Ahoj Pavle…


 

Pavel Kantorek v roce 2015Vzal jsem blbě do ruky talířek, spadl na stůl a oštípl se kus porcelánu. Pustil jsem rádio a hlásili smutnou zprávu -o tobě. Šel jsem k počítači napsat ti hned „ahoj“ a do toho se spustila aktualizace windows. Nezbylo než dělat něco jiného. Vzal jsem ten střep a hodil do odpadu. Safra, to bylo znamení… Blbovina, řekl bys a dodal s úsměvem: Seš jak stará kořenářka.

 

 

Vařil jsem knedlíky a myslel, co jsme prožili, jak jsme se seznámili. Byla to doba dřevního internetu a mohl ses tehdy s málokým o tom „kouzlu“ bavit, ještě s Ivanem Havlem a to bylo asi všechno. Učil jsem tehdy internet novináře a říkal jsem ti, jak jsou nad tím, jak je to nezajímá. Jsou to blbci, odtušil jsi a udělali jsme spolu první rozhovor na internetu, ještě ani neexistoval Neffův pes a měli jsme radost, že vznikl chvilkový web, tvářící se jako ty dnešní. Bavili jsme se o tvých myších a kočkách, prohlížel jsem si tě, jestli jsi myš nebo kočka a dali jsme na web tvé vtipy. Dlouhý čas jsme jimi zásobovali internet, než vznikl facebook „Příznivci humoru Pavla Kantorka“. Nejlíp nám bylo v hospodě, když jsi přiletěl z Toronta do Prahy. Bylo to od restaurace Pod Smetankou, přes Koníčka až poslední dobou u Brejšků. Do hospod chodilo hojně další tvých kamarádů, také dřívějších kolegů z Dikobrazu … a pak už jsme se rok a půl neviděli, ani nevím proč. Koukám na počítač a aktualizace běží již tři čtvrtě hodiny. Vím, co bys řekl: jsou to blbci. Pak bychom trochu zabrousili do fyziky a propustnosti sítí, od toho k ženským, že jsou to potvory. Uměl jsi dobře chlácholit a nejlépe ti to šlo o pomíjivosti a pojetí světa jako filmové smyčky. Dal jsi do toho fyziku a pojem nekonečna, že ti vlastně ani nebylo rozumět, jak to vlastně je nebo má být s tím naším životem. Jen jsem pochopil, že se zase jednou objevíš.

Ještě něco. Náš poslední rozhovor v roce 2011 na redakční poradě Literárek zkritizoval kolega Mrázek, že je tam málo humoru. Je mladý a nechápe, že nám ho jaksi k stáru ubývá. Teď mi došel zcela. Pavle, jestli jsem to blbě napsal, tak mi pak dej facku… Ahoj!

 

Rozhovor: Čemu se Češi smějí

Český humor, i ten kreslený, je typický, na hony daleko rozpoznatelný. Jeho významným rysem, často uváděným, je posměváčkovství a znak naší povahy - výdrž posměch ustát.

 

Co je humor jako takový? Existuje řada moudrých vět o humoru: „Bez filozofie se lze obejít, bez humoru se obejde jen hlupák". Nebo machovská větička: „Muž uzná, že žena je v ledačems lepší, nikoliv, že je vtipnější".
V citacích by se dalo pokračovat, promluvme si raději s člověkem, který se humorem dobrých padesát let přiživuje. Humor je jeho „vedlejšák", neboť jej živí fyzika. Byla však léta, kdy si musel jako emigrant v Kanadě vydělávat i hrou na pianino v baru. Jde o Pavla Kantorka, dnešní generaci již není tolik známý. Staršípavel kantorek make up generace si jistě ráda vzpomene na jeho kocoury, myši či postavičky.

