Recenze: Bezuzdné krásy kutilstvíAll-the-Beauties-of-the-World účastníciMezi 9. až 31. březnem 2017 je v pražské Balbínově ulici možné navštívit mezinárodní výstavu pojmenovanou „All the Beauties of the World“. Výstava se táže, jak vnímá krásu šest výtvarníků z Čech, Moravy, Slovenska a Anglie. (vlevo společné foto vystavujících umělců)

 

 

Robert Grosseteste ve 13. století napsal: „Nuže, krása je harmonie a shoda krásy samé s krásou samou a všech jejích jednotlivých částí s ní samou a mezi sebou navzájem a s harmonií celku, a celku samého se všemi věcmi.
Králem krásy výstavy je bezpochyby Vojtěch Horálek, absolvent AVU ateliéru malby Michaela Rittsteina. Představuje se zde jako opravdový kreativní talent, který ve svých malbách, sochách a asamblážích zpracovává množství témat od archetypálních mytologií po zdánlivé banality. Důležitější než samotný umělecký produkt je pro něj samotný proces výtvarné tvorby, ke kterému přistupuje s dadaistickou lehkostí kombinovanou se sofistikovaným kutilstvím. Horálek se snaží podobně jako mnozí majitelé chat v českých luzích a hájích „totálním“ způsobem ovládnout 2D i 3D prostor, který jej obklopuje, kombinováním masově chrlených barevných tkanin, obalů, asijských plakátů, které jsou vyšívány, přešívány, kamuflovány nebo různě překreslovány do mnohdy překvapivých vizuálních extravagancí, nad kterými zůstává chladné ratio bezradně přešlapovat.
Výraznou umělkyní na výstavě zastoupenou je Ivana Sláviková. Původem ze Slovenska, je absolventkou Akademie umění v Bánskej Bystrici. Na výstavě představuje své „plechové“ obrazy, pozinkovaný plech na dřevěném rámu perforovaný v pravidelném rastru. Sláviková čerpá z lidového folklóru (motivy ptáků a stylizovaných krojovaných figur), přistupuje k němu však inovativně, s překvapivou aktuálností, rastr připomene na počítači rozpixelizovaný obrázek zjemněný bavlnkou, který chladnému kovu dodává ženský rozměr.
Výrazným smyslem pro kompozici a vnitřní řád obrazu se vyznačuje práce Venduly Chalánkové, ilustrátorky a designérky známé svým „Zvrhlým vkusem“ (její vlastní designová značka). Tato výtvarnice představuje své obrazy vzniklé kombinovanou techniku na papíře, kancelářské zátiší či kompoziční výřezy z architektury interiéru, které vtipně parafrázují mistrovská díla suprematismu.
Jana Šárová je na výstavě zastoupena obrazem nazvaným „Mandorla - Srdce“ (2016), ve kterém zkoumá možnosti od středověku známého kompozičního schématu – mandorly. Zobrazuje rudé božské srdce, snad Ježíšovo, obklopené modrými spirituálními plamínky. Tato malba je jakousi abstraktní modlitbou, zobrazení vnitřního náboženského prožitku. Typickým znakem pro její výtvarný projev je „horror vacui“, strach z bílého místa, což ostatně konvenuje s jejím oblíbeným Hieronymem Boschem, kterého uvádí jako jeden z inspiračních zdrojů své tvorby.
Marika Volfová ve svých expresivitou nabitých malbách předkládá divákovi krutý svět nízkých lidských pudů, temnou krásu osobní mytologie. Svojí spontaneitou má blízko k některým představitelům art brut, zároveň je ve svých dílech sociálně kritická. V doprovodném textu k výstavě uvádí, že považuje umění za „…nejsvobodnější a nejpřirozenější prostředek ke komunikaci a sebevyjádření, k pokládání si otázek a reflektování jak osobní, tak i celospolečenské situace…“.
Mark Nader, malíř s mexickými a zároveň anglickými kořeny na výstavě představuje své obrazy, které jsou čirou postprodukcí. Svůj původ a zároveň metodu své výtvarné práce snad nejjasněji demonstruje na obraze nazvaném „Conquistador“ (2017). Reprodukci barokní malby doplňuje barevnými intervencemi arabesek a ornamentů, které připomínají estetiku předkolumbovských kultur (Aztékové). Nader mísí a konfrontuje realitu starého a nového světa, do kterých nechává volně přitékat impulsy ze současného digitálního prostoru.
Výstava „All the Beauties of the World je překvapivou sondou do díla umělců, kteří se ve svých dílech neradi spoutávají konvencemi, a naplno se tak noří do hlubokých jezírek vlastního kreativního kutilství, který díky svému talentu umí umocnit do působivých a krásných uměleckých děl na výstavě v Balbínově ulici prezentovaných.

 

 

All The pozvankanova galerie painting 16nova galerie painting 20

 

 

 

 

 

 

 

 

 Video z výstavy:

 

Vojtěch Horálek, Vendula Chalánková, Mark Nader, Ivana Sláviková, Jana Šárová, Marika Volfová – All the Beauties of the World
Trvání výstavy do 31. března 2017
Nová galerie, Balbínova 26, Praha 2, 12000

 

AddThis Social Bookmark Button

Předplatné Literárních novin můžete objednat zde.

Aktualizováno ( Pondělí, 20 Březen 2017 09:08 )  

banner Pidivadlo

Partneři

FOK
Logo Pismo black WEB