Vláda schválila nový zákon o podpoře kinematografie - zákon o audiovizi. Změny ve financování


film-ilustraceJedná se o schválení návrhu, který byl předložen na základě usnesení vlády České republiky z prosince minulého roku a pojednává o „Koncepci podpory a rozvoje české kinematografie a filmového průmyslu v letech 2011 až 2016" a zahrnuje zároveň „ Plán legislativních prací vlády na rok 2011". Nový zákon nahrazuje dosavadní právní normy ze začátku 90. let (č. 273/1993 Sb).

Související: Ministryně kultury se setká se zástupci „filmařské obce"

Nový zákon upravuje zdroje, které do Fondu plynou, a způsob jejich rozdělování, jakož i možnosti zacházení s těmito prostředky. Hlavní na novém zákonu, jehož překladatelem je Ministerstvo kultury, je to, že se v něm počítá s tím, že na financování české kinematografie by se měly podílet všechny subjekty, jejichž podnikání je spojeno se zpřístupňováním kinematografických děl. Státní fond pro podporu a rozvoj české kinematografie nyní bude dostávat jednu korunu z každé prodané vstupenky do kina. Další příjmy poplynou do fondu za prodej licencí filmů vyrobených od roku 1964 až 1992 a z reklamy na komerčních televizích. Zároveň zákon obsahuje pravidlo, že subjekt přispívající do fondu bude moci být volen do orgánů této instituce a zároveň bude moci žádat o podporu pro tvorbu.

Nové je také to, že zákon definuje možnosti podílu Fondu na případných příjmech z projektu, popřípadě zisku. V odůvodnění zákona se pak píše, že existují projekty, u kterých lze předpokládat ziskovost – k tomuto se konkrétně uvádí: „Projekty tohoto charakteru lze podpořit formou návratné finanční výpomoci, neboli dotací s podílem na případných výnosech / příjmech. Je na rozhodnutí Rady Fondu, jakou formu podpory danému projektu poskytne."

O poskytování prostředků Fondu na jednotlivé projekty rozhoduje Rada Fondu, která je nezávislým kolektivním orgánem, jehož členové jsou voleni Poslaneckou sněmovnou Parlamentu České republiky.

Zároveň zákon obsahuje novelizaci sazebníku zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, a to konkrétně poplatků za žádosti o udělení a změnu licence rozhlasového a televizního vysílání.

Nový zákon nemá žádnou souvislost s tzv. pobídkami pro filmový průmysl ani se nedotýká úmluvy ACTA.

schema financovani filmu

 

 

AddThis Social Bookmark Button

Předplatné Literárních novin můžete objednat zde.

 

Zaujalo vás

banner Pidivadlo

Partneři

FOK
Logo Pismo black WEB