Česky mě naučil Dvořák


Beveridge DavidČlověk by si řekl, že o osobnostech, jako je Antonín Dvořák, už muselo být řečeno vše. Americký muzikolog David R. Beveridge, žijící dvacet let v Praze, však stále odhaluje nové informace především z Dvořákova života. V rámci právě probíhajícího festivalu Dvořákova Praha měl přednášku na téma Antonín Dvořák, jak ho neznáte. Co tedy zjistil nového?

 

Zabýval jste se hodně hledáním míst, kde Antonín Dvořák bydlel. Dá se podle vás popsat a definovat vliv těchto míst na jeho výslednou hudbu?
Napadá mě například doba, kdy Dvořák bydlel v Praze v ulici Na Rybníčku. Konkrétní budova již nestojí, ale ví se, kde stála. Z okna měl Dvořák výhled přímo na zvonici kostela sv. Štěpána. Není vyloučeno, že zvuk zvonů ho mohl ovlivnit. Na druhou stranu, tento byt měl na něj velký vliv i z důvodu, že mu zde zemřely první tři děti. Zkrátka – je velice pravděpodobné, že právě tyto zvony zvonily při jejich pohřbu. Dnes je tam z původních pěti zvonů již jen jeden, ten největší.

 

Nedávno jste měl přednášku v Lužanech v rámci Mezinárodního hudebního festivalu Dvořákova Praha. Tématem byl právě Antonín Dvořák. Jste Američan a přednáška probíhala v češtině. To obdivuji. Byl důvodem ke studiu češtiny právě Dvořák?
Miluji jeho hudbu, je to génius. Abych se jím mohl zabývat, musel jsem se naučit česky. Dá se tedy říct, že mě česky naučil Antonín Dvořák. Před lety jsem přijel bádat a ještě jsem netušil, že se zde usídlím natrvalo. A tak jsem se ve vašem jazyce zdokonaloval samozřejmě i z jiných důvodů. Ale skutečně vlastně za vše může Dvořák.

 

A jak to měl Dvořák se svojí angličtinou?
On uměl především velmi dobře německy. Sám to ale několikrát popřel. V té době totiž lidé tak nějak nechtěli vědět, že „jejich“ velký český skladatel mluví německy… To souvisí s dobou. Když zkoušel v Anglii s orchestrem jako dirigent, ze začátku mluvíval na hudebníky německy. On se v té době vždycky našel někdo, kdo uměl německy. Teprve následně to s velikou pravděpodobností hudebníci svým spoluhráčům v orchestru přeložili do angličtiny.

 

Jak to bylo s tím popřením němčiny?
Dvořák tehdy z Anglie napsal dopis svému známému, ve kterém ho prosí, ať nikde neříká, že mluví německy. Radši ať třeba řekne, že mluví turecky! Důvod byl právě ten, že tehdejší obyvatelstvo Čech bylo na používání němčiny velice citlivé. Co se týká jeho angličtiny – vzhledem k tomu, že později učil tři školní roky v Americe, naučil se poté i dobře anglicky, nicméně německy uměl asi lépe.

 

To je zajímavé, že ovládal dva cizí jazyky, protože s Dvořákem se pojí jistá představa o tom, že byl v určitém ohledu prostý a naivní člověk. Jak to u něj bylo se vzděláním?
Opravdu se u něj nedá říct, že by měl široké vzdělání. Všechny školy, které Dvořák navštěvoval, kromě varhanické, byly školy základní. On totiž tím, jak se stěhoval, neustále měnil školy. Je ovšem pravda, že základní škola v Praze měla úroveň vyšší než ty předešlé, které navštěvoval na venkově. V této pražské škole byl ovšem Dvořák o několik let starší než ostatní spolužáci.

 

Nezdá se vám, že i v jeho hudbě je v pozitivním smyslu zakódovaná jistá naivita?
S tím bych nesouhlasil. Myslím si, že mohl být naivním člověkem, ale rozhodně nebyl naivní v hudbě. Ostatně Leoš Janáček se vyjadřoval v tom smyslu, že Dvořák byl velice inteligentní. Dalo by se tedy říct, že spíše nebyl intelektuálem klasického střihu, jako třeba Richard Wagner. Ale inteligenci měl nepochybně obrovskou. Kdyby nebyl inteligentní, nemohl by mít v hudbě geniální úroveň.

 

Celý rozhovor si můžete přečíst v Literárních novinách č. 38, které vychází ve čtvrtek 19. září (viz prodejní místa). Rovněž je můžete zakoupit elektronické podobě a na čtečce Kindle.

 

Autor je hudební publicista.
www.remy-martin.cz
facebook.com/RémyMartinCZ

David R. Beveridge je americký muzikolog 20 let v Praze, který se zabývá životem Antonína Dvořáka. Je editorem anglické knihy esejů Rethinking Dvořák: Views from Five Countries Hardcover (Oxford University Press, 1996) i autorem řady článků i přednášek.

AddThis Social Bookmark Button

Předplatné Literárních novin můžete objednat zde.

 

Zaujalo vás

plakat

banner Pidivadlo

Partneři

FOK
Logo Pismo black WEB