Památník plodných let a letního mládí


 

Pokorný Karel socha 1Malíř Karel Pokorný vytvořil pro Vranovskou pláž průhlednou sochu.

 

 

 

 

Mezi stovkami odhalených těl na vyhlášené pláži Vranovské přehrady se v sobotu 18. srpna odpoledne uskutečnilo slavnostní odhalení plastiky Zlatá šedesátá, kterou akademický malíř Karel Pokorný, rodák z nedalekého Znojma, vytvořil jako připomínku myšlenkově a tvořivě nejplodnější dekády minulého století a také jako vzpomínku na své, v mnoha případech pozoruhodné kamarády z bujarých a kvasných vranovských lét (namátkou: ortopéd Pavel Dungl, doktor Ivo Mareš, syn prvního českého starosty Znojma, novinář Libor Ševčík, jeho bratr Jindřich, šlechtitel vín, či hudebník Roman Venclovský z brněnského Folk Teamu).

 

Čtyřtunový monument, o jehož vznik a instalaci na louce nedaleko lávky přes Švýcarskou zátoku, se vedle autora významně přičinili Jihomoravský kraj, město Znojmo, městys Vranov nad Dyjí, Povodí Moravy, Camping Vranovská pláž a řádka jednotlivých příznivců a dárců, je vlastně negativem jedné z Pokorného soch z jeho nejnovějšího tvůrčího období, jež lze charakterizovat souslovím chodidlaně.

 

Malíř, který se kromě krajiny zaměřuje zejména na ztvárňování lidského – a především ženského – těla (jako vysokoškolský pedagog se před lety zasloužil o vznik jedinečného mezinárodního výstavního projektu Figurama, kde se prezentují studenti řady středoevropských škol), vytváří v poslední době originální díla z lepených dřevěných vrstev, kterým dominují tvary chodidel a dlaní. Pro rozměrnou venkovní instalaci na Vranovské pláži zvolil ovšem jako materiál beton – a z důvodu větší odolnosti vůči zubům času, povětří a vandalů převedl motiv ležící, končetinami propletené dvojice do negativu, takže dílo samo je tvořeno prázdným prostorem – je to vlastně nápaditá, promyšlená a ladně tvarovaná díra! (Jára Cimrman by to nevymyslel lépe.)

 

„Patřím ke generaci, která prožívala mládí v době neuvěřitelného rozletu kultury nové vlny prosakující ze všech světových stran a formující nové osobnosti. My jsme to vnímali a brali s mladickou samozřejmostí a neuvědomili si výjimečnost doby, na kterou jsme následně, už v jiném klimatu, mohli jen vzpomínat,“ přibližuje autor pohnutky svého počinu. „Vzpomínat můžeme i nyní a máme se za čím ohlédnout. Každý na sobě pracoval, aby dostál výzvě Zlatých šedesátých. Dobu tvoří lidé – lidé, kteří se někde scházejí. Podstatná jsou tudíž i místa jejich scházení. Pro nás byla takovým kultovním místem Vranovská pláž – s celou škálou osob, osůbek a osobností. Tady jsme navazovali známosti a vztahy, chvilkové i celoživotní, ale v obou případech důležité pro naše další žití…“

 

Na oslavu života a mládí a s přesvědčením, že jako výtvarný umělec může – a musí! – takové kultovní místo symbolicky oslavit a uchovat na očích i následujícím generacím, vytvořil Karel Pokorný svůj hravý památník. Ten má šanci stát se nejen záchytným (a možná i schůzkovým) bodem rozlehlé pláže, ale vzhledem k pojetí a tvaru možná i vyhledávaným místem fotoportrétování – a v neposlední řadě bude na nepříliš porostlé louce vítaným vrhačem stínu…

 

