Výtvarná skupina Stir up pokračuje v surrealistické tradici


Pohled do třetího podlaží Galerie Čertův ocas. Foto: archiv skupiny Stir upMezi české a moravské výtvarné skupiny vzniklé po roce 1989 patří surrealistická skupina Stir up. Počíná se rokem 1995, ale programově se bezprostředně ztotožnila s tradicí surrealistické skupiny Lacoste, činné v 60. letech v Brně, a zaniklé pražské a ostravské Společnosti Karla Teiga.

V přítomné době jsou členy Stir up: duchovní vůdce Václav Pajurek, historik umění a výtvarník, Pavel Bezděčka, Josef Bubeník, Arnošt Budík (brněnský rodák, žije v Bruselu), Jan Dočekal, Linda Filipová, Martin Hronza, Lubomír Kerndl, Gabriela Kopcová, Vladimír Kubíček, Zdeněk Píža, Josef Quis a Ondřej Vorel. V posledních letech se uzavřela tvorba tří členů skupiny: Zdeňka Cibulky (1960–2013), Josefa Kremláčka (1937–2015, byl spoluzakladatelem skupiny Lacoste) a Jana Wolfa (1941–2016).

Václav Pajurek: Sen o tropech, polychromované dřevo, výška 42,5 cm, nedatováno. Foto: Jan DočekalJak plyne z loni nově formulovaných stanov skupiny, je stále prioritou jejích členů vyznávání surrealistického postoje k realitě. Jde o nesmlouvavé zásady – antiklerikalismus, antikomunismus, odmítání komerce a vyznamenání a cen všeho druhu. Pro vlastní tvorbu je charakteristický psychický automatismus a rovněž vnitřní model, s nezbytností hojné fantazie. „Značně důležitou složkou tvorby je i princip náhody, z něhož se rozkrývají nepředvídané obrazy“ (Václav Pajurek). Skupina vydává neperiodický bulletin Styxus. V něm mají členové prostor prezentovat reprodukce svých děl i myšlenky související s tvorbou.

Anglický název skupiny Stir up má významy: vzbudit, roznítit, zamíchat, pobouřit. Ano. Vzbuzení, roznícení, zamíchání i pobouření. Toho všeho by surrealisté ze skupiny Stir up chtěli svými díly dosáhnout. V přítomnosti je to však v České republice obtížný úkol. Ve společnosti převládá vášnivé stranění konzumu. Zájem o umění ve všech rozličných podobách je nevelký. Sociologické statistiky říkají, že průběžný kontakt s tvůrčí kulturou vyhledává jen jedno promile obyvatel. A stejně malá část veřejnosti souvisle vykazuje poučení a rozlišovací schopnosti pro vnitřní recepci uměleckých forem a jejich směřování.

V současných poměrech je proto u nás namístě pochybnost o možnostech vlivného působení surrealismu. Surrealistická tendence potřeby nepřetržité revoluce ducha člověka není tedy dosahovanou skutečností, ale především ideovým záměrem. Jsou však nezměněně platná slova Sigmunda Freuda o kultuře: „Není tady proto, aby nám dovolila zapomenout na realitu, ale proto, aby pro nás dosáhla reality větší.“ Větší reality, tedy oné surrealistické.

Lubomír Kerndl: Božská tanečnice, artlep, 2012. Foto: Jan DočekalSkupina Stir up má svou stálou galerii nazvanou Čertův ocas (dle blízkého meandru řeky Jihlavy pod rezervací Hadcová step). Zabírá tři podlaží bývalého vodního mlýna v krásném přírodním prostředí na dolním říčním toku. Správcem galerie je člen Stir up Lubomír Kerndl, malíř, sochař, básník, polygraf.

Josef Quis: Sen o Chopinovi, olej na sololitu, 55,5 x 48,5 cm, 2004.Foto: Jan DočekalV galerii Čertův ocas i na výstavách skupiny na jiných místech České republiky vystavovali dosud jako hosté četní surrealisté ze zahraničí: Eva Garcia (Argentina), Miguel Lohlé (Argentina), Walter De Rycke (Belgie), Henri Lejeune (Belgie), Thomas Rayner (Belgie), Heloisa Pessoa (Brazilie), Aube Elléouët Breton (dcera Bretonova, Francie), Noël Arnaud (Francie), Jean-Martin Bonteux (Francie), Aurélien Dauguet (Francie), Adrien Dax (Francie), Jorge Herrera Fuentealba (Chile),Fredy Flores Knistoff (Chile), Leal Labrin (Chile), Kathleen Fox (Jihoafrická republika), Amirah Gazel (Kostarika), Rik Lina (Nizozemsko), Miguel de Carvalho (Portugalsko), Artur do Cruzeiro Seixas (Portugalsko), Fernando H. Garcia Diaz (Uruguay), Tony Pusey (Velká Británie), John W. Welson (Velká Británie).

Vladimír Kubíček: Poutnické znamení, koláž, nevročeno. Foto: Jan Dočekal Český beletrista Ladislav Fuks před třemi desítkami let napsal: „Jsme bohatí svými sny.“ Vyznání příznačné rovněž pro současné surrealisty ze skupiny Stir up. Jejich svobodná tvorba na vlně snu je jistě jejich nejširší platforma tvořivé práce. Skupina Stir up dosud uskutečnila řadu tematických výstav, většinu z nich reprízovala na více místech České republiky, v zahraničí vystavovala nejčastěji v belgickém Bruselu. Pro informaci uvádím tituly některých vystavených kolekcí: Hommage á Cassanova, Subversion de l´Imposible, Část ohně, Příbuznost není dědičná, Zamlžené zrcadlo, Na sítnici bouře, Hvězda se třemi krystaly, Evokace, Hommage á Miguel de Carvalho, Mystérium zasvěcených, Memento mori, Černý humor, Stíny těch zapomenutých bdí, Všichni jsme stvořeni z lásky, Neklidné sny, Chaos sedmé dimenze.

Ondřej Vorel: Letokruhy, serigrafie, nevročeno. Foto: Jan Dočekal K nejvýznamnějším osobnostem skupiny Stir up, respektive současného surrealismu vůbec, patří Arnošt Budík. Od roku 1969 žije v Bruselu. Stál u vzniku skupin Lacoste i Stir up, je aktivním teoretikem a tvůrcem již přes padesát let. Budíkovy myšlenky a soudy jsou svojí pregnantností blízké i surrealistům o mnoho let mladším. Budík je mimo jiných textů rovněž autorem eseje Hvězda o třech krystalech. Říká v ní, že ony krystaly – poezie, láska a svoboda – jsou základem surrealistického umění:  

 „Poezie: Novalis řekl už na konci 18. století, že poezie je absolutní zkušenost. V surrealismu se poezie dostala do středu života tak, že přestala být pouhým uměním a stala se metodou vedoucí k nejširšímu vědomí. Láska: Pro surrealisty je láska spojena s nejvyššími sférami ducha. Stále platný zůstává Bretonův postulát, že zredukujeme umění na jeho nejjednodušší výraz, kterým je láska. Svoboda: Je pro surrealisty základním předpokladem k rozvinutí lidského ducha. V této oblasti surrealismus odmítá všechny kompromisy. Touha po osvobození je vyjádřena v surrealistické tvorbě tím, že se vyhýbá tradičním vzorům, pravidlům a postupům.“
AddThis Social Bookmark Button

Předplatné Literárních novin můžete objednat zde.

 

Zaujalo vás

plakat

banner Pidivadlo

Partneři

FOK
Logo Pismo black WEB