Hudební festival Concentus moraviae po dvacáté


Concentus-moraviae plakát„Mezinárodní hudební festival 13 měst" od svého vzniku před dvaceti roky spojuje koncerty „staré hudby" s historicky a architektonicky atraktivními místy Jihomoravského kraje a Vysočiny. U 1. ročníku (1996) stál tento počet zakládajících členů, později přibývala další města, původní, v daném případě šťastná třináctka zůstává v názvu zachována.

 

 

Concentus znamená akord, soulad, sladění. Festival byl od počátku veden ideou přivést festivalové dění, špičkové koncerty s předními evropskými umělci do různých míst Moravy, menších měst, kterým se „velké kulturní projekty" spíše vyhýbají. „Stará hudba" tak zaznívá z řady míst v krásných prostorách zámků a kostelů, umocňujících celkový umělecký zážitek. V podání předních našich i zahraničních sólistů a souborů se představuje v původní podobě na dobových nástrojích, i s vazbou na proudy moderní hudby, například s přesahem do džezu.

 

„Prvotní představy festival mnohonásobně naplnil," vyjádřil se v ohlédnutí za počátky a minulými ročníky David Dittrich, ředitel festivalu, který stál u jeho základů. Spoluorganizátory festivalu jsou od počátku zúčastněná města. Toto specifikum dalo vzniknout skutečně neformálnímu sladění, obecně sdílenému pocitu sounáležitosti k projektu. Pro jednotlivá města jsou festivalové koncerty významnou událostí, kterou přijímají, vnímají a berou za svou nejen představitelé, ale kterou žije celé místo a občané. Koncerty jsou i příspěvkem k rozvoji turismu. Přijíždějí návštěvníci z jiných míst, z Brna jsou vypravovány i speciální autobusy. Poslech hudby spojený s náhledem do nádherných sálů historických budov podněcuje k dalším návštěvám památek.

 

Zajímavá je i dramaturgie festivalu. Má od počátku jasnou jednotící linku, střídáním dramaturgů v jednotlivých ročnících, však přináší výrazné obohacení programu i pojetí. Osobnost dramaturga, jeho přístup a pohled na „starou hudbu" se promítá do specifiky festivalového ročníku a odráží se již v jeho samotném názvu.

 

„Vůdčí programovou myšlenkou festivalu je poznávání a srovnávání cest, jimiž se ten či onen interpret ubírá k cíli svého tvůrčího úsilí: tlumočit posluchači na konci 20. století poselství dávného (nebo nedávného) tvůrce tak, aby ho zaujalo, aby se mu líbilo, aby mu porozuměl a obohatil jeho smyslem svůj vlastní život." vyslovil dramaturg prvých dvou ročníků Jiří Beneš.

 

Hudební producent David Dittrich s muzikologem a skladatelem Alešem Březinou dokázali dovést k realizaci také svůj námět celoevropského projektu hudební přehlídky. Inspirací byl právě Concentus Moraviae, na který navázal projekt „České sny".

 

Myšlenka propojení partnerských měst (mimo metropole) evropských regionů konáním špičkových koncertů nalezla velký ohlas. České sny se od roku 2004 staly oblíbenou a atraktivní periodickou evropskou kulturní akcí.

 

Letošní Concentus moraviae zahájí mimořádně, vlastně „jako host" Brno (30. května) slavnostním koncertem v rámci oslav 70. výročí od konce 2. světové války – „Roku smíření" vyhlášeném Radnicí. V bazilice Nanebevzetí Panny Marie zazní Missa Omnium Sanctorum Jana Dismase Zelenky. (30. května). Páteří festivalu je celkem 35 koncertů ve dvaceti místech jižní Moravy a Vysočiny.

 

Dramaturgie se tentokrát ujal belgický muzikolog, jeden z předních evropských hudebních organizátorů Jelle Dierickx. Název pro festivalový ročník zvolil výstižný a jednoduchý: „Pojďme slavit!" Oslavu chápe jako duchovní slavnost, nebrání se však tomu, že každý festival je také "party". J. Dierickx je znám nejen ve světě hudby, ale také jako básník. Než se rozhodl přijmout dramaturgii festivalového ročníku, navštívil všechna koncertní místa a nadšeně napsal: „Po 48 hodinách Morava působí jako nádherná halucinace," a připsal báseň „Hudební banket".

 

Z bohaté hudební tabule jubilejního ročníku lze těžko vybírat to „nejlepší". Vícekrát se naopak vyskytnou situace, kdy na dvou různých místech se současně konají dva koncerty se stejnou mírou atraktivity. Nesnadné rozhodování vyřeší snad jen volba hodem mincí. Sám jsem v průběhu let nezažil nejmenší zklamání návštěvou kteréhokoliv z koncertů. Nebudu vyzdvihovat některé z umělců. Připomenu pouze, že stálou patronkou festivalu je brněnská rodačka, pěvkyně světového jména, mezzosopranistka Magdalena Kožená. V nabitém kalendáři se vždy snaží najít okénko pro svůj kraj, není to však vůbec snadné. Letos se podařilo – vystoupí na slavnostním závěrečném koncertu 25. června v nově zrestaurované jízdárně zámku Valtice.(Le Concert d´ Astrée – cembalo, umělecká vedoucí Emmanuelle Haim). Festival přivádí jak osvědčené soubory a sólisty, tak ty, kteří, kteří přicházejí „premiérově". Rezidenčními umělci jsou Marco Beasley a Accordone. Jedinečného charismatického zpěváka, který dokáže strhnout i dojmout široké publikum bez rozdílu, uvidíme letos se skvělým Accordone naposled.

 

Mimořádnými doprovodnými projekty jubilujícího festivalu jsou Festa Teatrale na slavkovském zámku, Harfové dny v zámku Žďár nad Sázavou a Hudba na kole v Lednicko-valtickém areálu. Oslavy na prvém ze jmenovaných míst se budou konat ve dnech 12.–14. června. Na návštěvníky bude čekat výstava historických květinových vazeb, tanec, který je přenese na dvůr Krále Slunce, večer s ohňovými obrazy Theatrum Pyroboli... Ve Žďáru pod vedením virtuosky Jany Bouškové překvapí návštěvníky účast harfových kouzelníků andělských i ďábelských, harfy a harfičky všech velikostí a epoch. Připraveny jsou mistrovské kurzy a workshopy, ale i dětská třída (19.–20. 6.) V Lednicko-valtickém areálu vyšlápnou cyklisté na zajímavou cestu roubenou hudebními zastávkami. Jižní Morava je ovšem známa nejen hudbou a zpěvem, ale také jako kraj vína, snad to i nějak souvisí. A tak se letos v Hustopečích otevře festivalová vinotéka, která si přeje být výkladní skříní moravských vín.

 

Concentus Moraviae byl ohodnocen mezinárodní porotou projektu „Europe for Festivals, Festivals for Europe jako jeden z nejzajímavějších evropských festivalů a získal známku EFFE pro léta 2015 a 2016. Letošní jubilejní ročník jeho kvality nepochybně opět potvrdí a podtrhne. O zájmu vypovídá, že některé z nabídky koncertů jsou již vyprodány. Vše o programu na:

www.pojdmeslavit.cz

 

AddThis Social Bookmark Button

Předplatné Literárních novin můžete objednat zde.

 

banner Pidivadlo

Partneři

FOK
Logo Pismo black WEB