Tomu, aby se plastika tím vším mohla stát, předcházely ovšem dlouhé měsíce tvůrčího, organizačního a administrativního úsilí (nešlo jen o získání peněz potřebných ke zhmotnění uměleckého záměru, ale též rozličných povolení). Vposledku, v pátek 17. srpna pak šlo o transport více než dva metry vysoké (a ještě širší) sochy z odlévací firmy NOY v Praze-Radotíně do 200 kilometrů vzdáleného místa vztyčení. Po šestihodinové cestě se plastika, slepená ze dvou identických odlitků (mající tedy dva líce a žádný rub)) ocitla na místě určení, kde už čekal Zbyněk Daňhel z brněnské firmy Ráb (s vozidlem vybaveným hydraulickým ramenem), aby přemístil Pokorného artefakt na piedestal…

 

Nyní je namístě představit onen sokl: je rovněž betonový, ovšem vznikl před více než třičtvrtěstoletím, za německé okupace, kdy sloužil jako jedna z kotev pro upevnění protiletecké zábrany k ochraně vranovské přehradní zdi. Zábrana byla po válce pochopitelně odstraněna, ale masivní blok v zemi zůstal – a vedle nedaleké hospůdky řečené Sing Sing patřil v 60. letech k vyhlášeným shromaždištím. Než v pátek přijel náklaďák s plastikou, bylo třeba do zamýšleného podstavce navrtat pět půlmetrových, asi šest centimetrů širokých otvorů pro armaturové trny zajišťující stabilitu památníku. O to se postarali dělníci, kteří nedaleko opravují pro Povodí Moravy přehradní hráz. A tvůrce sochy pak spolu se svým dávným kamarádem Petrem Pospíškem ještě čtyři hodiny obrušoval zbytky německé oceli vyčnívající z plochy podstavce…

 

V pátek kolem druhé hodiny odpolední začal přesun plastiky z korby transportního vozu vedle připraveného soklu – zavěšena naplocho na dvou kurtech byla složena na dřevěné hranoly a tři staré pneumatiky vyskládané na trávě; otvory v základně směrem vzhůru po svahu tak, aby do nich posléze samospádem zatekla „tekutá chemická kotva“ upevňující pět železných trnů. Ty vzápětí do plastiky natloukli a pak na stejnou délku seřízli Kamil Vondráček a Michal Brach z již zmíněné radotínské společnosti NOY. Oni také ve spolupráci s uvedeným „jeřábníkem“ usadili po dvouhodinovém „stlaní“ spojovacího sika-lože monument na piedestal a následně se postarali o jeho kosmetickou úpravu, včetně odřezání ocelových ok navrchu, jež sloužily k vertikálnímu stěhování. (Jmenovitě uvádím ty čtyři šikovné – a ve třech případech velmi mladé – muže proto, že se podstatně zasloužili o instalaci, a tedy i o uskutečnění celého záměru; bez jejich fortelu by byl umělec na holičkách.)

 

Vranovská pláž má tedy od minulé soboty, kdy byl Pokorného památník Z 60 slavnostně pokřtěn znovínským vínem za účasti hlavních podporovatelů, za konferenciérského přispění Jana Valy, za hudebního doprovodu skupiny Paroháči, novou atrakci. Atrakci sice šedě zbarvenou, ale formálně i obsahově barvitou a oku i mysli lahodící.

 

Instalace průhledné sochy:

Pokorný Karel socha 2Pokorný Karel socha 3Pokorný Karel socha 4Pokorný Karel socha 5

 

 

 

 

 

 

Pokorný Karel socha 6Pokorný Karel socha 7Pokorný Karel socha 8Pokorný Karel socha 9

 

 

 

 

 

 

Pokorný Karel socha 10Pokorný Karel socha 11Pokorný Karel socha 12

 

 

 

 

 

 

 

 

Text a foto Jan Plachetka

 

 

AddThis Social Bookmark Button

Předplatné Literárních novin můžete objednat zde.

 

Zaujalo vás

banner Pidivadlo

Partneři

FOK
Logo Pismo black WEB
MKP