 

K vaší profesi kresleného humoru a karikatury. Laik v tom rozdíl zřejmě nevidí, ale rozdíl v tom je. Kam se řadíte?
Kreslený humor a karikatura jsou dva trochu rozdílné pojmy. Řekněme, že zatímco kreslený humor neútočí na nikoho konkrétně, karikatura ano. Karikatura se zabývá spíše kreslenou (nebo zkreslenou) dokumentací aktuálních politických situací, které nebývají příliš veselé. Karikatura je tedy spíše sarkastická a posměšná, a i když je v ní prostor pro humor, nebývá to humor laskavý. Karikaturou lze velmi stručně vyjádřit určitý nešvar, nebo zesměšnit konkrétní osobu. Nevýhodou karikatury je její dočasnost a krátkodobost. Za několik let, po politických změnách, málokdo pochopí její skutečný záměr.
Na rozdíl od karikatury je kreslený humor jen veselá dokumentace, stručný pohled do různých životních situací a životní filozofie. Ten pohled bývá většinou nadčasový, a tak se kreslenému vtipu mohou lidé zasmát i po mnoha letech. Tomu dávám osobně přednost.


Jako fyzik máte blízko k definicím. Jak definovat humor obecně - lze to? Někteří filozofové za základ humoru považují vnímání určitého nesouladu (Schopenhauer - inkogruence), odchylku od normy nebo protiklady - třeba Lauer a Hardy. Psychologicky lze v humoru vidět obranu duše - únik z deprese?
Humor existuje v mnoha formách - kreslený, psaný, řečnický, pantomimický atd. Pokud bychom hledali obecnou definici, dospějeme k názoru, že zde jde o jakousi mentální zkratku, která uvede mozek do rezignovaného stavu provázeného smíchem. To může být v důsledku nečekané situace či absurdity, stejně jako vtipného spojení slov a vizuálních vjemů. V každém případě se jedná o zkratkový přenos informace, protože pokaždé, když se člověk něčemu zasměje, tak si také něco uvědomí. Nemusí to však být obrana nebo únik z deprese, ale jen prostá zábava.


Pak máme také krutou zábavu, někomu se posmívat, vysmívat. Henri Bergson tvrdil, že podstatou komického je pocit převahy a nadřazenosti nad tím, komu se směji...
Ano, to je určitě pravda, zejména pokud jde o politiky a jiné neoblíbené osoby. Obecně je to pravda v trochu přeneseném smyslu. Například u vtipů na osoby tělesně nebo mentálně postižené to není ani tak smích z nadřazenosti, ale spíše úlevný pocit, že jsme na tom lépe. Ovšem v mnoha případech je to také humor sebekritický, kdy se smějeme sami sobě.


Jako posměváčci jsou Češi mistři. Odborná literatura o humoru upozorňuje v tomto bodě na naši povahu. Jsme v tom trénovaní až natolik, že oproti jiným národům vydržíme daleko více posměchu?
Ale mně to tak nepřipadá. Žiji dlouho v cizině a neřekl bych, že ostatní nejsou posměváčkové. To byste se divili, jak to umějí Švýcaři i Američané. Nebo u nás v Kanadě si v ostatních provinciích rádi dělají šprťouchlata z Newfoundlanďanů, že jsou hloupí. Ostatně i co se týče výdrže, nemyslím si, že jsme výjimeční. Zmiňovaní Newfoundlanďané se mezi sebou častují oslovením „newfi", to je již vžité synonymum pro hlupáka, a ani jim nevadí, když jim to někdo v legraci řekne a není z Newfoundlandu.


V čem je česká specifika?
Češi jsou známí svým švejkovským humorem, ale mají velice vyvinutý i smysl pro humor absurdní a černý. V mnohém je náš humor také podobný britskému humoru, kde dominuje úmyslná zdrženlivost vyjádření. Jako příklad mohu uvést situaci, kdy jsem jel v autě, které řídil starší anglický gentleman. Auto se řítilo ohromnou rychlostí po velmi úzké klikaté cestě mezi hustými keři. Měl jsem z toho docela strach, a tak jsem se zeptal: „Nebojíte se, že by proti vám mohlo vyjet ze zatáčky auto stejnou rychlostí?" „No," odvětil klidně Angličan, „to by bylo trochu nemotorné." V každém případě, pokud jde o smysl pro humor, my Češi patříme ke světové špičce. 


Co Slováci?
Myslím, že Češi a Slováci jsou na tom stejně. I když si o sobě navzájem vyprávíme různé vtipy, smějeme se jim společně, dohromady a nikdo se neurazí.


