nejen množství odpovědí (přes 7 procent z celkového počtu), ale především pozitivní hodnocení Literárek spolu s mnoha náměty na jejich další zlepšení.

Tak tedy pár čísel: nejraději čtete Literární noviny v tištěné podobě (87%), pouze třetina sleduje obsah také v elektronické podobě, ale téměř 70% neuvažuje o pořízení čteček. Polovina dotázaných uvedla, že se seznámí s celými novinami, a to minimálně ze 75%. Jedno vydání připadá v průměru na 2,5 osob.

Pokud jde o obsah, plné tři čtvrtiny účastníků ankety hodnotí současný vývoj titulu jako pozitivní, k lepšímu, více než polovina ocenila také novou grafickou úpravu. Dokládá to i velký podíl odpovědí typu „spokojenost, nic neměnit, obsah mi vyhovuje" a meziroční nárůst prodeje o 13 % procent. Přesto se vyskytla řada námětů, které lze shrnout do několika bodů:

- více literatury a knižních recenzí, nejen ukázky, ale i celé povídky

- rozšířit upozornění na zajímavé kulturní akce – filmy, divadelní představení, výstavy, koncerty, přinášet pak jejich odborné recenze

- zkrátit některé příliš dlouhé stati, většinou filozoficky zaměřené

- většině se líbí se zahraničně politické materiály Terezy Spencerové

- rozšířit obsah o analýzu mediálního světa

- dál pracovat s mladými autory, přinášet jejich názory na současný svět

A kdo jsou naši čtenáři? Především lidé, kteří tvoří nadprůměrně kulturně orientovanou skupinu osob s minimálně středoškolským vzděláním. 64% z nich nelituje investic do kultury, raději uspoří v jiných oblastech. Každý pátý čtenář utratí za půl roku za knihy více než 3000 korun, do vstupného do divadla či na koncert pak 2000 korun.

A kdo je podle průzkumu typický čtenář LtN? Je to muž s vysokoškolským vzděláním, ekonomicky aktivní pracující na pozici středního managementu nebo kvalifikovaného odborníka, je mu průměrně 50 let, čte každé vydání Literárních novin, předplácí si je a žije ve větším městě. Překvapilo nás, že mezi našimi čtenáři je široká skladba zaměstnání, od učitelů, kulturních pracovníků, vědců, lékařů, právníků přes podnikatele až po odborné profese exaktního zaměření. Nechybí ani čtenáři ze Slovenska.

Kdo konkuruje Literárkám? Kromě nich čtete nejčastěji týdeník Respekt – je vás jedna třetina, Tvar, Listy nebo Divadelní noviny si získaly v průměru čtvrtinu, avšak jen k občasné četbě, polovina čte A2, avšak rovněž jen příležitostně.

Ze všech odpovědí, i těch kritičtějších, máme opravdovou radost a budeme se snažit z nich vycházet v naší další práci.

A protože jsme slíbili ocenit tři nejzajímavější náměty, avizovaná kniha Dějiny českých zemí z Knižního klubu nakladatelství Euromedia putuje za panem Jaroslavem Černým do Starého Plzence, Josefem Valušiakem do Jilemnice a Pavlem Černohorským do Liberce.

Vám, kteří anketní list vyplnili, děkujeme a doufáme, že i vy všichni ostatní budete nadále našimi věrnými, pilnými a hlavně spokojenými čtenáři.

AddThis Social Bookmark Button

Předplatné Literárních novin můžete objednat zde.

 

Zaujalo vás

banner Pidivadlo

Partneři

FOK
Logo Pismo black WEB