O uměleckou kritiku není zájem?


konference o kriticeV průběhu 5. mezinárodního divadelního a hudebního festivalu Janáček Brno 2016 se bude hovořit také o „umělecké kritice“.

 

 

Janáčkovou operou Káťa Kabanová byl 7. října slavnostně zahájen festival pořádaný jako bienále. Úvodní představení v režii světoznámého Roberta Carsena diváky nadchlo (foto z představení vpravo).  Káťa Kabanová CarsenPozoruhodná inscenace se odehrává na scéně pokryté vodní plochou evokující řeku Volhu i podtrhující emoční prožitky nešťastné hrdinky dramatu.  Toto zpracování vzniklo původně pro Vlámskou operu, našlo si však také cestu např. do madridského Teatro Real či milánské La Scaly.
Národní divadlo Brno se stává první z našich operních scén, která Carsenovu inscenaci nejen nastudovala, ale zařazuje ji také do své programové nabídky. Možnost zhlédnout Káťu Kabanovou ve zvlášť působivém pojetí budou tedy mít nejen návštěvníci festivalu. Zdařilý festivalový úvod přinesl představení, o němž, dle mého soudu, lze hovořit v superlativech. Zasvěceného, všestranného rozboru a celkového hodnocení se jistě dočká od renomovaných hudebních a divadelních kritiků a recenzentů.
Letošní Janáček Brno 2016 (7. – 18. 10.) nabízí bohatý program s atraktivní nabídkou hudebních titulů za účasti významných zahraničních a domácích umělců, sólistů, souborů a těles. Festivalové dění kromě operních představení a koncertů přináší řadu akcí doprovodného charakteru.  Za jednu z nich možno považovat i konferenci s názvem „Umělecká kritika versus reklama v současných médiích“, která se bude konat v Mozartově sále divadla Reduta v Brně 12. října od 9. 00
do 18. 00 hod.

Organizátoři konference mají za to, že kulturní a umělecké dění je málo a nedostatečně reflektováno odbornou kritikou. Recenzím se nedostává potřebného prostoru a publicity, v tisku je o ně malý či žádný zájem. V denících i v řadě časopisů se čtenářům nabízejí texty pouze informující o připravovaných představeních a koncertech, nebo placené inzertní články. Zasvěcených kritických hodnocení a recenzí k různým oblastem kulturního dění se objevuje málo. Projekt, jak píší jeho organizátoři, vznikl jako „reakce na upozaďování umělecké kritiky v médiích. Dává si za cíl na tento negativní fenomén reagovat a vyvolat diskusi, která pomůže lépe pojmenovat důvody a dopady těchto faktů“. Konference má být pilotním projektem s cílem vyvolat zájem o problém, navodit diskusi a hledat cesty k řešení.
Festival je spolupořadatelem, konference proběhne ve čtyřech blocích s tématy: Umělecká kritika v médiích, Kritika versus reklama, Marketingové a ekonomické dopady umělecké kritiky a Odpovědnost kritiky vůči umělcům a návštěvníkům kulturních akcí. Mezi autory hlavních příspěvků v jednotlivých blocích převažují hudební a divadelní kritici, problémy, které se konference chystá otevřít, se však vztahují prakticky ke všem okruhům umění a kultury.
Akce se koná pod záštitou primátora statutárního města Brna Ing. Petra Vokřála, rektora JAMU v Brně prof. Ing. MgA. Ivo Medka, Ph.D. a rektora Masarykovy univerzity doc. PhDr. Mikuláše Beka, Ph.D. Konferenci finančně podpořil Syndikát novinářů ČR a jižní Moravy a Statutární město Brno.

 

Témata konference:
Umělecká kritika v médiích
Kolik prostoru je věnováno umělecké kritice?
Je vnímána jako prospěšná či zbytečná?
Proč mít názor na umělecké dílo?

Kritika versus reklama
Pojmenujme rozdíly mezi kritikou a reklamou.
Jaké dopady má častá záměna těchto dvou pojmů?

Marketingové a ekonomické dopady umělecké kritiky
Jak vstupuje kritika na trh?
Jaký má vliv na ekonomické fungování institucí?

Odpovědnost kritiky vůči umělcům a návštěvníkům kulturních akcí
Má kritika kritizovat či propagovat?
Jak je přijímána negativní zpětná vazba umělci?
Jakou moc může mít negativní recenze a jakou lživá recenze?

 

Více informací na http://www.konferenceokritice.cz/. Zde se také zájemci o účast mohou zaregistrovat.
Podrobné informace o 5. mezinárodním divadelním a hudebním festivalu Janáček Brno 2016 na: http://www.janacek-brno.cz/ 

AddThis Social Bookmark Button

Předplatné Literárních novin můžete objednat zde.

 

Zaujalo vás

banner Pidivadlo

Partneři

FOK
Logo Pismo black WEB