Nová hudební cena Vinyla

vinyla-logoNominace na novou cenu hudby Vinyl budou vyhlášeny po prvním kole hlasování v průběhu ledna. Cena bude vůbec poprvé udělena přelomu února a března 2012.

„V ČR dlouhodobě chybí reprezentativní hudební cena, která by byla schopná pojmenovat a ocenit důležité počiny v současné české hudbě. Stávající ceny odrážejí buď popularitu (např. ceny Žebřík) nebo nepokrytě reprezentují vydavatelské lobby (Ceny Anděl)," píší k důvodům vzniku nové hudební ceny její iniciátoři a organizátoři. Cenu inicioval a produkčně zajišťuje sdružení Goliart o.s.

Cílem hudební ceny Vinyla je oprostit se od všech zájmových vazeb a tlaků a ocenit autory a umělce, kteří do hudby přinášejí svébytné, originální a novátorské elementy. Organizátoři nové hudební ceny si přejí vytvořit důstojný ekvivalent uměleckých cen, jež v jiných oborech po léta úspěšně existují (Cena Jindřicha Chalupeckého, Cena Revolver Revue, Ceny Alfréda Radoka...).

Rada ceny vznikla z výběru koordinátora Goliart o.s. a její výběr zohledňoval odbornost, dlouhodobý aktivní zájem o hudební scénu a mezigenerační pohled na hudební dění. Členy rady pro rok 2011 jsou Pavel Klusák, Antonín Kocábek, Jiří Špičák a Karel Veselý. Rada je záměrně sestavena mezigeneračně, aby byla schopna reflektovat různé myšlenkové proudy na současné hudební scéně.

Hlasování o vítězích bude probíhat dvoukolově. V prvním kole budou moci všichni porotci nominovat své favority v jednotlivých kategoriích, ve druhém kole budou porotci o konečném vítězi rozhodovat mezi třemi nejlepšími v jednotlivých kategoriích z prvního kola.

Cena má následující tři kategorie:

Cenu deska roku může získat interpret, jenž má českou státní příslušnost nebo skupina, ve které má minimálně polovina členů českou státní příslušnost. Nahrávka musí obsahovat minimálně 75 % nové hudby, zaznamenaná může být v různých formátech a podobách (CD, LP, MC, MP3...). Nahrávkou roku se může stát také rozhlasový nebo divadelní záznam či hudba k filmu, divadelnímu představení apod. Nahrávkou roku nemusí být nosič určený k prodeji.

Objevem roku může být zvolena skupina nebo interpret, která v daném období vydala v různých formátech a podobách (CD, LP, MC, MP3 atd.) svoji debutovou nahrávku (EP, demo...) nebo se výrazněji prosadila na tuzemské hudební scéně. Cena může být udělena pouze skupině, jejíž nejméně polovina členů jsou občané České republiky nebo interpretovi, který je občanem České republiky.

Počinem roku může být oceněna nahrávka, festival, koncert či jakákoli jiná aktivita (publikace), která se úzce souvisí s tuzemským hudebním prostorem. Snahou tohoto ocenění je upozornit na výjimečnou událost daného období.

 

AddThis Social Bookmark Button

Předplatné Literárních novin můžete objednat zde.

 

banner Pidivadlo

Partneři

FOK
Logo Pismo black WEB