Kdy se vlastně mění tragédie v komedii, za jakých podmínek? Když jsme dotlačeni ke zdi nebo ještě dříve?
To záleží na okolnostech. Když se může člověk něčemu upřímně zasmát, tak je nad věcí a i tragická situace získá nový rozměr. Je známo, že vládnoucí kruhy na celém světě nemají rády humor, protože lidový humor snižuje jejich autoritu. Totéž platí o různých náboženských skupinách a všelijakých hromadných nešvarech naší civilizace.


Má humor vůbec nějaké tabu? Existuje něco, co byste nikdy nekarikoval? Vždyť třeba postava Mohameda byla tabu. A hle... kam až zašel dánský karikaturista a jaké to mělo důsledky.
V anglosaských zemích jsou tři základní témata, o kterých se v běžném společenském styku ze zdvořilosti nemluví. Jsou to: náboženství, politika a sex. Je to společenské pravidlo, kterým se lidé vyhýbají možným konfliktním situacím a hádkám. V běžné konverzaci málokdy někoho přesvědčíte o opaku jeho názorů, a je tedy lépe ponechat případné oponenty v jejich omylech. Já se tohoto pravidla držím, a pokud se ve svých kresbách podobných témat dotýkám, je to vždy skryto v utajeném smyslu, nebo v dialozích mezi nevinnými zvířátky. To většinu lidí nepohoršuje a mnozí z nich ty myšlenky pochopí. 


Znovu k českému humoru - k jeho klasice. Jaký je vlastně Haškův humor, byl odlišný od jeho vrstevníků?
Haškův humor je naprosto jedinečný a nemá ve světě obdoby. Bohužel je to ale humor jen ryze český, a tím trpí jeho kvalita v překladech do cizích jazyků.


Proč se tak ujalo spojení Hašek a Lada? Pro jakýsi naivismus, nebo projev filozofický - jaký?
Hašek a Lada byli velmi dobří přátelé a navzájem se doplňovali. Určitě se i vzájemně inspirovali. Haškovy texty a Ladovy kresby jdou k sobě jako chléb a máslo. Nikdo nemůže kvalitně nahradit Ladovy ilustrace k Haškovým textům, i když se o to občas někdo pokusí.


Co postava Cimrmana? To je přeci absolutní virtualita, navíc v anketě o největší postavy českého národa Cimrman málem zvítězil. Není to dokonalý obrázek naší povahy, že nesmí zvítězit někdo konkrétní?

Tady se Ladislavu Smoljakovi a Zdeňku Svěrákovi podařil geniální český ekvivalent britského humoru. Vytvořením virtuální osoby Járy Cimrmana se otevřelo unikátní pole pohledu do české historie. Propojení Járy Cimrmana s kulturními a vědeckými osobnostmi nás obohacuje o jedinečný pohled do naší minulosti. Jeho osobnost tak humorně symbolizuje virtuální genialitu našeho národa.

 

Prof. RNDr. Pavel Kantorek, Ph.D. (*1942), český přírodovědec, profesor fyzikálních věd. Do Kanady emigroval v roce 1968. Jako fyzik se zabýval optikou a problematikou zobrazování, ale také informatikou a podílel se na vývoji optických vláken, laserové technologie a holografie. Na Ryerson University v Torontu přednáší teorii elektromagnetických polí. V českých zemích je znám též jako autor kreslených vtipů a povídek, zejména se zvířecí a vědeckou tematikou. Mnohé z nich vydal knižně a řada jeho ilustrací se už léta objevuje na stránkách časopisu Vesmír. V posledních letech vystavuje v kulturním centru InGarden v Praze-Strašnicích, kde lze také zakoupit originály publikovaných kreseb. Dne 23. června od 19 hodin se zde koná večer s básničkami a písničkami Jana Vodňanského, pochopitelně s pohovorem a prezentací Kantorkových kreseb.

 

AddThis Social Bookmark Button

Předplatné Literárních novin můžete objednat zde.

 

Zaujalo vás

banner Pidivadlo

Partneři

FOK
Logo Pismo black WEB