Výstava o Bauhausu nabízí nejen fotografie, ale i filmy a přednášky


Stoleté výročí založení Bauhausu ve Výmaru připomíná výstava snímků kultovních staveb renomovaného fotografa architektury Filipa Šlapala. Výstavu v pražské Galerii Jaroslava Fragnera doprovází rovněž unikátní dobové filmy a dokumenty, připraven je také cyklus přednášek českých i slovenských historiků architektury a designu.

Výstava Bauhaus v Galerii Jaroslava Fragnera Bauhaus, uměleckou a řemeslnou školu založenou v roce 1919 ve Výmaru, provázelo v průběhu její nepříliš dlouhé existence mnoho překážek (daných politicko-společenskou situací), nucené stěhování do Desavy a posléze do Berlína, a nakonec uzavření v roce 1933. V jejím vedení se vystřídali významní architekti Walter Gropius, Hannes Meyer a Ludwig Mies van der Rohe (autor Tugendhatovy vily v Brně) a působila zde řada silných osobností.

Tuto školu charakterizuj avantgardní umění, individualistické přístupy v soudobých pedagogických reformách, snaha o opětovné přiblížení a propojení umělecké tvorby s řemeslnou výrobou (název Bauhaus odkazoval na esteticky dokonalou středověkou katedrálu vnímanou jako celek propojující díla architektů, kameníků a sochařů v jedné huti – Bauhütte), později zdůrazňovaný zejména průmyslový design a standardizace v architektuře, novátorské rozšíření výuky o vědecké přístupy a výzkumy (optimalizace stavění a bydlení) a výrazné osobnosti (Johannes Itten, Paul Klee, Theo van Doesburg, Wassily Kandinsky, Marcel Breuer, László Moholy-Nagy a další).

Po patnáct let znamenal Bauhaus inspirativní prostředí, v němž se potkaly zajímavé postavy evropského umění, které v následujících letech rozvíjely různé minimalizující přístupy ve všech odvětvích umění a designu – architektuře, nábytku, návrzích textilií, fotografii, grafickém designu, scénografii atd.

V Bauhausu vznikl trubkový nábytek, který dosud používáme, grafický styl, k němuž se vracíme. Je spojen s funkcionalistickou architekturou, „chytrým“ navrhováním dispozice bytu a vybavení místností, praktickým a lapidárním designem, avantgardní fotografií… Bauhaus ovlivnil nejen tzv. vysoké umění, ale především každodenní život a předměty denní potřeby. Krédem Bauhausu bylo navrhnout design dostupný a soudobý.

Fotografie Filipa Šlapala zachycují stavby spjaté s Bauhasem ve třech městech – Desavě, která bývá označována jako místo nejvýznamnější etapy školy, a v Praze a Brně, jež jsou nejznámějšími spojnicemi Bauhausu s naším prostředím na poli architektury, zdaleka však ne jedinými.

Desavský komplex školních budov a domy pro učitele navrhl Walter Gropius, první ředitel školy (1919–1928). Zachyceny jsou i další desavské experimentální realizace – ocelový dům architektů Georga Mucheho a Richarda Paulicka, sídliště Törten navržené Walterem Gropiem a Hannesem Meyerem (v letech 1928–1930 se stal druhým ředitelem Bauhausu) nebo Kornhaus Carla Fiegera s tanečním sálem a prosklenou restaurací s výhledem na Labe.

Pražskou vilu Marta Stama známe jako jedinou realizaci zahraničního architekta ve funkcionalistické kolonii Baba, brněnská vila Tugendhat patří mezi nejzásadnější architektonické památky ČR.

Výstava je doplněna několika dokumenty – záznamem z 20. let (nová výstavba ve Frakfurtu nad Mohanem), rekonstrukcemi tanečních představení Bauhausu (Kurt Schmidt, Wassily Kandinsky, Oskar Schlemmer), filmem o Bauhausu obsahující rozhovory s devíti absolventy školy a dokument o historii domu Tugendhat vznikající v průběhu rekonstrukce v letech 2010–2012.

Součástí výstavy je i cyklus přednášek českých a slovenských historiků architektury a designu, ale rovněž estetiků a politologů. Přednášky se konají přímo v galerii a jsou zdarma. Výstava potrvá do 14. dubna. Více ZDE.

AddThis Social Bookmark Button

Předplatné Literárních novin můžete objednat zde.

 

banner Pidivadlo

Partneři

FOK
Logo Pismo black WEB