Bienále fotografie: Jinýma očima z Ostravy 

OstravaPhoto2017 kresba web OstravaPhoto2017Bienále mezinárodního fotografického festivalu OstravaPhoto 2017 proběhne letos ve dnech 15. až 30. června. Za ředitelkou festivalu Alexandrou Bočkovou (na snímku Anny Ploškové vpravo dole) jsem přišla s několika otázkami. (vlevo doprovodná ilustrace bienále jejímž autorem je Marek Ehrenberger)

 

 

 

Jaké jsou změny od prvního ročníku? Kam jste se posunuli?
V prvním ročníku jsme ještě neměli konkrétní festivalové téma, zvolili jsme symbolický podnázev Rozhodující okamžik. Navíc bylo strategickým Alexandra Bočková foto fbrozhodnutím přivést do Ostravy výstavu World Press Photo, u které jsme doufali, že osloví tu nejširší veřejnost. Bylo to finančně hodně náročné, ale pro ten zahajovací ročník to byl klíčový krok, na který slyšely i instituce, které festival podpořily. Dále jsme využili především naše kontakty ze světa fotografie, hodně nám v tom tenkrát pomohla Dita Pepe, která se letos podílí na organizaci dvou konkrétních výstav. Byla to taková spíše skládanka, co kdo dal. Ohlasy a spokojenost veřejnosti, že festival vůbec vznikl, nás zpětně ale ujistilo, že tato koncepční nevyzrálost nebyla nutně na závadu. Rovněž se během těch dvou let vylouplo jádro organizačního týmu, který teď kromě Lucie Petrůjové a mě tvoří i bývalí dobrovolníci, především Michaela Weimann, Anna Plošková, Petra Damašková, Radan Vašulín, Petr Kusýn a německý kolega Thomas Schneider. Nadále s námi spolupracuje i historik a kurátor umění Lukáš Bártl, stejně jako grafik Milan Nedvěd. Navíc máme velkou institucionální podporu Fakulty umění, Ostravské univerzity.

 

Co je tématem letošního 2. ročníku?
Letošní rok již má své tematické zaměření: „Jinýma očima – mezi jistotou a nejistotou". Pod tímto prizmatem jsme pak vybírali fotografické soubory, ve kterých toto téma z různých úhlů pohledu rezonuje. Festival tak nabízí možnost zamyslet se nad křehkou hranicí mezi těmito dvěma póly, ať už na rovině individuální nebo v širším společenském rámci. Právě první část názvu „Jinýma očima" naznačuje čím dál větší nutnost chápat potřebu svých životních jistot v kontextu existence těch druhých.

 

Jaké nejzajímavější osobnosti letos přijedou a o čem budou přednášet či diskutovat?
Z české tvorby asi nejvíce zaujme Libuše Jarcovjáková nebo Iren Stehli. Z českých řečníků není třeba představovat energetickou Ilonu Švihlíkovou nebo Jana Sokola, který se bude zamýšlet nad otázkou pravdy a lži. Marek Hrubec pojme téma v rámci své knihy Odjištěná společnost. Bude se debatovat i nad osudem absolventů uměleckých vysokých škol, ale nezapomínáme ani na řečníky více propojené s médiem fotografie – například Michal, Kalhous, Jiří Siostrzonek, Peter Brinkemper (DE), Thomas Schneider (DE). Letos je festival součástí Česko-německého kulturního jara, proto se mimo jiné zaměří právě na německý společenský diskurz s ukázkami umělecké tvorby, ve které intenzivně rezonují právě globální témata.
Z těch zahraničních účastníků bych zmínila třeba mladého fotografa Hosama Katama, který pochází ze syrského Aleppa. Na něj naváže i Marek Šindelka s besedou a autorským čtením z jeho knihy Únava materiálu. Bude následovat panelová debata s německým orientalistou Michaelem Lüdersem, který se tématu destabilizovaného Blízkého východu věnuje dlouhodobě a který vnáší do standardní západní argumentace tak trochu jiné světlo a poukazuje i na osudové zásahy Západu v tomto regionu. Bude čerpat z jeho dvou posledních knih – Ti, kdo sejí vítr aneb co západní politika způsobila na Východě a Ti, kdo sklízí bouři aneb jak Západ přivedl Sýrii do chaosu.

 

Festival má ambice řešit mezinárodní témata. Která to jsou a podle jakého klíče je vyhledáváte?
Myslím, že neexistuje žádný klíč, podle kterého bychom mezinárodní témata vybírali. Spíše je to výsledek určité osobní reflexe nad veřejným diskurzem, který v české společnosti panuje a u kterého se mi často dostavuje pocit, že je to velmi jednostranné, že v něm panuje zahleděnost do sebe a jakási neschopnost chápat společenské problémy v širším kontextu celosvětových dějin. Václav Bělohradský ve své přednášce Vzít věk postpravd vážně připomíná naši tendenci k „nehistorickému pojetí západu", kdy na základě našich civilizačních norem a jakéhosi pocitu západní výjimečnosti často zapomínáme, že někdo to může mít jinak, stejně jako, že pravé příčiny mnohých společenských krizí můžou být složitější, než jak se mnohdy na ten první pohled zdá. A tak třeba právě debata nad stále aktuálním tématem migrace, syrské občanské války a jeho důsledků pro Evropu může být příležitostí uvědomit si právě ty složitější příčiny.

