Umělecké sdružení Q slaví 50 let od svého vzniku. Výstava, kterou se jubileum připomíná, stojí rozhodně za viděníQ Brno výstavaDo roku „českých osmiček“ možno přičíst i další, ne tak obecně známá. Připomenutí náleží i padesátému výročí vzniku Sdružení Q v Brně. Zformovalo se jako otevřené, s ideou být sdružením multioborovým, spojovat tvůrčí osobnosti z různých oblastí umění. Zápis z ustavující schůze 5. listopadu 1968 hovoří o založení „široké a neuzavřené skupiny výtvarných umělců, spisovatelů a hudebníků.“ Oslava kulatého výročí v roce 1968 je zdůvodněnou korekturou předchozí chyby.

 

 


Původně byl vznik spojován s květnem 1969, kdy Václav Zykmund, grafik, fotograf, teoretik a kritik napsal provolání „Proč Q?“ Autorem označení sdružení tímto písmenem byl Ludvík Kundera. Inspiroval se úvodní literkou více latinských tázacích částic. U základů sdružení, vedle již jmenovaných, stála nevelká skupina dalších výtvarných umělců (Z. Dvořáček, M. Filippovová, B. Lacina, J. Marek, B. Matal, J. Rajlich, st., V. Reichmann, M. Šimorda, J. Škarohlíd.) Následovaly výstavy a Sdružení Q začalo naplňovat také svou ideu multioborového uměleckého propojení. Novými členy se stali např. básníci O. Mikulášek a Jan Skácel, hudební skladatelé J. Berg, M. Ištvan, A. Piňos, spisovatelé J. Trefulka či M. Uhde, architekti B. Fuchs a B. Rozehnal a mnozí další, kolektivním členem Divadlo Husa na provázku.


Zformování Sdružení Q, s rychlým, úspěšným startem, souvisí jistě s celkovým uvolněním a atmosférou šedesátých let kulminující, pak fatálně přetrženou v roce 1968. Že se takto koncipované sdružení formovalo právě v Brně, vyplývá myslím ze zdejšího kulturního a uměleckého vzepětí za silné generace výrazných tvůrčích osobností snad ve všech okruzích umělecké tvorby. Značný význam sehrála jistě velikost a charakter města se silnými bezprostředními kontakty a vazbami představitelů různých, přitom vzájemně blízkých oborů s obdobným uměleckým úsilím a směřováním.


„Normalizace“ nutně znamenala oficiální zánik Sdružení (1970), nepřivodila však konec aktivit neformálních. Šlo nejen o setkávání (většinou v ateliérech), které byly v těch letech malými ostrůvky svobodných diskusí. Sdružení vydávalo,samozřejmě formou „samizdatu“ a ve velmi malém počtu krásné knížky, které L. Kundera označoval jako „hyperbibliofilie“. Každý ze svazečků byl dílem patnácti výtvarníků a téhož počtu výtvarníků. Ještě před společenskou změnou v listopadu 1989 bylo Sdružení Q obnoveno neoficiálně, v následujícím roce již i oficiálně.
Za období obnovené činnosti se počet členů brněnského Sdružení Q výrazně rozšířil, řada z nich je z jiných míst republiky i ze zahraničí, existuje i několik kolektivních členství. Po obnovení činnost stanuli v čele tři konzulové: L. Kundera, J. Rajlich, st. a Bořivoj Srba, teatrolog a dramaturg. Myšlenka takového vedení vzešla z podnětu novináře a fotografa B. Marčáka, který se inspiroval starověkým Římem. Stěžejní činností jsou výstavy, kterých bylo uskutečněno několik desítek, jak domácích, tak zahraničních. Sdružení v redakci grafika J. Rajlicha mladšího za spolupráce jeho ženy vydává čtvrtletník Kvé-buletýn, cenný zdroj informací nejen pro členskou základnu, vydává se také almanach, jehož 12. číslo bylo představeno právě na výstavě k padesátinám „Kvéčka“.


Vernisáž výstavy „Quinquaginta – Půl století s Q 1968–2018“, dne 6. září 2018 uvedli slovem současní konzulové Ivo Medek, Zdena Höhmová a Miroslav Plešák. První jmenovaný s hudební skupinou dodal úvodu slavnostní punc velmi působivým hudebním doprovodem. Úvodní den výstavy naplnil výstavní prostory mimořádným množstvím návštěvníků. Myslím, že nejeden z nich se sem vypraví ještě jednou, kdy tu k prohlídce bude přece jen volněji. Výstava, která přibližuje historii a současnost Sdružení Q a prezentuje výtvarná díla současných tvůrců i osobností zakladatelské generace, se koná v Křížové chodbě a Rajské zahradě Nové radnice v Brně do 25.  září. Zaujme jistě nejen brněnské příznivce výtvarného umění, zajímavá může být i pro návštěvníky města. V jejím průběhu proběhnou i pořady s ukázkami z děl členů dalších sekcí Sdružení Q (hudba, literatura, divadlo). V říjnu bude do Moravské zemské knihovny přesunuta menší část výstavy dokumentující historii a současnost.

 

 

AddThis Social Bookmark Button

Předplatné Literárních novin můžete objednat zde.

 

banner Pidivadlo

Partneři

FOK
Logo Pismo black WEB