6 autorů + 5 skladeb = 7. NuBergnuberg vyrez z CDOrchestr Berg pravidelně objednává nové skladby u českých skladatelů mladé generace. Živé nahrávky z premiér následně usilují o přízeň široké veřejnosti v soutěži NuBerg. Její sedmý ročník končí právě dnes o půlnoci.

Během dnešního dne si tedy ještě na internetových stránkách soutěže (www.berg.cz)můžete poslechnout pět skladeb, které měly loni u Bergu světovou premiéru – a hlasovat pak pro tu, která se vám nejvíce zalíbila. „Díky tomuto virtuálnímu koncertnímu sálu může poslouchat skutečně kdokoliv a odkudkoliv. Soutěž tak interaktivní a hravou formou představuje současnou hudbu a mladé skladatele, kteří se jinak do povědomí běžných lidí dostanou jen zřídka," říká ředitelka Orchestru Berg Eva Kesslová.

O přízeň posluchačů se v tomto ročníku soutěže NuBerg (rozumějte: new Berg, tedy novinka Orchestru Berg) uchází šest skladatelů s pěti skladbami:

Jakub Rataj (1984) – Proraketon:
Skladba zazněla poprvé 22. dubna 2013 v Centrum současného umění DOX. Byl v ní využit nový hudební nástroj, „raketon", který stvořil výtvarník a designér Michal Cimala – funguje na principu elektrické kytary, je osazen klavírními strunami a hraje se na něj nejen smyčcem, ale také za pomoci řady neobvyklých nástrojů jako je třeba ruční šlehač na mléko. Rataj o vzniku své skladby říká: „Formu skladby jsem si nejprve nakreslil na papír a zaznamenal několik základních hudebních parametrů. Dynamický průběh se zvlnil do tvaru Českého středohoří a jednotlivé pahorky jsem dále vnitřně rozvrstvil. Pro jednotlivé vrstvy jsem vybral určité skupiny nástrojů, které se v průběhu skladby objevují a opět mizí, podobně jako se drobné vlny spojují v jednu velkou."
Jan Šikl (1984) – Skrytý půvab hydrometeorologie:
Premiéru si skladba odbyla v pražské Trafačce, 17. června 2013. K tématu skladatel říká: „Počasí je fenoménem přírody, který nás nepřestane fascinovat svou krásou, sílou, vnitřní logikou. Jakkoliv se jej budeme snažit zpřehlednit, definovat a předpovídat, něco nám bude stále unikat, protože se budeme zabývat fenoménem samotným, vytrženým z kontextu vztahu, ke kterému jsme byli přizváni a který měl být naplněn především vzájemností a životem." Vizuální umělec Jakub Jahn převedl skladbu také do podoby hudebního filmu, který je k viděníviz niže.

Michal Rataj (1975) – Spatialis:
Mladý skladatel se zaměřuje na oblast elektroakustické hudby. Ve své tvorbě ctí tradici tzv. konkrétní hudby, stejně jako vstřebává podněty současných konceptů manipulace s elektronikou v reálném čase. Dosvědčuje to i skladba, která měla premiéru v loni v září v atriu Fakulty architektury ČVUT.
Tomáš Pálka (1978) a Michaela Plachká (1981) – in-den-BERG-en:
„Máme za sebou mnoho projektů, elektroakustických kompozic a mezižánrových spoluprací. Orchestrální skladbu jsme ale spolu psali poprvé. Kompozičně jsou naše světy blízké a doplňují se. Naše skladba je odrazem znovunalezené koncentrace a klidu pro práci a pro to, co nás dlouhodobě naplňuje. Hodně nám k tomu dopomohl krystalický vzduch, ticho a panenská příroda v prostředí, ve kterém v současnosti žijeme," říkají autoři. A jen na vysvětlenou: oba už druhým rokem žijí v bavorských Alpách.
Martin Klusák (1987) – In paradisum:
Skladbu, která se skládá ze dvou částí (1. Libera me - elektroakustická stopa, 2. In paradisum – pro chlapecký soprán, 6 skleniček a komorní orchestr) charakterizuje autor jako neoficiální rekviem za ty, kdo zcela ztratili veškerou naději. „Věřím, že i jim se po té nejtemnější noci zjeví světlo." Premiéra se konala 9. prosince v Anežském klášteře.

Všechny hlasy účastné v soutěži budou zařazeny do slosování o hodnotné hudební ceny. Vítězné skladby zazní na úvodním koncertu nové sezony nazvané Berg 2014_City, v úterý 18. března od 19.30 v Národním památníku na Vítkově.
Hezký poslech. A hlasujte, prosím... (a nezapomeňte přitom v hlasovacím lístku zaškrtnout políčko, že o soutěži víte díky Literárním novinám).

 

AddThis Social Bookmark Button

Předplatné Literárních novin můžete objednat zde.

 

banner Pidivadlo

Partneři

FOK
Logo Pismo black WEB