Unikátností festivalu je i jeho interdisciplinarita. Nejde v něm jen o fotky, ale o myšlenky atd. Jak propojenost jednotlivých žánrů pojednáváte letos?
Právě ta zmíněná interdisciplinarita nám dává smysl, je to přirozené propojení mezi uměním a humanitními vědami. Pevně věřím, že dnes více než kdy jindy, je posláním umění reflektovat společenský vývoj a vyzývat k hlubšímu přemýšlení o souvislostech.

 

Kolik výstav letos plánujete a kde všude budou?
Šestnáct. Ještě na konci léta, kdy jsme na festivalu začali pracovat, to bylo kolem deseti. Uff, jaksi to narostlo samo!

 

Jaký bude průběh letošního ročníku?
Festival má své oficiální zahájení od 15/06 do 18/06/17, my tomu říkáme zahajovací maraton, jelikož program je v těchto dnech opravdu nabitý. Od čtvrtka do neděle budou mít návštěvníci možnost potkat se se samotnými vystavujícími – v jejich přítomnosti se zahájí většina výstav. Nabídneme portfolio review, promítání, komentované prohlídky s autory děl, burzu, workshop se specialistou na fotografickou optiku firmy Zeiss, dvě přednášky. Možná vás to zaskočí, ale program v době tohoto rozhovoru (polovina května) ještě není finální, jelikož i letos pracujeme s konceptem dočasného využívání prázdných komerčních prostor v centru města. Naším podružným cílem je město oživit a upozornit na prázdné obchody a prostory, a z tohoto důvodu program finišujeme průběžně, tak, jak se nám postupně potvrzuje zapůjčení prostor. Přesvědčit všechny zainteresované subjekty je v současnosti největším oříškem a je organizačně asi nejnáročnějším logistickým článkem v přípravě festivalu. Vyžaduje to velkou dávku trpělivosti a optimismu, jelikož až do posledních týdnů před zahájením žijeme v nejistotě – ale o tom vlastně tento festival je! (smích). Nicméně máme velmi pozitivní zkušenost z prvního ročníku v roce 2015. Byli jsme tenkrát první, kdo tento koncept v Ostravě představil a dva roky poté zde v rámci místní samosprávy vzniká oficiální nástroj udržitelného rozvoje, který se tímto konceptem oživení města bude zabývat systematicky.
V těch dvou následujících festivalových týdnech od 19-30/06/17 pak budou výstavy otevřeny veřejnosti a budou paralelně probíhat ostatní přednášky, komentované prohlídky a workshopy. Ve středu 21/06/2017 nás pak čeká ještě jeden speciální programový blok na téma Domov a možnosti sociálního bydlení.

 

Na jaké neobvyklé akce byste vy sama chtěla letos návštěvníky upozornit?
O některých bodech programu jsme už mluvili. Víte, já si ale úplně nemyslím, že je podstatné, abych v rámci festivalu vypíchla konkrétní neobvyklé akce. Tento festival se nesnaží nabídnout neobvyklé akce a bojovat o své přední místo mezi dalšími neobvyklými akcemi, které se v ČR dějí. Spíš to vidím tak, že chceme Ostravě nabídnout 16 dní výživného dialogu mezi uměním a humanitními vědami na vybrané téma a spolu s veřejností nad ním nejen debatovat, ale hlavně mít možnost posunout se ve svém chápání světa zase o kousek dál. Možná v tomto spočívá ta neobvyklost OstravaPhoto – možnost hlubšího zamyšlení se nad vizuálně zpracovaným tématem a skrze doplňující přednášky a besedy přemýšlet v širších souvislostech – aspoň na chvíli těma „Jinýma očima".

 

 

 

 Ukázka prací z vystavovaných fotografií česko-švýcarské fotografky Iren Stehli z cyklu Krejčí Sláma:

Pan Sláma krejčí foto Iren StehliPan Sláma krejčí foto Iren Stehli foto 2

 

 

 

 

 

 

Pan Sláma krejčí foto Iren Stehli foto 3Pan Sláma krejčí foto Iren Stehli foto 4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AddThis Social Bookmark Button

Předplatné Literárních novin můžete objednat zde.

Aktualizováno ( Pátek, 02 Červen 2017 09:37 )  

banner Pidivadlo

Partneři

FOK
Logo Pismo black WEB